Zaměstnanci Skupiny ČEZ věnovali po desáté čas dobré věci

firma: ČEZ
19 Září 2017
Ostatní
Čas pro dobrou věc nastal opět po roce pro zaměstnance Skupiny ČEZ jak v hlavním městě, tak i na jiných místech ve Středočeském kraji.

Střední Čechy, 19. září 2017 – (PREKON) – V rámci skupinových dobrovolnických aktivit se vydali pomáhat 11 neziskovým organizacím. Na 55 dobrovolníků tak svůj klasický „čezácký“ pracovní den strávilo nejrůznějšími způsoby pomoci. Čekaly na ně údržbářské, zahradnické či úklidové práce, ovšem například i věnování se klientům v rámci jejich terapeutického programu. Ruce k dílu přitom přiložili na osmi místech v Praze a dále ve Hvozdnici, Vraném nad Vltavou a Nymburce.

Hvozdy jsou dobrovolnickou stálicí

Hned dvakrát, nabídlo celkem 13 energetiků pomocnou ruku Centru sociálních služeb Hvozdy, kde poskytující péči lehce mentálně postiženým mladistvým klientům. První pětičlenná parta přijela ve středu z vodní elektrárny Orlík. Druhá osmičlenná byla tradičně složená ze specialistů a manažerů z útvaru účetnictví ČEZ, a. s., včetně jeho ředitele, kteří přijeli pomáhat na stejné místo už po páté. Ostatně ani „vodníci“ z Orlíka nebyli ve Hvozdech poprvé. „Jsme tu už poněkolikáté. Za prvé to máme blízko a za druhé jsme tu užiteční, vždy nám zadají práci, která je ve finále za námi vidět. My máme radost, že je smysluplná a oni, protože jsme jim s něčím pomohli,“ řekla například Jana Caisová z VE Orlík.

„Lidé z ČEZ nám vždy hodně pomohou s údržbou celého areálu. Škoda, že nemohou přijet častěji. Jsou totiž práce, které s našimi klienty nezvládneme. Navíc většina z nich už u nás byla tolikrát, že jim ani nemusíme vysvětlovat, co po nich chceme. Chlapi se sami chopí pily, sekery či travní sekačky, ženy se ihned pustí do smejčení. Prostě jedním slovem super,“ kvitoval Jaroslav Hušbauer, vedoucí technického úseku Centra sociálních služeb Hvozdy.

Komunitní centrum i psí škola

Slova chvály a díků zazněla i ve Vraném nad Vltavou, kde potřeboval spolek Stará škola pomoc s úpravou zahrady. „Snažíme se o její rekonstrukci, takže jsme ji potřebovali vyčistit, upravit a srovnat terén pro budoucí petangové hřiště, vykopat staré kořeny, připravit výkop pro uložení betonových obrubníků a podobně. Všichni jsou moc šikovní, jak muži, tak i ženy.  Umí vzít za práci, rozjeli se pěkně. Klidně je k nám posílejte častěji,“ shodli se členové tohoto komunitního centra nad řekou Vltavou Anna Lupienská a Antonín Anděl, kteří měli pětičlennou skupinu energetiků na starost.

Zdatné dobrovolníky vychvaloval i Jaroslav Karas, správce areálu Helpppes, centra výcviků psů pro postižené: „V sobotu 23. září u nás proběhne takzvaný Super den, tedy slavnostní promoce třinácti vycvičených asistenčních psů. Počítáme s velkou účastí veřejnosti, včetně známých osobností jako jsou Karel Gott, Miro Žbirka, Marta Kubišová, Milan Peroutka a další. Proto jsme přivítali letošní pomoc energetiků dvojnásob. Potřebujeme totiž dát areál trochu do pucu, což obnáší drobné terénní úpravy, hlavně vytrhání plevele, přípravu plakátů a také například složení a zabalení stovek potištěných triček různých velikostí. Práci tudíž u nás mají jak ženy, tak i muži. Všichni jsou strašně šikovní a hlavně rychlí, vážíme si jejich pomoci a moc za ni děkujeme.“

Jak se celá parta dobrovolníků v oranžových tričkách shodla, hlavním důvodem jejich účasti na dobrovolnickém dni je pomoc potřebným. „Všichni jsme tu i proto, že máme rádi zvířata, hlavně pejsky. Rádi si také alespoň jednou do roka smysluplně odpočineme od našich běžných pracovních povinností a poznáme kolegy či kolegyně z jiných společností a útvarů naší Skupiny.  Jinak bychom se třeba ani nepotkali,“ uvedly střídavě za souhlasného přikyvování ostatních Erika Sedlářová a Martina Kvasnicová z pražské centrály ČEZ. Největší odměnou pro všechny nebylo přitom jen poděkování za odvedenou práci, ale i možnost přihlížet jen pro ně komentovaném výcviku dvouletého křížence Ferdy se žlutou vestou s nápisem „Asistenční pes ve výcviku“, a to během přestávky na oběd.

Zahradníci, údržbáři, terapeuti a další…

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského; Centrum Dialog, o. p. s.; Dílny tvořivosti, o. p. s.; Palata - Domov pro zrakově postižené; Lemniskáta - život bez bariér, o. p. s, či Psychiatrická nemocnice Bohnice byly další pražské neziskové organizace, jimž věnovali čas pro dobrou věc dobrovolníci ze Skupiny ČEZ.

Sběr jablek v zahradě nemocnice a jejich příprava pro zpracování v nemocniční kuchyni; Pomoc v kanceláři při administrování projektu Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku;  Údržba venkovních prostor či předčítání z knih a časopisů nevidomým klientům; Různé aktivity s klienty terapeutické dílny, včetně výroby dárkových předmětů nebo ruční výroba sešitů v chráněné papírenské dílně. To je jen stručný výčet toho, čím vším dobrovolníci ze Skupiny ČEZ prošli.  V Psychiatrické nemocnici Bohnice, se z nich třeba stali zahradníci, neboť dostali na starost zazimovat kany a růže. „Každý rok tu máme dobrou partu pracantů, každý rok jsme s nimi spokojeni, odvedou pořádný kus práce. Ano, jsou pro nás opravdu přínosem.“ zopakoval jen slova svých předřečníků Jiří Dobiáš, vedoucí nemocniční farmy.

Nejinak tomu bylo i v případě tří zaměstnanců ČEZ Distribuce, kteří se vypravili pomáhat do Centra pro všechny v Nymburku, kde na zahradě například montovali dřevěný přídavný modul k domečku. Ředitelka centra Martina Kučerová na ně pěla stejnou chválu jako všichni ostatní. „Jsme prakticky místní, tak jsme si řekli, že pomůžeme tentokráte doma tam, kde je to zapotřebí,“ shodli se Jakub Urbánek, Michal Rajevski a Marek Homola.

O co vlastně jde…

„Čas pro dobrou věc“, jak se správně projekt dobrovolnických dnů jmenuje, se napříč všemi lokalitami ČR, v nichž Skupina ČEZ působí, letos koná již po desáté. Jeho smyslem je, že každý ze zaměstnanců, který si najde čas pro dobrou věc, může věnovat jeden pracovní den neziskovým organizacím, jež působí hlavně v sociální oblasti či se zabývají ochranou životního prostředí. Energetici přitom plní zadané úkoly, které mají organizacím alespoň trochu odlehčit od jejich každodenních povinností a starostí. Prostě pomoc tam, kde je zrovna v daný moment zapotřebí. V uplynulých devíti letech se tak do programu firemního dobrovolnictví zapojilo více než tři tisíce energetiků na nejrůznějších postech. Letos si to mnozí již po x-té zopakovali a další kolegové se k nim nově přidali.

Stalo se tak například i během uplynulého víkendu, kdy na čas pro dobrou věc pro jednotlivce navázal dobrovolnický den pro celé rodiny zaměstnanců Skupiny ČEZ. Celkem 16 dospělých a 18 dětí přiložilo ruku k dílu v pražském Toulcově Dvoře a Zooparku Zájezd u Kladna. V prvém případě čekaly na dětské i dospělé dobrovolníky úkoly spojené s péčí o zvířata a údržbou keramické dílny. Farmářská část například zahrnovala čištění pastvin a přípravu krmení pro zvířata. Dospělí štípali dříví do místní keramické pece, všichni si mohli vyzkoušet techniku dojení, podívat se do včelího úlu a podobně. V Zooparku Zájezd pak 13 dobrovolníků pustilo do různých zahradnických prací, včetně úpravy cestiček. Muži rovněž zbavovali kmeny stromů od kůry, aby se dalo s dřevem dále pracovat. Ženy s dětmi pro změnu česaly jablka a hrušky.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy

 

Informace o podpořených organizacích

V centru pozornosti Psychiatrické nemocnice Bohnice je psychiatrická léčba a ošetření nebo vyšetření jedinců, kteří jsou v rámci duševní choroby nebezpeční sobě nebo okolí. Ústav má několik oddělení pro léčbu klasických duševních chorob, dalšími jsou například tzv. centrum krizové intervence, oddělení gerontopsychiatrie či léčby závislostí. Samozřejmostí jsou terapeutické dílny, součástí nemocničního areálu jsou i statek a útulek pro opuštěná a léčebná zvířata. http://www.bohnice.cz/   

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s., poskytuje kompletní péči a služby lehce a středně mentálně postiženým klientům, případně osobám s kombinovaným postižením. Provozuje rovněž sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi; nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi a rodiny s dítětem (dětmi) a sociální poradenství. http://www.css-hvozdy.cz/

PALATA, Domov pro dospělé zrakově postižené klienty, Praha. Posláním domova je komplexní služba lidem se zrakovým postižením, kteří kvůli snížení soběstačnosti v základních životních úkonech (například v osobní péči, v orientaci, v péči o domácnost apod.) již nemohou či nechtějí samostatně žít ve svých domovech. http://www.palata.cz/

Centrum Dialog, o.p.s., se především zabývá projekty rozvojové spolupráce a výchovy a ochrany lidských práv. Mezi jeho aktivity patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Sdružuje lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět - svět bez násilí, utrpení a diskriminace. http://www.centrumdialog.cz/kontakt

Centrum pro všechny, o. s., Nymburk je rodinné centrum, které je zaměřené na poskytování integračních volnočasových aktivit. Připravujeme akce pro malé, velké, zdravé i s postižením, prostě pro všechny. Jeho hlavní část aktivit se soustředí do třech oblastí: Nabídka aktivit pro kvalitní trávení volného času; Integrační aktivity a pomoc rodičům dětí s hendikepem a Vytváření podmínek těm, kteří chtějí pomáhat. http://www.centrumprovsechny.cz/

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je nestátní zdravotnické zařízení (účelové zařízení církve), jehož zřizovatelem je kongregace, která je také vlastníkem areálu. Jedná se o malou nemocnici rodinného typu v historickém centru Prahy, která poskytuje péči především obyvatelům Prahy, v případě úzce specializované péče pacientům z celé ČR. http://www.nmskb.cz/

Lemniskáta - život bez bariér, o. p. s, je nestátní neziskovou organizací, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky. Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. http://www.lemniskata.cz/

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. http://www.helppes.cz/

Stará škola, z. s., je zájmový spolek, který obhospodařuje stejnojmenné komunitní centrum. Náplní jeho činnosti

jsou podpora a organizování kulturních a volnočasových aktivit; realizace projektů a aktivit v oblastech udržitelného rozvoje, regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel; vydávání publikací a propagačních materiálů a pořádání výstav či vzdělávacích programů. https://stara-skola-vrane.cz/

Toulcův dvůr, z. s., je středisko ekologické výchovy v Praze, které tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha zahrnující sad, pole, louku, lužní les a mokřad. Zabývá se ekologickou výchovou a pořádáním kulturních akcí. V rámci areálu naleznete také klasický český statek, Zdravou Jídelnu, hostel, Bio Obchůdek či obchůdek s tematickými dekoracemi. http://www.toulcuvdvur.cz/

Zoopark Zájezd, o.p.s., je malá zoologická zahrada nedaleko Buštěhradu, 10 km od Kladna. Byla založena v roce 1998 a chová přes 80 druhů exotických a domácích zvířat. Nově byla letos otevřena expozice terária. V rámci areálu najdete kontaktní koutek pro děti s domácími zvířaty, piknikovou louku s přístřeškem, naučnou stezku apod. http://zoopark-zajezd.cz/

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY