Teplý rok srazil tržby. Úspory ale pomohly k vyššímu zisku

25 Února 2015
Energetika
Přestože rok 2014 vešel do dějin jako nejteplejší za posledních 135 let, akciové společnosti Teplárna České Budějovice se podařilo vytvořit zisk před zdaněním 58,7 milionů Kč

Tisková zpráva

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 25. února 2015 - (PREKON) - Přestože rok 2014 vešel do dějin jako nejteplejší za posledních 135 let, akciové společnosti Teplárna České Budějovice se podařilo vytvořit zisk před zdaněním 58,7 milionů Kč, o 11 milionů víc, než určoval podnikatelský plán. Přitom ceny tepla se prakticky neměnily a probíhala výstavba odsíření.

„Zafungovala systematicky zaváděná opatření, která snižují naše provozní a výrobní náklady. Při nižším prodeji tepla bychom bez nich tento klíčový ukazatel, jakým je právě zisk, v takové výši nevytvořili,“ říká Jaroslav Panoch, člen představenstva teplárny. To akcionářům umožní, aby na valné hromadě mohli rozhodnout o výplatě dividend v duchu dlouhodobá dividendové politiky teplárny, která předpokládá mezi vlastníky rozdělit zhruba 45 procent disponibilního zisku.

Průměrná teplota loni ve městě dosáhla 10,25 stupňů Celsia a byla nejvyšší v historii měření teplárny. Rozhodující měrou ovlivnila prodej tepla, který meziročně klesl o 13 procent na 1476 TJ. Prodej elektřiny dosáhl 89 382 MWh.

Mezi hlavní úsporná opatření patří rozšíření výběrových řízení a elektronických aukcí při nákupu komodit, materiálu i služeb, modernizace distribuční sítě a tím snižování ztrát, organizační změny a pokles počtu zaměstnanců o zhruba dvě desítky. Na hospodaření teplárny se pozitivně projevilo i úspěšné čerpání státních a evropských dotací na investice, spojené se stavbou odsíření a přestavbou parovodů na horkovody s vyšší energetickou účinností. 

Celkové výnosy v roce 2014 dosáhly 866 milionů Kč a meziročně klesly o 13 procent.

Majoritním akcionářem teplárny je město České Budějovice s 99,55 procenty akcií. Během loňského roku došlo k zaknihování těchto akcií. Společnost tak mezi prvními z velkých tepláren v zemi vyhověla novele zákona č. 310/2013 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která nabyla účinnosti od 1. července 2014. Ta určuje, že od tohoto data mají nárok na státní podporu jen ti výrobci elektřiny z vysoko účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kteří mají zaknihované akcie na jméno u Centrálního depozitáře cenných papírů. „Šlo o velmi náročný proces, který v té době zahrnoval stovky majitelů akcií. Ale zvládli jsme ho a i po odchodu některých akcionářů jsme dnes velmi transparentní společností,“ dodal Jaroslav Panoch.

###

Kontakt pro média:

PhDr. Zdeněk Zuntych
firemní komunikace a pr
Z - Média 603 239 733
zdenek.zuntych@seznam.cz

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY