V Turecku byla zahájena stavba JE Akkuyu v rámci počátečního povolení k výstavbě

14 Prosince 2017
Energetika
10. prosince 2017 proběhla ceremonie u příležitosti zahájení výstavby první turecké jaderné elektrárny Akkuyu v rámci počátečního stavebního povolení...

Praha, 14. prosince 2017 – (PREKON) – 10. prosince 2017 proběhla ceremonie u příležitosti zahájení výstavby první turecké jaderné elektrárny Akkuyu v rámci počátečního stavebního povolení. Rozsah prací je zatím omezen povolením vydaným Tureckou agenturou pro jadernou energii (TAEK) v říjnu 2017 a udělení povolení v plném rozsahu je očekáváno v příštím roce.

Elektrárnu Akkuyu se čtyřmi bloky typu VVER-1200 generace III+ staví v Turecku ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. Hlavním cílem současných prací je připravit vše nezbytné pro zahájení betonování základů objektů jaderného ostrova. V rámci omezeného povolení mohou probíhat stavební a montážní práce ve všech objektech jaderné elektrárny vyjma budov a konstrukcí, které patří k bezpečnostním systémům jaderného ostrova.

Povolení umožňuje například začít s výkopy základové jámy až do hloubky podle projektu, s navezením a urovnáním podkladové vrstvy pod základovou desku hlavních a pomocných budov, s úpravou zálivu Akkuyu do výšky +10,5 metru a se stavbou nákladních terminálů Východní a Západní, východního a jižního kanálu pro odvod vody, dočasných budov, požární ústředny a rezervoárů protipožární vody.

„Dnešní ceremonie se účastní i místní obyvatelé, takže bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat jim za podporu. Vedení Rosatomu rozhodlo o vytvoření Občanské komise JE Akkuyu, která bude při realizaci našeho projektu sloužit jako platforma pro dialog, komunikaci a spolupráci s veřejností. Máme před sebou téměř 100 let spolupráce, po tu dobu JE Akkuyu bude Turecku dodávat ekologicky čistou elektřinu,“ řekl Alexej Lichačov, generální ředitel Rosatomu.

2. prosince 2017 byla dokončena příprava podkladu, který bude pod základovou deskou reaktorové budovy prvního bloku. Práce provedla turecká společnost, a to přesně podle časového plánu.

Značný podíl na projektu budou mít turečtí dodavatelé. Podle předběžných odhadů turecká strana získá smlouvy v hodnotě 35 – 40 % celkové hodnoty projektu JE Akkuyu, tj. ve výši 6 – 8 miliard dolarů. Přes 350 tureckých firem podalo žádost o zařazení do seznamu potenciálních dodavatelů, z nichž první již získali zakázky v oblasti budování infrastruktury pro novou elektrárnu. Celkem v tuto chvíli na staveništi pracuje okolo 300 lidí, z nichž 90% jsou občany Turecka z nejbližších obcí Taşucu, Büyükeceli, Silifke a Aydıncık. Kvalifikované inženýry a techniky přizval ke spolupráci Rosatom z tureckých firem, které budovaly největší energetické a průmyslové objekty Turecké republiky.

Projektová společnost Akkuyu Nuklear hodlá v březnu 2018 získat povolení k výstavbě v plném rozsahu a poté bude moci začít s betonováním základové desky, což bude oficiálním zahájením výstavby prvního bloku JE Akkuyu.

Projekt na výstavbu první jaderné elektrárny v Turecku je realizován na základě Mezivládní dohody, podepsané vládami Ruské federace a Turecké republiky v Ankaře v květnu roku 2010. Agentura TAEK schválila lokalitu v roce 2011 a turecké ministerstvo životního prostředí a stavebního rozvoje dalo projektu kladné stanovisko EIA v roce 2014. Referenčním projektem pro tuto elektrárnu je ruská jaderná elektrárna Novovoroněžská II, jejíž 1. blok zahájil komerční provoz v únoru 2017 jako první blok generace III+ na světě. Elektrárna Akkuyu bude mít projektovou životnost 60 let a každý rok bude vyrábět zhruba 35 TWh elektřiny.

O projekt mají zájem také české firmy, které jsou tradičními dodavateli pro projekty Rosatomu realizované v Rusku i v třetích zemích.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY