Blue Panther snižuje náklady

31 Ledna 2014
Elektro
Audit elektrické energie potvrdil dostatečnou kapacitu pro novou výrobní technologii

Praha, 30. ledna 2014 - Česká společnost Blue Panther, která má 20letou tradici v oblasti měřících přístrojů a měření elektrické energie, zajistila úsporu nákladů při rozšiřování technologií ve výrobním podniku zaměřeném na hliníkové tuby. Díky auditu parametrů elektrické energie bylo potvrzeno, že instalace nové linky nevyžaduje navýšení kapacity na straně transformátorů. Uspořené náklady tak činily až 1 100 000 Kč.

Měření bylo provedeno za účelem zjištění skutečného stavu parametrů elektrické sítě (elektřiny – ne rozvodů) na straně NN (nízkého napětí) v závodě na výrobu hliníkových tub vzhledem k jejich plánům na další rozšiřování výroby.

K měření a záznamu dat byl použit přístroj třídy A se záznamem typu Elspec G4500 black Box. Vzhledem k nutnému způsobu přesného vyhodnocování výsledků, bylo použito měření ne na základě normy ČSN EN 50160, ale na základě skutečného fyzikálního stavu na síti.

„Norma ČSN EN 50160 je velmi tolerantní a měření dle této normy není schopno zachytit krátkodobé jevy v elektrické energii. Proto měření provádíme v rozlišení 10x vyšším, abychom podnikům poskytly přesné údaje o stavu jejich energie a mohli poskytnout doporučení k odstranění zjištěných jevů.“ říká Jaroslav Smetana, zakladatel a ředitel společnosti Blue Panther. „Častokrát se stane, že při měření odhalíme příčiny i dalších problémů, které do té doby nebyli schopni v podniku prokazatelně identifikovat. Elektřina je surovina, a tak se musí její kvalita hlídat.“

Analýza sítě byla zaměřena na zjištění stavu kvality elektrické energie v závodě, zjištění a ověření výskytu podpěťových či přepěťových špiček, kmitání napětí, výskytu harmonických složek a dalších parazitních jevů na síti závodu, které mohou ovlivňovat či poškozovat výrobní technologii. Dále pak zjistit možný zdroj těchto jevů, tedy posoudit zda jevy přicházejí z nadřazené sítě – od dodavatele elektrické energie – nebo zda vznikají vlivem provozu vlastní technologie závodu.

Po provedeném měření a jeho vyhodnocení lze s jistotou tvrdit, že v závodě dochází k poměrně častým poklesům napětí z nadřazené sítě. Protože jsou to poklesy velmi krátkého trvání – řádově stovky milisekund, nepřekračují limity danou normu ČSN EN 50160.

Při měření na třech transformátorech bylo zjištěno harmonické napětí 5; 7 a 11 harmonické, které lehce deformují tvar vlny proudu a napětí. I tyto hodnoty nepřekročily hodnoty stanovené normou ČSN EN 50160. Úroveň jednotlivých harmonických se však mění velmi rychle v čase, a můžou tak být příčinou některých nestabilit výrobních zařízení.

Ve výrobním podniku si byli vědomi, že část jevů v elektrické síti si generují vlastní technologií, a tak na všech transformátorech již byly nainstalovány kompenzátory, které tyto jevy minimalizují. Při měření se potvrdilo, že kromě rychlých překmitů plní svoji funkci dobře a po většinu času je vykompenzováno na 98–99 % jevů.

Díky auditu bylo také ověřeno, že všechny tři transformátory mají dostatečnou rezervu pro připojení nové technologie rozšíření výroby, a proto není nutné pořizovat transformátor další. Tím se uspořily náklady v přibližné výši 600 000 Kč za transformátor a 500 000 Kč za kompenzátor elektrických jevů k novému transformátoru.

Ilustrační fotografie a foto použitého měřicího přístroje jsou zde: http://bit.ly/1lnZTeG

Pro více informací prosím kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.
Stanislav Přibyl
Telefon: +420 222 351 493
Mobil: +420 736 684 268
E-mail: stanislav.pribyl@pram.cz
Web: www.pram.cz

O společnosti Blue Panther
Společnost Blue Panther s 20. letou tradicí je předním odborníkem na elektrickou energii a poskytuje nejen výrobním podnikům auditorskou a konzultační činnost v otázkách kvality elektrické energie a její spotřeby. Prostřednictvím svých certifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi a vyškolených specialistů analyzuje aktuální situaci, vyhledává příčiny problémů dané kvalitou elektrické energie a navrhuje škálu možných řešení. Vše s cílem zajištění ekonomického přínosu a úspor pro podnik. Své praktické zkušenosti společnost dlouhodobě udržuje a získává i prostřednictvím dodávek profesionálních měřicích přístrojů a poskatování souvisejících odborných služeb, jako jsou záruční a pozáruční servisní středisko a školicí středisko pro zvyšování kvalifikace. Společnost je též zřizovatelem a provozovatelem certifikované kalibrační laboratoře. Od roku 2008 je též držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro dodávky a servis měřicí techniky.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY