CzechInvest bude seznamovat české podniky s konceptem Průmysl 4.0

firma: CzechInvest
25 Února 2016
Finance
Nastupující čtvrtá průmyslová revoluce je aktuálním tématem v řadě světových ekonomik

Praha - (PREKON) - Nastupující průmyslová revoluce je aktuálním tématem v řadě světových ekonomik. Její podobu a důsledky pro české prostředí chce tuzemským průmyslovým podnikům přiblížit agentura CzechInvest. Připravila pro ně sérii konferencí nazvaných Průmysl 4.0 v praxi. První z nich pořádala spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu 25. února 2016 v Brně.

Průmysl 4.0 je českým označením současného trendu v oblasti průmyslové výroby někdy nazývaného čtvrtá průmyslová revoluce, který s sebou přináší změny do dalších oblastí hospodářství, do vědy a výzkumu a v důsledku i do celé společnosti. Veřejnosti byl tento koncept poprvé představen na Hannoverském veletrhu v roce 2011. První ucelený dokument, který dává doporučení pro implementaci konkrétních kroků pro uvedení konceptu do praxe, prezentovala německá spolková vláda v roce 2013. V českém prostředí se klíčovým dokumentem nastupujícího trendu stala Národní iniciativa Průmysl 4.0 představená ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2015.

Tato komplexní změna se dotkne mnoha oblastí života české společnosti. Součástí diskuse jsou tudíž nejen státní instituce a resorty v čele s vládou ČR, ale i oborové svazy, podniky, školy, výzkumná pracoviště a nevládní organizace. Tým jejich zástupců pod vedením profesora Vladimíra Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze pracuje na implementaci konceptu Průmysl 4.0 do praxe. Své výsledky představí na konferenci v Brně.

Další konference uspořádá CzechInvest v průběhu roku 2016 v Plzni, Liberci a Ostravě. Termíny konání budou upřesněny na www.czechinvest.org.

Kontakt pro média:
Petra Menclová, tisková mluvčí,
tel.: +420 296 342 430, 
petra.menclova@czechinvest.org

Kontakt na MPO ČR:
Mgr. František Kotrba, tiskový mluvčí,
tel.: +420 224 854 137, +420 702 211 157, 
kotrba@mpo.cz

###

-czechinvest-

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY