Nukem Technologies spouští centrum pro zpracování radioaktivních odpadů v litevské JE

17 Května 2017
Energetika
V litevské Ignalinské jaderné elektrárně byla v dubnu 2017 dokončena fáze studených zkoušek moderního centra, které bude zpracovávat pevný radioaktivní odpad z této jaderné elektrárny.

Praha, 17. května 2017 – (PREKON) – V litevské Ignalinské jaderné elektrárně byla v dubnu 2017 dokončena fáze studených zkoušek moderního centra, které bude zpracovávat pevný radioaktivní odpad z této jaderné elektrárny. Společnost Nukem Technologies GmbH, která patří do struktury ruského Atomstrojexportu, zde vytváří moderní zařízení pro nakládání s použitým jaderným palivem a radioaktivním odpadem.

Klíčový podíl má společnost Nukem Technologies v projektech skladu použitého jaderného paliva (objekt B1) pocházejícího ze dvou bloků Ignalinské JE a centra pro zpracování a skladování pevných radioaktivních odpadů (objekty B2, B3 a B4).

Práce na projektu objektu B1 pro skončily v roce 2016 a po schválení úřadem pro jaderný dozor byl uveden do provozu. Projekt realizovaly společnosti Nukem Technologies a GNS GmbH.

Stavba objektů B2, B3 a B4 již byla dokončena včetně montáže všech zařízení. Po studených testech správné funkce celého komplexu nyní budou následovat horké zkoušky, které mají začít v červnu 2017. Na základě výsledků těchto zkoušek vydá dozorný úřad provozní licenci a objekty budou moci zahájit svůj provoz – k tomu by mělo dojít v listopadu 2018. Projekt těchto objektů realizuje společnost Nukem Technologies samostatně.

Do objektu B2 budou přiváženy skladovací kontejnery s pevným radioaktivním odpadem ze současných skladů. Zde bude pomocí speciálního zařízení vyjmut a připraven k dalšímu zpracování v souladu se současnými standardy. V objektech B3 a B4 bude tento odpad roztříděn podle dnešních kritérií a zpracováván pomocí nejmodernějších technologií (drcení, spalování, lisování) pro uložení a skladován v souladu se současnou praxí. Podle současných odhadů by skladování mělo trvat 50 let, než bude postaveno trvalé úložiště pro tento typ odpadů.

„V rámci naší účasti na vyřazování Ignalinské jaderné elektrárny z provozu bylo provedeno mnoho práce. Jde o velmi významný a velký projekt,“ říká Grigorij Sosnin, ředitel Skupiny ASE pro nakládání s použitým palivem a radioaktivními odpady. Podle něj zahájení provozu objektu B1 a dokončení studených zkoušek objektů B2, B3 a B4 potvrzuje, že je možné realizovat jakýkoliv projekt, pokud k cíli vede společné úsilí.

Projekty realizované společností Nukem Technologies v Ignalinské jaderné elektrárně umožňují této společnosti získat reference pro zahraniční trhy s moderními centry pro nakládání s použitým jaderným palivem a radioaktivním odpadem.

Projekt vyřazování Ignalinské JE z provozu je financován fondem Ignalina International Decommissioning Support Fund, který spravuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj. V této elektrárně byly v 80. letech min. stol. postaveny dva bloky sovětského typu RBMK-1500, které ukončily provoz v letech 2004 a 2009.

Juraj Klepáč, generální sekretář Slovenské nukleární společnosti, komentuje slovenskou strategii vyřazování jaderných zařízení: „S dožívající flotilou jaderných reaktorů druhé generace je otázka vyřazování jaderných zařízení a konečného ukládání radioaktivních odpadů stále naléhavější. Zatím jen velmi málo zemí ji má vyřešenou. Na Slovensku je situace v současnosti řešená zpracováním a ukládáním nízkoaktivního odpadu v republikovém úložišti a skladováním vyhořelého jaderného paliva v meziskladu vyhořelého paliva v Bohunicích. Na rozdíl od Litevců skladujeme palivo ve čtyřech bazénech, z nichž je jeden rezervní. Mezisklad je v provozu od roku 1987, jeho projektovaná kapacita je na 14 112 palivových kazet a po rozšíření by jeho kapacita měla postačovat ještě na několik let. V lokalitě Bohunice na západním Slovensku je v provozu Bohunické zpracovatelské centrum radioaktivního odpadu, kde se fragmentuje a dekontaminuje nízko radioaktivní kovový odpad, zpracovávají se použité filtry, elektrické kabely a čistí se kapaliny s nízkou úrovní radioaktivity.“ 

 

Pro informaci:

Skupina ASE byla vytvořena v rámci formování inženýringové divize Rosatomu a vznikla spojením předních společností této oblasti: NIAEP, Inženýringová společnost ASE, Atomenergoprojekt a Atomprojekt.

Skupina ASE je jedním ze světových lídrů v inženýringu v oblasti jádra a celosvětově zaujímá 30% podíl na trhu výstavby jaderných elektráren. Má zastoupení, pobočky a operační kanceláře v 15 zemích světa a přes 80% jejího portfolia zakázek připadá na zahraniční projekty.

Kromě projektování a výstavby jaderných elektráren velkého výkonu realizuje společnost také projekty objektů pro nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem a teplárenských objektů. Také nabízí kompletní spektrum služeb typu EPC, EPC(M) a PMC pro libovolné složité průmyslové celky.

Společnost ASE vyvíjí a aktivně používá Multi-D, což je inovativní systém řízení projektů na výstavbu složitých průmyslových objektů, který umožňuje efektivněji řídit parametry projektu, jako jsou náklady, doba nutná k realizaci a kvalita.

 

Společnost Nukem Technologies je od roku 2009 součástí Skupiny ASE a má zde na starosti projekty nakládání s použitým jaderným palivem a radioaktivním odpadem a vyřazování jaderných elektráren a jiných zařízení z provozu.

 

 

Kontakt pro tisk: Zuzana Sommerová, tel. 777 919 942, e-mail: sommerova@esscom.cz

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY