Vyjádření premiéra Maďarska k výstavbě jaderné elektrárny Pakš

16 Března 2015
Energetika
Překlad oficiálního vyjádření kanceláře premiéra Maďarska Viktora Orbána ke zprávě deníku Financial Times k výstavbě jaderné elektrárny Pakš

Tisková zpráva

Podle energetické strategie vlády Maďarské republiky a její snahy o zvýšení energetické bezpečnosti této země, o snížení emisí skleníkových plynů a o zřízení ekonomicky přijatelných zdrojů energie, uzavřela v roce 2014 maďarská vláda mezivládní dohody o udržení výroby elektrické energie v jaderné elektrárně Pakš. Udržení výroby v této lokalitě Maďarsku pomůže snížit závislost na dovozu plynu.

Tyto mezivládní dohody byly prezentovány odpovídajícím úřadům Evropské unie, které po řádném a pečlivém přezkoumání poskytnutých materiálů nepředložili žádné námitky.

Následně oprávněné maďarské organizace uzavřely 9. prosince 2014 tři realizační dohody s ruskými organizacemi, které jsou součástí společnosti Rosatom. Před podpisem dohod byla odpovídajícím způsobem informována Evropská komise.

Dále v souladu se smlouvou o založení společenství EURATOM posoudil jednu z realizačních dohod úřad Evropské unie EURATOM Supply Agency a navrhl několik úprav dohody o dodávkách jaderného paliva. Probíhající jednání reagující na tyto návrhy však nijak neblokují projekt a nemají žádný vliv na platnost a vynutitelnost dohody EPC (engineering, procurement, construction), která vstoupila v platnost 1. ledna 2015.

Naše očekávání jsou taková, že po intenzivních jednáních bude dohoda o dodávkách paliva uvedena během několika týdnů do konečné podoby odpovídající požadavkům EURATOMu.

Tato fakta jasně ukazují, že včerejší oznámení deníku Financial Times a jeho „zdrojů“ je nepravdivé a zcela zavádějící. Neboť další podrobnosti dokumentace a probíhajících jednání jsou považovány za důvěrné, nemůžeme v tuto chvíli poskytnout další informace.

Budapešť, 13. března 2015

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY