Bureau Veritas začala kontrolovat potraviny s označením Bez GMO

08 Listopadu 2017
Potravinářství
Prověřuje, zda skutečně neobsahují geneticky modifikované složky.

Praha, 8. listopadu 2017 - (PREKON) - Bureau Veritas se aktuálně stala první organizací v Česku pověřenou udělovat certifikáty potravinám vyrobeným bez použití geneticky modifikovaných surovin. Společnost bude při kontrolách zjišťovat soulad výrobků s národním standardem Bez GMO, který chrání spotřebitele a poskytuje jim lepší podmínky výběru potravin. Pověření ke kontrolám udělil Spolek pro komodity a krmiva, který je zároveň tvůrcem standardu.

Kontroluje se celý proces výroby a distribuce potravin

Český národní standard Bez GMO zaručuje, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi výroby potraviny s výjimkou určitého životního stádia zvířat. „Budeme kontrolovat praktický celý řetězec. Začínáme u produkce použitých osiv, pěstování obilovin a výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata. Pokračujeme kontrolou potravinářských surovin a končíme u finálních výrobků. Zabýváme se rovněž obchodníky a dopravci, kteří se surovinami a produkty nakládají. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA,“ popisuje Jakub Kejval z Bureau Veritas, generální ředitel.

Lepší ochrana spotřebitelů

Standard Bez GMO určuje požadavky na preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. „Naším cílem je chránit spotřebitele, aby měli záruku, že skutečně nekupují potraviny s genetickou modifikací, když sáhnou po výrobcích s tímto označením. Takové produkty sice musí být ze zákona povinně označeny, nicméně tvrzení na obalu nemusí pokaždé odpovídat realitě a skutečnému složení potravin,“ dodává Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva.

Dohled nad nezávislými audity

Certifikovaní výrobci a organizace jsou pravidelně podrobováni nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu Bez GMO vykonává Spolek pro komodity a krmiva, podporovaný Ministerstvem zemědělství, a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

 

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY