Termovizní údržba průmyslových převodovek

firma: FLUKE
31 Října 2013
Strojírenství
Aneb jak teplota signalizuje blížící se problém

Praha, 31. října 2013 - (PREKON) - Mnoho průmyslových strojů používá převodovky pro změnu standardní rychlosti elektromotorů. Mízou každého převodovky je olej v ní, který lubrikuje ozubená kola. Pokud je hladina oleje v převodovce příliš nízká nebo ztrácí schopnost mazat, dojde nakonec k jejímu selhání, kterému však předchází přehřívání. To je chvíle, kdy nastupuje termovize.

Tradičně se preventivní údržba převodovek skládá z pravidelné kontroly hladiny oleje a doplnění uniklého oleje. Některé servisní oddělení přidávají prediktivní prvek údržby převodovek ve formě odběru vzorků oleje a jejich analýzy. Analýza oleje, obvykle prováděná externí laboratoří, může odhalit, kdy olej v převodovce ztratí nebo ztratil svou schopnost mazat a detekovat množství kovových částic v oleji, což signalizuje opotřebení převodovky, které je předzvěstí možného selhání.

Tato opatření údržby převodovky jsou časově náročné a drahé a vyžadují vypnutí daného zařízení. Převodovky jsou také často v nepřístupných nebo nebezpečných místech, které činí kontrolu hladiny oleje a odběry vzorků oleje obtížné. Z tohoto důvodu mnoho programů prediktivní údržby (PdM) využívá také termografie pro zjištění, kdy je převodovka v zátěži žhavější, než podobné převodovky, vykonávající podobnou práci v podobných prostředích .

Co kontrolovat?

Používejte svou termokameru ke kontrole povrchové teploty převodovek v každé oblasti kritických zařízení v závodě, jak je definováno v plánu údržby a bezpečnosti pracovníků. To znamená sledovat převodovky ve všech místech, kde může dojít k situaci ohrožující osoby, majetek nebo vyráběné produkty. Je nutné znát zatížení každého měřeného zařízení a zkontrolovat každou převodovku, když běží na 40 % (a více) svého obvyklého mechanického zatížení. Tímto způsobem je možné měření správně vyhodnotit ve srovnání s normálními pracovními podmínkami. Pokud je to možné, pro budoucí srovnání, je vhodné vytvořit termografické snímky převodovek ve stejné oblasti, provádějící stejné nebo podobné funkce při uvedeném zatížení.

Na co se zaměřit?

Vzhledem k tomu, termografie je bezkontaktní a nedestruktivní technologie, mohou být kontrolovány převodovky dokonce i v nepřístupných a nebezpečných místech a při plném chodu. Pořiďte tedy termální snímky i digitální fotografie všech kritických převodovek, které jsou v chodu teplejší, než je obvyklé. Podívejte se také, zda nedochází k úniku oleje vlivem špatného těsnění. Tepelné snímky mohou odhalit horký olej stékající pro stěně převodovky.

Je třeba si uvědomit, že i když všechno nadměrné teplo v mechanických částech pohonu je výsledkem tření, může mít i jiný zdroj, než nedostatečné mazání. Například zdrojem tepla může být tření způsobené vadnými ložisky, nesouosost, nevyváženost, nevhodné využívání, nebo jen běžné zatížení. Termografie je dobrý první krok směrem ke kompletní analýze stavu kritických mechanických pohonů.

Pomocí termokamery můžete také sledovat teplotu kritických převodovek v čase a stanovit trendy, které budou určovat, kdy je již nutná údržba, aby se zabránilo selhání. Dobrým přístupem je vytvořit pravidelné inspekční cesty, které zahrnují převodovky ve všech klíčových výrobních prostředcích. Následně uložit termální snímek každé z nich na počítači a sledovat jednotlivá měření v čase pomocí softwaru, který je dodáván s termokamerou. Tímto způsobem budete mít základní snímky pro srovnání s dalšími měřeními. Ty vám pomohou určit, zda je přehřátí neobvyklé a zda byla přijatá opatření úspěšná.

Termokamery jsou nyní vybaveny IR-Fusion, což je technologie spojující vizuální pohled neboli viditelné světlo, s infračerveným snímkem. Díky tomu je snadnější snímky identifikovat, analyzovat a následně spravovat. Oba pohledy jsou totiž přesně překryty při libovolné vzdálenosti od měřeného objektu, a proto je rychlejší a snazší problémy uvidět.

Co znamená „červený poplach“ ?

Stav výrobních prostředků, které představují bezpečnostní riziko, by měly dostat nejvyšší prioritu opravy. Nicméně, hrozící selhání jakékoli součásti kritického vybavení tvoří „červený poplach“. Definice klíčových výrobních procesů, plánu údržby a bezpečnosti pracovníků, určuje, která výrobní aktiva jsou rozhodující a měla by hrát důležitou roli při rozlišení úrovní ohrožení na „varování“ a "ALARM". Úrovně alarmu pro konkrétní zařízení lze pak nastavit přímo do termokamer Fluke.

Jaké jsou potenciální náklady při selhání?

Pro každou převodovku a případ jejího náhlého výpadku u konkrétního mechanického pohonu, lze provést analýzu nákladů na opravy, na ztrátu výrobní příležitosti a nákladů na nevytíženou pracovní sílu.

Vezměme si příklad továrny na výrobu automobilů. Například odhadované náklady na selhání jednoho z transportů, který přesouvá vozidla mezi jednotlivými montážními zastávkami. A i když většina z těchto jednotek je vybavena záložním pohonem, personálu údržby trvá od 45 minut do jedné hodiny ručně přepnout na tuto zálohu. Při vypočtených ztrátách cca 70 000 Kč za minutu produkce, náklady na výpadek převodovky pohonu v transportu tak mohou snadno přesáhnout více než 3 000 000 Kč v nerealizované produkci, a to ještě bez nákladů na opravu nebo výměnu.

Následná opatření

Když naleznete přehřátou převodovku, její termální snímek vám nabídne radu, jak dochází k příčině její abnormální provozní teploty. Například, v případě selhání olejového čerpadlo je jeho vstupní a výstupní teplota je stejná. V každém případě samotné zjištění přehřátí vede ke zvýšenému sledování, a pokud není příčina evidentní ze snímku, lze zahájit pravidelnou kontrolou hladiny oleje, kvalitu oleje a množství kovových částic nebo provádět akustické testování či vibrační analýzy, které odhalí další příčiny.

Kdykoliv zjistíte problém pomocí termokamery, použijte příslušný software k dokumentování veškerých zjištění do automatického reportu, který obsahuje termografický snímek i vizuální fotografii dané situace. To je nejlepší způsob, jak problémy komunikovat a najít pro ně odpovídající řešení opravy.

Zpracováno z podkladů společnosti Fluke Corporation, www.fluke.cz

Pro více informací prosím kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.
Stanislav Přibyl
Tel.: +420 222 351 493
Mobil: +420 736 684 268
e-mail: stanislav.pribyl@pram.cz
www.pram.cz

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY