Poslední únorový den uzavře příjem žádostí o Oranžové schody i Oranžové přechody

firma: ČEZ
22 Února 2017
Doprava
Obce, města a školy mají poslední možnost požádat u Nadace ČEZ o příspěvek na bezbariérové školy a osvětlení problematických přechodů pro chodce. Žádosti je třeba podat do konce února.

„Zjednodušili jsme administrativu sjednocením termínů podávání žádostí. Uzávěrka se blíží a nezbývá než připomenout všem, aby využili příležitosti a do projektů se zapojili,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. „V průměru podpoříme každou třetí žádost. Šance je tedy veliká.“

Grantové řízení Oranžové schody pomáhá žákům a studentům s tělesným postižením se začleněním mezi ostatní spolužáky. Odstraňuje bariéry například nákupem a instalací plošin, výtahů, schodišťových sedaček nebo zvukových a světelných naváděcích systémů. Tím minimalizuje překážky, které handicapovaným brání v cestě za vzděláním. Základní, střední či vyšší odborné školy mohou o příspěvek v maximální výši 500 tisíc korun požádat jednou za rok.

V rámci grantového řízení Oranžové přechody podporuje Nadace ČEZ pro změnu výstavbu vhodného osvětlení na problematických přechodech pro chodce. Ty jsou častým místem dopravních nehod, mnohdy s tragickými následky. Jejich častou příčinou bývá právě špatná viditelnost. Vhodné osvětlení nebezpečných přechodů přitom dokáže tuto smutnou statistiku nehodovosti snížit o dvě třetiny. Města a obce mohou žádat až o 120 000 korun.

Veškeré potřebné informace o grantových řízeních, pravidla i formuláře jsou dostupné na stránkách Nadace ČEZ: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html. V případě jakýchkoliv dotazů lze napsat i na e-mail: info@nadacecez.cz.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY