Státní pokladna může přijít o téměř miliardu korun na DPH z poštovních služeb

21 Listopadu 2012
Finance
Ukázala to analýza Asociace alternativních poštovních operátorů

Praha - (Madison PA) - Až o 990 milionů Kč na DPH přijde státní pokladna, pokud se nezmění režim osvobození od daně z přidané hodnoty u takzvané univerzální služby poskytované Českou poštou. Zjistila to analýza AAPO, která zkoumá dopady uplatnění DPH u poštovních služeb po 1. 1. 2013, kdy dojde k plné liberalizaci českého poštovního trhu. Režim DPH, který to umožňuje, je přitom v rozporu se závaznou judikaturou platnou v rámci celé Evropské Unie.

Česká pošta, s.p. je jako držitel poštovní licence osvobozena od odvodu DPH z poštovních služeb. Toto osvobození platí pro služby poskytované v rámci veřejné neboli základní poštovní služby, která má zajistit všeobecnou dostupnost listovních služeb na celém území ČR. V rozporu s evropskou praxí jsou však v České republice do této služby zahrnuty také komerční zásilky. Jde o tzv. hromadná firemní podání, ke kterým běžná veřejnost nemá přístup a u kterých se podmínky doručení a cena řídí individuální smlouvou mezi Českou poštou a firemním zákazníkem. Také na tyto zásilky se pro Českou poštu vztahuje osvobození od DPH. Pro ostatní poskytovatele poštovních služeb žádné osvobození od DPH podle stávající legislativy neplatí.

Tuzemské vymezení univerzální služby, které zahrnuje i komerční zásilky, je v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora z r. 2009 ve věci č.j. C-357/07, podle kterého mohou být od DPH osvobozeny pouze služby poskytované veřejným poštovním operátorem s výjimkou těch, jež poskytuje na základě individuálně vyjednaných smluv. Právě tyto individuálně sjednané kontrakty jsou v podstatě všechna tzv. hromadná firemní podání. Podle kvalifikovaného odhadu Asociace alternativních poštovních operátorů tato pošta tvoří 80 až 90 % všech vnitrostátních adresných listovních zásilek.

„Pokud i nadále tyto služby zůstanou pro držitele poštovní licence osvobozeny od DPH, připraví se tím stát o částku v rozmezí 880 až více než 990 milionů Kč na DPH,“ uvádí místopředseda představenstva AAPO Petr Angelis. Uvedené kalkulace počítají se střízlivým odhadem průměrné ceny takové zásilky ve výši 10 Kč/ks, a zároveň spíše s nižší hodnotou počtu doručovaných zásilek – není tedy vyloučeno, že ztráta na vybrané DPH by pro stát byla ještě vyšší.

Tento nerovnoměrný režim daně z přidané hodnoty bude mít výrazný dopad na soutěž mezi držitelem poštovní licence a dalšími poštovními operátory například o zákazníky, kteří jsou osvobozeni od DPH, jako jsou finanční instituce (banky), pojišťovny nebo orgány státní správy. Navýšení poštovních služeb o DPH pro ně navíc bude představovat značný rozdíl v ceně služeb a fakticky tak může vyřadit alternativní poštovní operátory ze soutěže. „Toto diskriminační opatření výrazně zvýhodňuje jednoho ze soutěžitelů proti ostatním, jde proti myšlence liberalizovaného poštovního trhu a může s velkou pravděpodobností působit silné poruchy trhu,“ předpovídá Petr Angelis.

Další informace poskytne: Jakub Hynek, Madison Public Affairs, hynek@madisonpa.cz, mobil 606 246 215.
Monika Staňková, Madison Public Affairs, stankova@madisonpa.cz, mobil 775 854 370.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY