Accenture: Firmy musí zlepšit správu mobilních aplikací, říká nová studie

firma: Accenture
07 Října 2015
Informační technologie
Podle studie Accenture musí firmy zlepšit správu mobilních aplikací, jinak riskují plýtvání investicemi a zklamané uživatele

Praha, 6.10.2015 - (PREKON) - Podle nejnovější studie společnosti Accenture rozpoznává velká většina vedoucích pracovníků přínos mobilních aplikací pro svůj podnik (87%), ale jen málo z nich je dobře připraveno na úspěšné zavedení a udržování těchto aplikací.

Zpráva Růst digitálního podnikání: Zaměřeno na mobilní aplikace zahrnuje vyjádření téměř 2000 vedoucích pracovníků. Ukázalo se, že v průběhu navrhování a vyvoje aplikací používá testovací program, který zahrnuje uživatelskou zpětnou vazbu, pouze 52 % dotázaných. Pouze 48 % provádí monitoring užití nebo analýzy, aby porozumělo uživatelsky problematickým místům v používaných aplikacích.

Správa aplikace po celou dobu její životnosti předchází zhoršenému výkonu, který může frustrovat uživatele a vést k špatné uživatelské zkušenosti nebo k oslabené bezpečnosti.

  • Polovina respondentů (49 %) uvedla bezpečnost jako největší problém, se kterým se potýkají při vývoji a správě mobilních aplikací.
  • Po bezpečnosti jsou druhým největším problémem potíže s výkonem, jako je padání aplikace a programové chyby (37 %). Přesto pouze polovina (55 %) respondentů využívá nástroje pro sledování programových chyb a jejich opravy, aby těmto problémům předcházela. 

Podle výzkumu společnosti Accenture vedoucí pracovníci očekávají, že podnikové aplikace budou hrát výraznou roli v dalším rozvoji jejich firem:

  • 82 % respondentů vidí aplikace jako nedílnou součást své organizace
  • 85 % respondentů věří, že aplikace budou v budoucnosti dominantním uživatelským rozhraním
  • Téměř 9 z 10 respondentů věří, že mobilní aplikace se stanou bránou do digitálního podnikání (87 %)

Přesto pouze necelá polovina respondentů využívá aplikace s cílem zlepšit efektivitu svého podnikání. Pouze 46 % uvedlo, že využívá aplikace pro sledování produktivity (productivity apps), a pouze 44 % využívá aplikace jako prodejní kanál, zákaznický nebo informační servis. Další aplikace, které by podnikům mohly přinést výrazné provozní výhody jako mobile learning, nebo aplikace pro spolupráci, používá pouhých 35 % firem, přestože 38 % respondentů, kteří je v současné době nevyužívají, je plánuje zavést v následujících dvou letech.

###

-aspenpr-
Plné znění TZ

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY