Experti představili nejnovější trendy 3D tisku

firma: Renishaw
25 Ledna 2018
Ostatní
Členské společnosti Klastru aditivní výroby (KAV) představily v Brně na vybraných případových studiích nejnovější trendy v oblasti aditivní výroby – dynamicky se rozvíjejícího oboru průmyslu 4.0...

Brno, 25. ledna 2018 – (PREKON)  Členské společnosti Klastru aditivní výroby (KAV) představily v Brně na vybraných případových studiích nejnovější trendy v oblasti aditivní výroby – dynamicky se rozvíjejícího oboru průmyslu 4.0. Prezentovaly také konkrétní produkty 3D tisku z kovových slitin nebo plastů.

Technologie 3D tisku může pro řadu odvětví znamenat zrychlení a zlevnění procesu vývoje výrobků a funkčních součástí. Cesta od původní ideje přes vývoj designu až k finálnímu prototypu se zapojením aditivní výroby zkracuje. V praxi to znamená především snížení času k zavedení sériové produkce, snížení nákladů na vývoj, zlepšení v oblasti mechanických vlastností výrobků či snížení jejich hmotnosti. Jedním ze členů KAV je také Renishaw, přední světová společnost v oboru strojírenských a vědeckých technologií. Její generální ředitel v České republice Josef Sláma představil přesně takové užití 3D tisku v praxi.

„Společnost Renishaw je komerční a nikoliv akademická instituce, chceme podporovat inovace, výzkum a výměnu odborných informací se zákazníky. Krásným příkladem byl přínos aditivního tisku společnosti Renishaw pro závodní tým Land Rover BAR, který se v červnu 2017 zúčastnil jednoho z nejslavnějších jachtařských závodů na světě – The America´s Cup. Pro tým Land Rover BAR jsme vyrobili rozvaděč hydraulického tlaku. Z hlediska závodní jachty se jedná o jednu z velmi důležitých součástí, bez které by bylo velmi obtížné jachtu řídit. Důvodem proč byla do celého projektu přizvána Renishaw jsou naše technologie. Celý dílec byl vyroben v jediné operaci na 3D tiskárně. Je to fantastický příklad, co všechno můžete vyrobit pomocí aditivní technologie,“ říká Josef Sláma, generální ředitel společnosti Renishaw v České republice.

Náhrada za 3D tisknutý rozvaděč s integrovanými kanálky o požadovaném tvaru a průřezu významně snižuje nároky na dodávanou energii. Navíc je nový rozvaděč zásadně menší a významně lehčí (jen 1,6kg). Původní design rozvaděče předpokládal možnost modulární instalace a demontáž jednotlivých modulů rozvaděčů v případě poruchy. Nový design umožňuje demontáž bez použití nástrojů. Tím se otevřela možnost k další úpravě konstrukce.

„Při použití aditivní technologie došlo k dramatickému snížení objemu materiálu, což umožnilo produkci nového provedení rozvaděče z nerezové oceli namísto levnějšího hliníku. Finálním výsledkem je tedy snížení objemu materiálu o 79% a redukce celkové hmotnosti o 37%,“ uzavírá Josef Sláma. 

 

Renishaw je jednou z předních světových společností v oboru strojírenských a vědeckých technologií, se zkušenostmi v oblasti měření a zdravotnictví. Společnost dodává výrobky a služby pro širokou škálu aplikací, od výroby proudových motorů a větrných turbín, až po stomatologii a neurochirurgii. Vedoucí postavení má také v oblasti aditivní výroby (zde se zaměřuje na 3D tisk z kovových prášků a technologii vakuového lití). Renishaw je jediným britským výrobcem zařízení pro 3D tisk z kovu. Skupina Renishaw má v současnosti přes 70 poboček ve 35 zemích, s více než 4000 zaměstnanci. Zhruba 2600 zaměstnanců pracuje ve Velké Británii, kde je soustředěna většina výzkumu, vývoje a výroby společnosti.

Klastr aditivní výroby (KAV) podporuje vyšší inovativnost a konkurenceschopnost svých členů, popularizuje jejich činnost v oblastech aditivní výroby, stejně jako schopnost řešit i velmi komplexní projekty s využitím nejmodernějších technologií 3D tisku. V rámci své činnosti KAV vytváří společnou identitu právnických a fyzických osob, členů, čímž přispívá k propagaci využití aditivní výroby i její popularizaci coby suverénní součásti výrobních procesů Průmyslu 4.0.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY