Siemens: Digitální podnik se stává realitou

firma: Siemens
09 Února 2016
Informační technologie
Společnost Siemens se již tradičně zúčastní 24. ročníku mezinárodního veletrhu AMPER 2016. Hlavním tématem expozice bude digitalizace

Praha, 8.2.2016 - (PREKON) - Společnost Siemens se již tradičně zúčastní 24. ročníku mezinárodního veletrhu AMPER 2016. V zastoupení svých divizí Digital Factory & Process Industries and Drives, Energy Management a nově i divize Building Technologies tak společnost představí svou vizi digitalizace průmyslu, energetiky a infrastruktury.

Expozice divize Digital Factory & Process Industries and Drives vtáhne návštěvníky do světa digitálního podniku a představí jim možnosti průmyslové výroby v digitální éře v duchu konceptu Průmysl 4.0. 

Divize předvedou řešení a produkty zaměřené na budování tzv. digitálního podniku (Digital Enterprise), který zajišťuje digitální podporu všech procesů s přidanou hodnotou po celou dobu životního cyklu produktu a závodu. Díky tomuto portfoliu budou moci zákazníci společnosti Siemens působící ve zpracovatelském průmyslu postupně přejít na koncept digitálního podniku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o velkozávod či malý nebo střední podnik. Veškeré kroky v rámci digitálního podniku jsou plynule propojeny nepřetržitým tokem dat od návrhu produktu přes servis a zpět. Výsledkem je výrazné zlepšení flexibility výrobních procesů a zkrátcení doby pro uvedení na trh.

Inteligentní řešení pro energetiku

Divize Energy Management představí inteligentní distribuční trafostanici, která přispívá k aktivnímu řízení zatížení v distribuční síti. Trafostanice umožňuje:

  • řízení distribuční sítě nízkého napětí s obsluhou dat z elektroměrů, kompenzaci jalového a vyšších harmonických výkonů, regulaci transformátorů a koordinaci dodávek a odběrů,
  • monitorování a řízení distribuční trafostanice na straně vysokého napětí s ohledem na místo poruchy a automatické obnovení napájení,
  • získání a přenos měřených hodnot a stavů ze sítě nízkého a vysokého napětí. Srdcem této stanice je plynem izolovaný rozvaděč vysokého napětí řady 8DJH, který je možno volitelně vybavit motorovým pohonem, indikátory zkratů, systémy pro detekci napětí a dalšími senzory.

Jednotky dálkového ovládání mohou být volitelně integrovány do rozvaděče, do přídavných nízkonapěťových skříněk nebo do nástěnných skříní. Další nedílnou součástí trafostanice je regulovatelný distribuční transformátor FITformer® REG, díky jehož nasazení se dá síť vysokého napětí z hlediska stability napětí oddělit od sítě nízkého napětí. Tak jsou v obou sítích pro regulaci k dispozici rozsahy +/-10 %.

Chytré budovy pod dohledem systému Desigo CC

Poprvé v historii bude na veletrhu AMPER 2016 prezentovat své portfolio i divize Building Technologies. Představí zde systém Desigo CC, který jako vůbec první svého druhu integruje do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově. Z jednoho místa nabízí kontrolu topení, větrání a klimatizace, osvětlení či zastínění vnitřních prostor, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je video dohled nebo detekce neoprávněného vniknutí. 

Plné znění TZ

###

-siemens-

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY