Začalo energetické spouštění 3. bloku čínské JE Tchien-wan, jehož výstavby se účastnily české firmy

05 Ledna 2018
Energetika
Dne 30. prosince 2017 bylo zahájeno energetické spouštění 3. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) s reaktory VVER-1000, která se v Číně staví za účasti ruské korporace pro atomovou energii Rosatom...

Praha, 5. ledna 2018 – (PREKON) – Dne 30. prosince 2017 bylo zahájeno energetické spouštění 3. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) s reaktory VVER-1000, která se v Číně staví za účasti ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. Do sítě byly dodány první kilowatthodiny elektřiny vyrobené tímto blokem.

V souladu s povolením čínského dozorného úřadu stoupl výkon reaktoru na 25 % a poté se rozběhla turbína, byly provedeny zkoušky systému buzení a vyvedení výkonu. Výsledkem prací bylo přifázování bloku k přenosové soustavě. Chod všech systémů byl v rámci parametrů daných projektem.

Dodávky komponent směřovaly do této elektrárny i z Česka. Šlo například o armatury od firem Armatury Group, Modřany Power a MSA, o čerpací techniku od společnosti Sigma Group, servopohony od firmy ZPA Pečky, kabely z Kabelovny Kabex a vysokotlaké ohříváky od společnosti Vítkovice.

„Energetické spouštění 3. bloku elektrárny Tchien-wan je událost světového významu a další krok při upevňování rusko-čínské spolupráce. Výstavba 3. a 4. bloku probíhá v rekordním čase a představuje výborný příklad mezinárodní energetické spolupráce. Srdečně vítáme iniciativy našich čínských partnerů rozvíjet technologie mírového využívání jaderné energie a rádi jim poskytneme podporu při realizaci dalších společných projektů,“ řekl Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele a ředitel bloku pro rozvoj mezinárodního obchodu Rosatomu.

Dalším krokem nyní bude prověření bloku při výkonu reaktoru ve výši 200 MW a poté budou následovat dynamické zkoušky při výkonech 50, 75 a 100 procent. Na závěr přijde demonstrační zkouška, kdy bude blok 100 hodin bez přerušení běžet na plný výkon. Po dokončení všech zkoušek proběhne předběžné předání bloku do rukou zákazníka a začne dvouletý garanční provoz.

„Třetí blok byl spuštěn pět let od zahájení výstavby. Průběh projektu výstavby a spouštění druhé části jaderné elektrárny Tchien-wan můžeme hodnotit z hlediska financí, termínů a kvality výborně. Dává nám to právo mluvit o zahájení sériové realizace projektů Rosatomu a potvrzuje to přední pozici našich technologií ve světě. První dva bloky elektrárny Tchien-wan, které byly postaveny ve spolupráci ruských a čínských společností, již prokázaly svou efektivitu a bezpečnost. Věříme, že i další část elektrárny bude pracovat stabilně a spolehlivě,“ řekl Valerij Limarenko, prezident Skupiny ASE, dceřiné společnosti Rosatomu, generálního dodavatele projektu.

Jaderná elektrárna Tchien-wan je největším projektem rusko-čínské hospodářské spolupráce. Spuštění 1. a 2. bloku proběhlo v roce 2007 a tyto bloky vyrobí zhruba 15 TWh elektřiny ročně. Zahájení komerčního provozu 3. bloku je naplánováno na rok 2018.

Výstavba druhé části elektrárny probíhá podle projektu AES-91 s reaktory typu VVER-1000, který splňuje všechny bezpečnostní a technické požadavky Číny, Ruska i Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Výstavbu realizuje čínská společnost Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) společně s ruskou společností Atomstrojexport patřící do Skupiny ASE.

 

Pro informaci:

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY