Digitalizace daní je nezvratný proces

28 Listopadu 2017
Finance
Jaké má dopady narůstající digitalizace daní a jaký to bude mít dopad na daňové poradce, daňové poplatníky, ale i celkově na lidskou společnost?

Brno, 28. listopadu 2017 – (PREKON) –​​​​​​​ ​​​​​​​O tom byla konference "Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni?", kterou pořádala Komora daňových poradců ČR společně s celoevropskou Asociací daňových poradců CFE (Confédération Fiscale Européenne) a IFA ČR (International Fiscal Association) a účastnilo se jí více než 100 daňových poradců z celé Evropy.

Digitalizace a automatizace daňových procesů stejně jako stále narůstající množství dat, která jsou shromažďována a zpracovávána, systémy s umělou inteligencí a schopností se učit a zdokonalovat, to je budoucnost správy daní i daňového poradenství. „Schopnost přizpůsobit se novým technologickým možnostem a v kombinaci s expertní znalostí daňové problematiky klientům přinášet jedinečnou přidanou hodnotu, to je budoucnost daňového poradenství. Je zřejmé, že jednoduché úkony v účetnictví a v daních budou nahrazeny automatickým zpracováním,“ říká tajemník Komory daňových poradců Radek Neužil.

Ze strany finančních správ se dá očekávat pokračující trend snahy o získávání stále většího množství dat a informací od daňových poplatníků. Úlohou daňových poradců bude i nadále pomáhat svým klientům s porozuměním požadavků, které jsou na ně ze strany státu v souvislosti s daněmi kladeny.

Ve vystoupeních přednášejících zazněly příklady praktického využití technologií umělé inteligence, například kanadského systému „daňového předvídání“, který dokáže na základě analýzy dat z minulosti předpovědět výsledek soudního jednání, přičemž ho využívají jak daňoví poradci a finanční správa, tak samotní soudci. Díky němu je pak možné se vyvarovat zbytečným sporům na obou stranách a soudy se mohou věnovat jen skutečně zásadním a sporným záležitostem, které pomáhají formovat výklad daňového práva.

S ohledem na intenzivní pokračování digitalizace je potřeba se seriózně zabývat otázkou regulace umělé inteligence a zdaňování robotů. Europoslankyně Dita Charanzová účastníky informovala, že takové debaty již probíhají i na půdě Evropského parlamentu. Profesor Xavier Oberson ze Ženevské univerzity v této souvislosti předpověděl potřebu definování nové formy „robotické entity“ s právy a povinnostmi, která by doplnila dnešní právní ukotvení fyzických a právnických osob.

Organizátory v závěru ve svém vystoupení potěšil viceprezident CFE Ian Hayes konstatováním: „Pokud byla na začátku položena otázka, zda jsou daňoví poradci na digitalizaci daní připraveni, odpověď zatím není úplně jednoznačná. Důležité ovšem je, že daňoví poradci vědí, jaké jsou současné trendy a cesty, po kterých se mohou vydat tak, aby byli nadále pro své klienty přínosem.“

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY