Rozšíření Centrálního tankoviště ropy

firma: MERO ČR a.s.
24 Března 2017
Ostatní

Kralupy nad Vltavou, 22. března 2017 – (PREKON) – Společnost MERO ČR, zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy pro Českou republiku, připravuje rozšíření kapacity Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi u Prahy. Předběžně navrhovaná výstavba v pořadí sedmnácté nádrže H13 navýší současnou kapacitu tankoviště o dalších 125 000 m3, čímž se dostane k celkovému objemu 1 675 000 m3. MERO ČR plánuje před vyhlášením veřejné zakázky okruhu potenciálních dodavatelů představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace. Firma očekává, že o zakázku v hodnotě stovek milionů bude mezi stavebními firmami zájem. 

 

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ DODAVATELE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

MERO ČR, a.s., se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika,
IČO: 601 93 468 (Zadavatel) oznamuje konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Rozšíření Centrálního tankoviště ropy – skladovací nádrž H13“ (Veřejná zakázka).

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ (Konzultace) okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky.

Zadavatel bude vystupovat jako pořadatel a moderátor Konzultace. Konzultace bude probíhat v termínu od 10. 4. 2017 do 28. 4. 2017 s tím, že s jednotlivými dodavateli bude Zadavatel jednat individuálně. Zadavatel oslovil s pozvánkou primárně ty potenciální dodavatele, kteří jsou Zadavateli známí zejména z obdobných projektů realizovaných v České republice i zahraničí.

Více informací o průběhu Konzultace a podmínkách účasti najdete na webových stránkách Zadavatele http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/ nebo kontaktujte Zadavatele prostřednictvím e-mailové adresy zakazkyh13@mero.cz.  

 

 

Kontakt:

Radomíra Doležalová, MERO ČR a.s.,

Veltruská 748, 278 01 Kralupy n. Vltavou

telefon. 602 613 812, nebo 315 701 319

e-mail: dolezalova@mero.cz, www.mero.cz

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY