Rosatom bude spolupracovat s Jordánskem v oblasti malých reaktorů

19 Prosince 2017
Doprava

Praha, 19. prosince 2017 – (PREKON) – Společnost Rusatom Overseas (součást struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) podepsala dne 13. prosince 2017 memorandum o porozumění v oblasti reaktorů malého výkonu s organizací Jordan Atomic Energy Commission (JAEC), která má na starosti rozvoj jaderné energetiky a jaderných technologií v Jordánsku.

Strany se v memorandu dohodly na tom, že společně provedou studii technické a ekonomické proveditelnosti výstavby reaktoru malého výkonu na území Jordánska.

„Rusko a Jordánsko v oblasti jaderných technologií spolupracují dlouhodobě. Memorandum o porozumění v oblasti malých reaktorů naši spolupráci doplňuje a upevňuje. Rosatom je připraven do rozšíření spolupráce vložit svou odbornost a zkušenosti,“ řekl prezident společnosti Rusatom Overseas, Jevgenij Pakermanov.

„Malé jaderné reaktory jsou podstatnou součástí jaderného programu Jordánska. Organizace JAEC a Rusatom Overseas dosáhly během své dlouhé spolupráce důležitých výsledků. Memorandum, které jsme podepsali, náš program obohatí o rozvoj technologie malých reaktorů,“ řekl předseda JAEC Khaled Toukan.

Rosatom vyvíjí v oblasti malých reaktorů různé projekty. Na rok 2019 má naplánované spuštění plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov, která se stane prvním referenčním projektem tohoto typu elektráren na světě. Dále rozvíjí projekty pozemních jaderných elektráren s malými reaktory. Jednou z výhod, kormě modularizace výroby, je to, že malé reaktory jsou zpravidla víceúčelové. V případě ruských malých reaktorů se počítá s tím, že kromě dodávek elektřiny, budou dodávat také teplo a odsolovat mořskou vodu.

Jordánsko-ruská spolupráce v oblasti jaderných technologií začala v roce 2011, kdy Jordánsko vypsalo tendr na výstavbu své první jaderné elektrárny (velkého výkonu), do nějž se přihlásil i Rosatom. Koncem roku 2013 vyhlásila jordánská strana za preferovaného dodavatele ruskou společnost Atomstrojexport (součást Rosatomu), která nabídla výstavbu dvou bloků typu VVER-1000.

V roce 2015 potom byla podepsána mezivládní dohoda o spolupráci při výstavbě a provozu jordánské jaderné elektrárny. Nyní probíhá předinvestiční fáze projektu, během níž by Rosatom a Jordánsko měly přijmout investiční rozhodnutí o další realizaci projektu.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY