Inventura majetku v SAP s možností využití mobilních zařízení

firma: KCT Data
29 Srpna 2013
Informační technologie
KCT Data připravila přehlednou, široce přístupnou a rychle implementovatelnou aplikaci mAsset

Praha, 28. 8. 2013 – (PRAM) - KCT Data, s.r.o., česká společnost poskytující široké portfolio služeb v oblasti podnikových informačních systémů, připravila přehlednou, široce přístupnou a rychle implementovatelnou aplikaci mAsset. Ta umožňuje zefektivnit plánování, organizaci a kontrolu práce inventarizační komise a tím minimalizovat náklady na rutinní provádění této esenciální agendy podnikové administrativy. Produkt je doplněn také mobilní aplikací, která využívá pro maximální zefektivnění této práce dnes již běžné funkce chytrých telefonů.

Organizace práce při inventuře majetku vychází standardně z inventurního seznamu generovaného ze SAPu jako prostý tiskový výstup. V praxi je těžké se vyhnout rizikům, která tato papírová forma nese. Mezi ně patří například chybné označení majetku bez možnosti rychlého ověření v SAP, chybné spočítání množství kusů nebo nesprávné zařazení. Zpracování inventury v papírové podobě rovněž obvykle trvá podstatně déle a musí se na něm podílet více členů inventarizační komise. Udržet v souladu originál seznamu se všemi potřebnými kopiemi není jednoduché. Tyto problémy řeší produkt mAsset, který sestává z následujících dvou částí:

mAsset ERP

Proces inventury je u aplikace mAsset řešen v modulu SAP DMS. Elektronizace inventurních seznamů formou speciálně navržených infozáznamů dokumentu umožňuje využít standardních nástrojů a funkcionalit SAP (např. propojení se skupinami oprávnění, status management, workflow, změnovou službu apod.) pro podporu přípravy a zpracování výsledku inventury.

mAsset Mobile

Mobilní aplikace využívá pro maximální zefektivnění práce na inventarizaci dnes již běžné funkce chytrých telefonů. Samozřejmostí je plná integrace s mAsset ERP, tj. stažení inventurního seznamu a průběžná synchronizace stavu fyzické inventury se systémem SAP. Pro sejmutí čárového nebo QR kódu je využívána kamera telefonu nebo tabletu. Firma tedy nemusí pořizovat žádná drahá mobilní zařízení s integrovanými čtečkami čárových kódů, ale může využít chytrých telefonů, které ve firmě buď již jsou, nebo je možné je pořídit poměrně levně. Aplikace však umožňuje mnohem více. Možné je například pořízení fotodokumentace stavu majetku nebo zavedení GPS souřadnic (k majetku či objektu). Doplňující údaje jsou předávány do SAP spolu s průběžnými výsledky inventury, což přináší další úspory času a přímých nákladů (není nutné na místo posílat škodní komisi apod.)

Podporované platformy

Mobilní aplikace mAsset Mobile je vyvinuta nad SAP Mobile Platform (Sybase Unwired Platform), díky čemuž je snadno přenositelná na všechny běžné platformy mobilních zařízení (Android, iOS, Windows Mobile). Lze tedy použít stávající nebo i vlastní zařízení zaměstnanců bez ohledu na jejich operační systém. Využití SAP Mobile Platform garantuje 100% ochranu investice i s ohledem na budoucí modely zařízení a jejich operační systémy.

Plná funkčnost i off-line

Zejména díky využití SAP Mobile Platform (Sybase Unwired Platform) je aplikace mAsset Mobile v plném rozsahu funkční i za absence internetového připojení. V mobilním zařízení jsou v off-line režimu k dispozici všechna potřebná data pro provedení fyzické inventury. Data jsou pak do SAP přenášena v závislosti na dostupnosti připojení a nastavené replikační politice. Tato off-line funkcionalita je pro reálné využití aplikace klíčová – při provádění fyzické inventury totiž nelze očekávat 100% dostupnost internetového připojení. Neméně důležitým důvodem je i to, že práce off-line přináší znatelné zvýšení výdrže baterie mobilního zařízení.

Pro více informací kontaktujte:

Michal Večeřa
PRAM Consulting s.r.o.
Tel.: +420 731 286 414
E-mail: michal.vecera@pram.cz

Šárka Bláhová
PRAM Consulting s.r.o.
Tel.: +420 734 428 603

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY