Siemens rozšířil systém Cemat o nové funkční bloky

firma: Siemens
28 Dubna 2013
Strojírenství
Kromě toho byly vylepšeny také některé funkce obsažené již v předchozích verzích systému – například funkce řízení údržby a servisu

Praha, 26. dubna 2013 - (Siemens/PREKON) - Společnost Siemens přidala do svého systému Cemat V8.0, který je určen k řízení technologických procesů v cementářském, resp. báňském průmyslu a v příbuzných oborech, řadu nových funkcí. Kromě toho byly vylepšeny také některé funkce obsažené již v předchozích verzích systému – například funkce řízení údržby a servisu. K významným novinkám patří rozšířená nabídka pracovních režimů výrobních linek, skupin přístrojů i jednotlivých agregátů a možnost sledovat změny hodnot jejich technologických veličin (např. tlaku či průtoku). Uživatel může nyní také velmi snadno vytvářet a zobrazovat skupiny grafů časových průběhů jednotlivých veličin.

Jako jednu z novinek oproti předchozím verzím nabízí systém Cemat V8.0 možnost konfigurace funkce „Quick Trend“ přímo ze základního zobrazení technologického zařízení. Vytváření skupin jednotlivých veličin za účelem jejich společného grafického zobrazení a kontroly časových průběhů je tak mnohem snazší. Uživatel nyní jednoduše přidá požadovanou analogovou veličinu do souborného grafického zobrazení časových průběhů veličin jedním kliknutím myší. Dosud bylo nutné veličiny ke zobrazení pracně vybírat v archivech naměřených hodnot.

Absence složitého programování
Systém Cemat V8.0 také nabízí operátorovi širší výběr provozních režimů. Vedle ovládání celých skupin může obsluha odpojovat i jednotlivé spotřebiče ve skupině (např. při řízení spotřeby energie). Pro účely ručního ovládání lze snadno nakonfigurovat varianty „bez blokací“, „jen vybrané blokace“ a „jen bezpečnostní blokace“. Tyto speciální blokace bylo dosud nutné pracně programovat. Nyní dostává operátor zařízení důležité informace – například přehled aktuálně aktivních blokací – bez jakéhokoliv dodatečného programování. Vše se řeší cestou prostého konfigurování systému. Jako novinka je také zaveden provozní režim „mimo provoz“ („Out of Service“) označující momentálně nedostupné přístroje a agregáty, například z důvodů probíhající údržby.

Uživatel systému Cemat V8.0 může při sledování růstu tlaku a průtoku také použít jako doplňkovou veličinu signál ze snímače otáček nesoucí zpětnovazební údaj „pohon je v chodu“, který jednoznačně potvrzuje správnou činnost pohonu. Výstražná hlášení, naměřené hodnoty a zpětnovazební údaje z provozu lze nyní přiřadit nejen skupinám, ale také přímo jednotlivým pohonům. Novinkou je také modul Cemat Object Browser umožňující po celém závodě či zařízení zjistit a zobrazit objekty nacházející se v určitém pracovním režimu (např. „v simulaci“). Práci se systémem usnadňují i nové ikony jeho komponent – prvky v bezvadném stavu jsou třeba zastoupeny ikonami nevýrazných barev, zatímco výrazně zbarvené ikony bezprostředně poutají pozornost operátora k důležitým informacím.

Systém Cemat ve všech verzích vychází ze systému Simatic PCS 7 pro řízení spojitých technologických procesů a nabízí všechny jeho aktuální užitečné vlastnosti a funkce, včetně knihovny APL (Advanced Process Library) s nástroji umožňujícími používat metody pokročilého řízení procesů a modulu „Alarm Control" pro správu výstrah. Základem systému Cemat V8.0 je nejnovější verze V8.0 systému Simatic PCS 7.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY