Sjednocená komunikace a spolupráce

20 Května 2013
Informační technologie
Tempo změn v oblasti UCC se stupňuje tím, jak podniky zrychlují přijetí UCC aplikací

Praha, 15. května 2013 - (PRAM) - Zodpovědní manažeři ICT, kteří ignorují vnitřní bariéry pro přijetí sjednocené komunikace a spolupráce (UCC), mohou firmu přivést do vážné nevýhody. To proto, že tempo změn na trhu UCC se stupňuje, a mnoho společností se chystá přijmout řadu UCC aplikací i přes depresi ekonomiky. Tato informace vyplynula z nového výzkumu UCC, který zveřejnila společnost Dimension Data.

Začátkem tohoto roku Dimension Data pověřila výzkumnou firmu Ovum provedením globálního průzkumu UCC po celé Austrálii, Asii, USA, Evropě a Jižní Africe. Bylo dotazováno více než 1 320 ICT manažerů s rozhodovacími pravomocemi a 1 390 zaměstnanců z firem působících v širokém spektru průmyslových vertikál v 18 zemích světa.

Výsledky Dimension Data 2013 Global UCC studie byly porovnány s primárním průzkumem provedeným pro Dimension Data v roce 2007, ještě před érou smartphonů, který mezi ICT manažery a zaměstnanci zkoumal jejich postoje a vnímání UCC, současné a budoucí vzory pro jeho přijetí a očekávané přínosy. Zbyszek Lugsch, technický ředitel Dimension Data Czech Republic říká: „Chtěli jsme se podívat zpět do našeho předchozího výzkumu na míru adopce UCC v podnikové sféře, abychom věděli, jak se na trhu změnila. Dramatické změny, ke kterým došlo od roku 2007, jsou působivé.“

  • V roce 2007 pouze 35% dotazovaných velkých společností nasadilo IP telefonii, společnosti v některých geografických oblastech (především na rozvíjejících se trzích) reportovaly penetraci IP telefonie (IPT) na nízké úrovni. Nyní je to více než 75%, což je dramatický nárůst s ohledem na vyspělost trhu telefonních ústředen a neochotu mnoha řídících pracovníků nahradit zařízení, které je stále v pracovním procesu.
  • V roce 2007 kromě nákladů, služeb a řešení byla za hlavní důvod pro investice považována spolehlivost, ale dnešní největší překážky představují organizační a rozhodovací problémy. Jedním z témat se tak stalo vysvětlení, jak UCC umožňuje zlepšování obchodních procesů.
  • Vzhledem k tomu, že inteligentní zařízení měla teprve přijít na trh, neměla při tvorbě průzkumu v roce 2007 žádnou roli. V současné době jsou však chytré telefony a tablety hlavními tématy diskuse, plánování a řízení ve všech významných korporacích a organizacích.
  • V roce 2007, pouze okolo 25% respondentů outsourcovalo nějaký aspekt údržby a řízení telefonní ústředny a více než 60% vůbec neplánovalo zadat jakýkoli aspekt podnikové telefonie mimo firmu. V tomto posledním výzkumu respondenti uvedli, že v současné době využívají některou z forem outsourcingu nebo řízených služeb v polovině všech případů, a více než 70% uvádí, že budou vážně uvažovat o možnosti řízených dodávek (formou místních instalací nebo formou cloudu) v příštích dvou letech.
„IPT je nyní běžné a vyzrálé, nabízí větší možnosti dodávek a řízení než kdy jindy, je optimální pro organizace, které hledají flexibilitu při investování do kritických aplikací UCC, a je připravené pro strategie orientované na zaměstnance. Podniková mobilita je důležitější než předtím a přináší nové příležitosti pro zlepšení podnikových procesů, které UCC může podporovat,“ dodává Z. Lugsch.

Zatímco výsledky výzkumu ukazují, že podniky po celém světě vášnivě rozvíjejí a implementují UCC strategie a technologie a vážně zvažují nové modely nasazení i na úrovni jednoho podniku, na druhou stranu odůvodnění a získání podpory zúčastněných stran pro UCC projekt zůstává stále výzvou. „Podniky, které nemají plány nebo nechtějí přijmout UCC technologie, se budou stále více ocitat v menšině,“ říká Z. Lugsch.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY