Počty návrhů na bankrot zůstaly v srpnu ve všech kategoriích nižší než obvykle

07 Září 2017
Finance
Oproti ročnímu průměru byly o třetinu až polovinu nižší

Praha, 7. září 2017 – (PREKON) – V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 194 osobních bankrotů. Počet návrhů na bankrot se v srpnu zvýšil ve všech kategoriích, když bylo podáno 81 návrhů na bankrot obchodních společností, 377 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 730 návrhů na osobní bankrot. Přesto byl jejich počet výrazně nižší, než činí dlouhodobý průměr. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz

Počet bankrotů obchodních společností se v srpnu meziměsíčně zvýšil o 11 a byl tak třetí nejnižší v letošním roce. Počet návrhů na bankrot obchodních společností meziměsíčně vzrostl o 14 a byl tak třetí nejnižší od začátku roku 2008.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se meziměsíčně snížil o 126 bankrotů, zatímco počet návrhů na bankroty FOP naopak vzrostl o 171 a byl tak téměř dvakrát vyšší než v červenci. Přesto jde o druhý nejmenší počet návrhů na bankrot FOP za posledních 5 let.

„Po výrazném poklesu počtu návrhů na bankrot, který jsme zaznamenali v červenci ve všech sledovaných kategoriích, se v srpnu jejich počet sice zvýšil, ovšem stále se pohybuje přibližně na 60 % dlouhodobého průměru za posledních 12 měsíců, který činí 131 návrhů na bankrot obchodních společností a 661 návrh na bankrot FOP v jednom měsíci. Lze se přitom domnívat, že na pokles měla mimo jiné vliv novela insolvenčního zákona účinná od července tohoto roku. Jak velký tento vliv bude a jestli bude trvalý, se ukáže v následujících měsících,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 818 bankrotů obchodních společností, o 77 méně než v předešlém období a nejméně od konce roku 2008. Pokračuje tak trend dlouhodobě se snižujícího počtu bankrotů  obchodních společností, přestože v jednotlivých měsících může docházet ke kolísání oběma směry. V posledních 12 měsících bylo zároveň podáno 1 576 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 298 návrhů, respektive 16 % méně než v předešlém období. Stejně tak se meziročně snížil také počet bankrotů fyzických osob podnikatelů, konkrétně o 622 na 6 670 bankrotů. Počet návrhů na bankrot fyzických podnikatelů za posledních 12 měsíců dosáhl výše 7 930, o 1 285 návrhů méně než v předešlém období.

V srpnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (23 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (13 bankrotů). V dalších krajích bylo vyhlášeno mezi 1 a 4 bankroty a žádný bankrot obchodních společností nebyl vyhlášen na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Z hlediska hlavních odvětví bylo v srpnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (14 bankrotů) a dále ve stavebnictví (10 bankrotů) a v průmyslu (9 bankrotů). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v odvětví pojišťovnictví a peněžnictví a pouze jeden bankrot byl zaznamenán v zemědělství a dobývání.

V posledních 12 měsících bylo potom nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno opět v Praze, konkrétně 335 bankrotů, v Jihomoravském kraji (104 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (68 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil v 11 krajích a ve 3 krajích se zvýšil. Nejrychlejší nárůst zaznamenal Karlovarský kraj (+ 55 %), naopak nejvíce klesl počet bankrotů obchodních společností v Olomouckém kraji, konkrétně o 29 %.

Po přepočtu na 10 000 obchodních společností bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce bankrotů vyhlášeno v Královéhradeckém kraji (24,8 bankrotu) a v Jihočeském kraji (20,6 bankrotu). Nejméně naopak v Plzeňském kraji (13,2 bankrotu) a ve Středočeském kraji (15,4 bankrotu).

Bankroty fyzických osob podnikatelů byly v srpnu nejčastěji vyhlašovány v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 80 bankrotů, a v Ústeckém kraji (65 bankrotů). Nejméně to naopak bylo v Karlovarském kraji (14 bankrotů) a v Pardubickém kraji (16 bankrotů).

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (885 bankrotů) a ve Středočeském kraji (786 bankrotů). Nejméně to bylo ve Zlínském kraji (217 bankrotů) a v kraji Vysočina (225 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů ve třech krajích zvýšil a v 10 snížil. V Praze se jejich počet meziročně nezměnil. Nejvíce se počet bankrotů FOP meziročně zvýšil v Libereckém kraji (+ 13 %) a v Jihomoravském kraji (+ 7 %). Nejrychleji se jejich počet naopak snížil ve Zlínském kraji (- 29 %) a v Jihočeském kraji ( - 25 %).

Osobní bankroty 

V srpnu bylo vyhlášeno 1 194 osobních bankrotů, o 188 méně než v červenci. Zároveň bylo podáno 730 návrhů na osobní bankrot, což je o 362 více než o měsíc dříve. Počet návrhů na osobní bankrot se tak oproti červenci zvýšil téměř dvojnásobně, i tak je však na velice nízkých úrovních.

„U osobních bankrotů sledujeme nyní dočasně paradoxní situaci, když počet vyhlášených bankrotů převyšuje počet podaných návrhů na bankrot. Důvodem je výrazný pokles počtu podaných návrhů a průběžné vyřizování dříve podaných návrhů. Podobnou situaci lze přitom sledovat také u bankrotů fyzických osob podnikatelů. V následujících měsících tak vzhledem k aktuálním nižším počtům podaných návrhů očekáváme také výraznější snížení vyhlašovaných osobních bankrotů,“ říká Věra Kameníčková s tím, že pokud se počet podaných návrhů stabilizuje kolem současné úrovně, dostane se brzy počet vyhlašovaných osobních bankrotů pod hranici jednoho tisíce.

Od září roku 2016 do srpna 2017 bylo vyhlášeno 14 860 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde o pokles o 1 424 bankrotů, tedy o 9 %. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 15 %, když činil 16 437 návrhů, o 2 964 méně než v předešlém období.  

 

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIFCzech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Od roku 2012 také provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.

Vedle toho poskytuje CRIFCzech Credit Bureau i řadu dalších služeb, a to jak bankám a finančním institucím, tak i ostatním komerčním subjektům nebo veřejné správě. Jde o nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace společností, podnikatelů, municipalit, bytových družstev či neziskových organizací pod značkou iRating. Prostřednictvím aplikace Cribis poskytuje komplexní ekonomické informace o českých a slovenských firmách, detailní údaje o jejich vlastnických vazbách a data z katastru nemovitostí ČR.

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., byla založena v roce 2000 pod původním názvem CCB – Czech Credit Bureau. V únoru roku 2013 přijala jméno mateřské skupiny, která je od roku 2005 jejím jediným akcionářem. Na Slovensku působí prostřednictvím své sesterské společnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Webový odkaz: www.crif.cz

 

Portál www.informaceofirmach.cz

Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.

Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY