Vodík jako energie pro "chytrá" města?!

25 Února 2016
Stavebnictví
Vodíkové technologie a projekty spojené s ochranou životního prostředí a obnovitelnými zdroji byly námětem jednání Chrise Kuijperse, vrchního ředitele pro otázky klimatu, Ministerstva pro infrastrukturu a životní prostředí Nizozemského království (MINIEN

Řež, 25. února 2016 - (PREKON) - Vodíkové technologie a projekty spojené s ochranou životního prostředí a obnovitelnými zdroji byly námětem jednání Chrise Kuijperse, vrchního ředitele pro otázky klimatu, Ministerstva pro infrastrukturu a životní prostředí Nizozemského království (MINIEN KN) v Řeži. Vedení a odborníci ze společností ÚJV Řež, a. s., a Centrum výzkumu Řež s. r. o. připravili pro hosty program zahrnující teoretickou část i praktické provozní ukázky. Návštěva se uskutečnila v době předsednictví Nizozemí EU.

Setkání s Karlem Křížkem, předsedou představenstva ÚJV Řež, a. s., a odborníky na vodíkové technologie se účastnili také Anke M. Willemstein, koordinátorka presidia EU pro životní prostředí MINIEN KN a Peter Keulers, zástupce velvyslance Nizozemského království v Praze. Za českou stranu byl u jednání Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP ČR a Petra Ptáčková, vedoucí oddělení dvoustranné spolupráce odboru mezinárodních vztahů MŽP ČR.

Program byl zaměřen především na projekty z oblasti vodíkových technologií, které v rámci Skupiny ÚJV vyvíjí a realizují v ÚJV Řež a CV Řež. „Zajímáme se o pokrok v této oblasti proto, že zapadá do našeho projektu Ambice 2030, který je součástí vládní filozofie obyvatelného a bezpečného Nizozemí. Naše ministerstvo se proto zaměřuje na dopravní infrastrukturu, recyklaci odpadů, kde bychom se chtěli stát lídrem v rámci EU, chceme zvyšovat podíl obyvatelstva na ochraně životního prostředí a v neposlední řadě chceme, aby bylo Nizozemí zemí s inteligentními, jak se dnes říká smart, městy“, zdůraznil v rozhovoru Chris Kuijpers.

V případě vodíkových technologií se Skupina ÚJV zaměřuje v současné době na dvě oblasti: ukládání (akumulaci) energie a dopravu. Obojí měli možnost si hosté z Nizozemí v areálu v Řeži prohlédnout a doslova „osahat“. Projeli se v zatím jediném prototypu vodíkového autobusu u nás - TriHyBusu (z anglického Triple Hybrid Hydrogen Bus), který byl vyvinut a realizován konsorciem (Škoda Electric, Arriva a další) pod vedením ÚJV Řež. O energii pro elektromotor autobusu se zde starají tři zařízení: vodíkové palivové články, Li-ion baterie a výkonné kondenzátory (tzv. ultrakapacitory). „Tento unikátní systém zajišťuje efektivnější využití primární energie obsažené ve vodíku, včetně rekuperace během brzdění. Při provozu autobusu vzniká jako jediná odpadní látka čistá voda“, upozornil hosty z Nizozemí, Aleš Doucek, vedoucí oddělení vodíkových technologií ÚJV Řež. Ostatně o tom se následně mohli na vlastní oči a kůži, přiložením rukou k výfuku autobusu, přítomní přesvědčit.

Druhý projekt, pilotní provoz akumulace energie do vodíku, představili zástupcům nizozemského ministerstva životního prostředí Lukáš Polák z ÚJV Řež a Karin Stehlik z CV Řež. „Elektrolyzér v době slunečního svitu ukládá elektřinu tak, že vyrobí vodík a uskladní ho do zásobníku. V době zvýšené poptávky po elektřině a nedostatku slunečního svitu se pak může tento vodík zpětně použít k výrobě elektřiny. Dosavadní výsledky ukazují, že i v případě naprosté tmy by plně nabitý akumulátor s kapacitou 2,2 kWh spolu s vodíkovou nádrží s 10 kilogramy vodíku (jež představuje 330 kWh) utáhl kompletní provoz domácnosti po dobu dvou až tří týdnů bez nutnosti napojit se do rozvodné sítě“, upřesnil praktický význam projektu Lukáš Polák v odpovědi na otázky hostů z Nizozemí. Tento projekt zapadá do filozofie tzv. chytrých měst a soběstačných obytných celků a proto vyvolal u hostů živý zájem.

Kontakt pro média:

Mgr. Vladimír Věrčák, 
ÚJV Řež, a. s.
Tel: +420 266 173 235
e-mail: vladimir.vercak@ujv.cz

###

-ujv-

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY