CRIF: Počet bankrotů obchodních společností bude letos nejnižší za 10 let

07 Prosince 2017
Finance
V listopadu zbankrotovalo 73 společností a 478 podnikatelů.

Praha, 07. prosince 2017 – (PREKON) – V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 73 bankrotů obchodních společností, 478 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 018 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 82 návrhů na bankrot obchodních společností, 527 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 153 návrhů na osobní bankrot. Zatímco počet firemních bankrotů i návrhů na bankrot se oproti říjnu snížil, počet osobních bankrotů a návrhů se mírně zvýšil. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností se oproti říjnu snížil o pět, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností meziměsíčně klesl o 26. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti říjnu nezměnil a počet návrhů na bankroty FOP vzrostl pouze minimálně, konkrétně o 9 návrhů. V listopadu také došlo k dalšímu mírnému snížení počtu bankrotů FOP bez započtení oddlužení, konkrétně ze 24 na 20. Počet podnikajících fyzických osob, na jejichž majetek byl vyhlášen konkurs, se tak dostal na nové minimum od začátku roku 2014. Počet návrhů na bankrot ve všech třech segmentech se po novele insolvenčního zákona platné od července letošního roku udržuje na nižších hodnotách než v první polovině roku. 

„I když počet bankrotů obchodních společností v jednotlivých měsících kolísá, stále pokračuje trend jejich postupného poklesu. Díky tomu je již nyní zřejmé, že letos bude vyhlášeno nejméně firemních bankrotů za posledních 10 let. Předpokládáme, že se počet bankrotů obchodních společností meziročně sníží o 14 %,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 787 bankrotů obchodních společností, což je o 119 bankrotů, respektive 13 % méně než v předešlém období. Zároveň bylo v posledních 12 měsících vyhlášeno 6 440 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 530 bankrotů, respektive 8 % méně než v předchozích  12 měsících.

V listopadu 2017 byl zaznamenán největší počet bankrotů obchodních společností v Praze, kde jich bylo vyhlášeno 37. Následoval Jihomoravský kraj s 8 bankroty a Středočeský kraj se 6 bankroty obchodních společností. Žádný firemní bankrot nebyl zaznamenán v kraji Vysočina. Praha je jediným krajem, ve kterém je počet bankrotů obchodních společností vyšší než počet bankrotů fyzických osob podnikatelů.

Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno také v Praze (324 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (101 bankrotů), nejméně potom v Karlovarském kraji (14 bankrotů), na Vysočině (16 bankrotů) a v Libereckém kraji (17 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů snížil ve 12 krajích a ve dvou se zvýšil. Šlo o Zlínský kraj (+ 8 %) a Ústecký kraj (+ 3 %). Nejrychleji se počet firemních bankrotů snížil v Jihočeském kraji (- 40 %) a v Olomouckém kraji (- 32 %).

V přepočtu na 10 000 obchodních společností (OS) byl největší počet vyhlášených bankrotů za posledních 12 měsíců zaznamenán v Pardubickém a Moravskoslezském kraji (shodně 21,2). Nejnižší počet vyhlášených bankrotů na 10 000 OS byl zaznamenán v Libereckém kraji (13,8) a v Karlovarském kraji (13,9).

Z hlediska hlavních odvětví bylo v listopadu vyhlášeno nejvíce bankrotů obchodních společností v obchodu (23 bankrotů), ve stavebnictví (12 bankrotů) a v průmyslu (11 bankrotů). Pouze jeden bankrot byl vyhlášen v zemědělství a dobývání, dva potom v ubytování a stravování.

V posledních 12 měsících bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno opět v obchodu (205 bankrotů), následoval průmysl (133 bankrotů) a stavebnictví (123 bankrotů). Nejméně jich bylo naopak vyhlášeno v zemědělství a dobývání (20 bankrotů) a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (36 bankrotů).

V přepočtu na 10 tisíc OS bylo za posledních 12 měsíců nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (29,9 bankrotu) a v dopravě, skladování a CK (25,7 bankrotu). Nejméně naopak v sektorech nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (10,9 bankrotu) a v ostatních službách (11,6 bankrotu).

U fyzických osob podnikatelů byl největší počet bankrotů vyhlášen v listopadu roku 2017 ve Středočeském kraji (58 bankrotů). Dále potom v Ústeckém (57 bankrotů). Nejméně fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Karlovarském kraji (14 bankrotů) a na Vysočině (17 bankrotů).

Během posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů FOP zaznamenáno v Moravskoslezském kraji (810 bankrotů), ve Středočeském (797) a Ústeckém kraji (778). Nejméně naopak ve Zlínském kraji (214) a na Vysočině (242). V přepočtu na 10 tisíc FOP bylo nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno v Ústeckém kraji (56,7) a v Libereckém kraji (47,5). Nejméně naopak v Praze (10,2) a ve Zlínském kraji (18,9). 

Osobní bankroty

V listopadu bylo vyhlášeno 1 018 osobních bankrotů, o 20 více než v říjnu. Zároveň bylo podáno 1 153 návrhů na osobní bankrot, což je o 63 více než o měsíc dříve.

„Počet bankrotů se v listopadu ustálil na dlouhodobém 12měsíčním průměru. I když počet vyhlášených osobních bankrotů může v příštích měsících kolísat, je pravděpodobné, že dlouhodobý průměr se výrazně měnit nebude. Nízká nezaměstnanost a rostoucí mzdy na jedné straně pomáhají některým lidem zvládat své zadlužení i bez vyhlášení osobního bankrotu, na druhou stranu zároveň pomáhají na oddlužení dosáhnout lidem, kteří by za zhoršené ekonomické situace nesplnili podmínky oddlužení,“ říká Věra Kameníčková.

Od prosince roku 2016 do listopadu 2017 bylo vyhlášeno 13 807 osobních bankrotů. V meziročním srovnání jde o pokles o 2 316 bankrotů, tedy o 14 %. Očekáváme, že koncem roku bude počet osobních bankrotů o 15 % nižší než v roce 2016. Počet návrhů na osobní bankrot se ve stejném období snížil o 20 %, když činil 15 083 návrhů, o 3 866 méně než v předešlém období.

 

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.

Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.

Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.

Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIFCzech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.

Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

Webový odkaz: www.crif.cz

 

Portál www.informaceofirmach.cz

Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.

Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY