ÚJV Řež: Máme Britům co nabídnout!

10 Března 2015
Energetika
Návštěva specialistů z britské National Nuclear Laboratory (NNL) v Řeži

Tisková zpráva + FOTO

Řež, 10. března 2015 - (PREKON) - Návštěva specialistů z britské National Nuclear Laboratory (NNL) v Řeži na začátku března otevřela nové možnost spolupráce těchto dvou významných zástupců oboru. Diskutovala se celá řada témat. Rozsáhlou nabídku služeb a servisu v technologických i výzkumných projektech napříč společností a Skupinou ÚJV představili Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež a Milan Mika, vedoucí oddělení Marketing a prodej. Radek Trtílek, ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, se zaměřil na její specifika včetně představení páteřních projektů: nakládání s RAO a metody likvidace institucionálních RAO, zkušenosti s vyřazováním výzkumných zařízení, převozy vysoce obohaceného paliva zpět do Ruské federace a Číny, výzkumná a inženýrská podpora pro vývoj hlubinné úložiště a radiační měření a radiochemické analýzy. Václava Havlová, vedoucí odd. chemie palivového cyklu se věnovala podrobnému představení činností pro hlubinné úložiště, například hodnocení migračních vlastností materiálů, hodnocení degradace inženýrských bariér, bezpečnostním rozborům a modelování a dalším, které později hosté viděli v praktickém režimu v laboratořích divize. Celého jednání se účastnila Eva Kopecká, obchodní a investiční poradkyně, z britské ambasády.

Široké pole pro spolupráci

Podle Radka Trtílka, se rýsují tři oblasti možné spolupráce: příprava hlubinného ukládání. Tady se zástupcům NNL líbilo, že experimenty nejen děláme, ale dokážeme si je navrhnout, a co je ještě kreativnější, navrhnout i vyrobit experimentální aparaturu. Dále dekontaminace – zkušenost s metodami a jejich aplikace. V neposlední řadě potom výměna doktorandů na krátkodobé stáže. Jak uvedl Matt Randall, vedoucí obchodní skupiny divize Environmental Services NNL, rozsah možné spolupráce je velký, například problematika ukládání odpadů, tady máme v ÚJV Řež pro NNL tolik námětů, že si je musí nejdříve sami vyhodnotit a říct, co konkrétně by pro ně bylo v tuto chvíli zajímavé. Podle Luka O´Briena, obchodního manažera laboratoře Odpadní vody a životní prostředí, jsou zkušenosti ÚJV Řež v oblasti dekontaminace natolik zajímavé, že považuje za užitečné k nám poslat specialistu, který by na místě vyhodnotil, v čem by spolupráce na tomto poli byla pro NNL přínosem. O celou řadu dalších postupů, které inovativně zavádí divize, se velmi zajímal i třetí člen britského týmu, Peter Hiller, obchodní manažer divize Environmental Service NNL, který navrhl, že vzhledem k profesnímu zaměření jich tří na environmentální problematiku a ukládání RAO, což obsáhne jen zlomek činnosti divize 2400, pošle NNL do ÚJV Řež na obdobnou návštěvu také specialistu na waste management (processing).

Co je National Nuclear Laboratory

Jedná se o státní organizaci, která je součástí Úřadu pro energetiku a změnu klimatu, který zřídila 3. října 2008 vláda premiéra Gordona Browna. NNL (dříve Nexia Solutions) má v současné době cca 800 zaměstnanců, kteří pracují v těchto divizích: Nakládání s odpady a vyřazování z provozu, řešení palivového cyklu a podpora reaktorových operací. Zaměřuje se na provozovatele jaderných služeb a poskytovatele jaderných technologií, projekty zahrnují celý jaderný palivový cyklus. Působí na šesti místech ve Velké Británii. Mezi zákazníky patří NDA (Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd., Westinghouse, Health and Safety Executive, Ministerstvo obrany, UK Atomic Energy Authority, VT Nuclear and British Energy. Má rozsáhlé kontakty s akademickou obcí, např. s University of Sheffield a University of Manchester.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY