Smlouva o obchodu se zbraněmi dostala v OSN zelenou

09 Dubna 2013
Finance
Text smlouvy zavádí kontrolu zahraničního obchodu se zbraněmi obsaženými v Registru konvenčních zbraní OSN

Praha, 8. dubna 2013 - (MPO ČR) - Minulé úterý schválilo Valné shromáždění OSN rezoluci, na základě které se všem členským státům OSN otevírá k podpisu mezinárodní smlouva upravující obchod s konvenčními zbraněmi (Smlouva o obchodu se zbraněmi). Hlasování, kdy pro přijetí rezoluce hlasovalo 154 zemí, proti přijetí hlasovaly tři země (KLDR, Irán, Sýrie) a zbylých 36 zemí se buď hlasování zdrželo, nebo nehlasovalo vůbec, zakončilo téměř desetileté úsilí o vytvoření účinné mezinárodní kontroly obchodu se zbraněmi.

Celý proces vyvrcholil konferencí ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi, jež se konala v březnu 2013 na půdě OSN za účasti delegace České republiky složené ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí a vedené náměstkem ministra průmyslu a obchodu Milanem Hovorkou. Výsledkem dlouhých a obtížných vyjednávání bylo předložení finálního textu Smlouvy, na kterém se ale konferenci nepodařilo najít potřebný konsenzus (když přijetí zablokovaly KLDR, Írán a Sýrie), a proto byl text předložen k hlasování na Valném shromáždění.

Na základě přijaté rezoluce by měl generální tajemník OSN Pan Ki-mun otevřít Smlouvu k podpisu členským státům a následně by mohl začít proces ratifikace. Text smlouvy zavádí kontrolu zahraničního obchodu se zbraněmi obsaženými v Registru konvenčních zbraní OSN s cílem předejít nedovolenému obchodu s nimi, zabránit jejich případnému zneužití a současně posílit ochranu lidských práv.

Z pohledu České republiky je zásadní nejen očekávaný přínos v podobě omezení nelegálního obchodu se zbraněmi a posílení ochrany lidských práv a mezinárodních humanitárních standardů, ale významné je také částečné odstranění a snížení nerovných podmínek při zahraničním obchodu s konvenčními zbraněmi mezi zeměmi, které ke Smlouvě přistoupí. Zatímco v některých státech, včetně ČR, podléhá zahraniční obchod s konvenčními zbraněmi důsledné kontrole již nyní, v jiných zemích prakticky žádná kontrola neexistuje. Smlouva o obchodu se zbraněmi by měla vést ke stanovení stejných pravidel pro všechny, přičemž v zemích Evropské unie již jsou pravidla vycházející ze Smlouvy v dostatečné míře naplňována a k jejich zpřísnění v žádném případě nedojde. To potvrdil i náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka: „Z našeho pohledu je klíčové, že pro české vývozce nebudou stanoveny žádné nové povinnosti a naopak v zemích, které nemají žádné nebo jen velmi omezené kontrolní mechanismy, by tyto instituty měly být výrazně zpřísněny.“ Smlouva tak vedle svých hlavních zahraničně bezpečnostních a lidskoprávních cílů přispěje také k narovnání konkurenčního prostředí ve prospěch vývozců ze zemí, které mají efektivní kontrolní mechanismy, tedy mimo jiné z České republiky. Smlouva vstoupí v platnost ratifikací padesáti zeměmi.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY