CRIF: V roce 2017 vzniklo 32 557 obchodních společností, nejvíce v historii ČR

31 Ledna 2018
Finance
Podíl bankrotů na zánicích firem klesl na historická minima...

Praha, 31. ledna 2018 – (PREKON) – V roce 2017 vzniklo v České republice 32 557 obchodních společností a zaniklo jich 12 100. Počet vzniklých i zaniklých společností byl vůbec nejvyšší v historii ČR. V uplynulém roce tak v ČR přibylo 20 457 obchodních společností, což je opět nejvyšší počet v historii ČR. Zároveň se snížil podíl bankrotů na zánicích firem, když se poprvé dostal pod hranici 10 %. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet nově vzniklých obchodních společností (OS) se v roce 2017 meziročně zvýšil o 3 398, zatímco počet zaniklých obchodních společností vzrostl o 3 335. „V posledních čtyřech letech se čistý přírůstek počtu obchodních společností téměř nemění, když jich každý rok v České republice přibude okolo 20 tisíc,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Loňský  přírůstek ve výši 20 457 společností je sice jen o pár desítek vyšší než v roce 2016, přesto však jde o největší nárůst počtu obchodních společností v historii ČR.

 „Pokud se na nárůst počtu nově vzniklých a zaniklých společností podíváme z pohledu meziroční dynamiky, zjistíme, že počet zaniklých společností se zvyšuje rychleji než počet nových (38 % versus 12 %). Počet nových společností na jednu zaniklou se tak postupně snižuje,“ dodává Věra Kameníčková. Nejvíce nových společností vzniklo v březnu 2017, konkrétně 3 451, nejméně potom v červenci, kdy bylo založeno 1 920 společností. Nejvíce zániků firem bylo zaznamenáno v listopadu, kdy jich svoji činnost ukončilo 1 319, nejvíce v historii ČR. Nejméně firem naopak svoji činnost ukončilo v únoru, konkrétně 859.

Nejvíce OS vzniklo ve specializovaných oborech, nejvíce jich zaniklo v obchodu

V uplynulém roce vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, konkrétně 7 361. Jde přitom o obory, které jsou vysoce specializované a vyžadují expertní znalosti. Následoval obchod, ve kterém vzniklo 6 978 obchodních společností, a nakládání s nemovitostmi se 4 079 novými společnostmi. Nejvíce společností potom zaniklo v obchodu (4 278 OS), v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 419 OS) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 272 OS). V tomto odvětví tak v roce 2017 došlo k nejvyššímu nárůstu počtu společností (+ 6 089). Následoval obchod (+ 2 700 OS) a zpracovatelský průmysl (+ 2 058 OS).

Růst obliby profesních, vědeckých a technických činností dokazuje také fakt, že jde o nejdynamičtěji rostoucí segment. Na 10 zaniklých obchodních společností připadlo 58 nových. Následuje odvětví informačních a komunikačních činností se 48 novými firmami na 10 zaniklých a ubytování a stravování se 47 novými OS na 10 zaniklých.

Nejvíce se firmám dařilo ve Středočeském kraji a na Pardubicku

Nejvíce obchodních společností vzniklo i zaniklo v roce 2017 ve velkých regionálních centrech a jejich okolí. V Praze vzniklo 14 499 společností, v Jihomoravském kraji 4 131 a v Moravskoslezském kraji 2 587. Zároveň v Praze zaniklo 6 071 společností a v Jihomoravském kraji 1 399. Třetí největší počet firem zanikl na Ústecku, kde šlo o 718 společností. Nejvíce firem tak přibylo v Praze (8 428 OS), Jihomoravském kraji (2 732 OS), Moravskoslezském kraji (1 923 OS) a také ve Středočeském kraji (1 845 OS).

Právě ve Středočeském kraji došlo spolu s krajem Pardubickým k nejvyššímu relativnímu nárůstu počtu obchodních společností. Na deset zaniklých společností v roce 2017 připadlo 40 nových. Podobně na tom byl také Moravskoslezský kraj, kde na deset zaniklých společností připadlo 39 nových. Naopak v Ústeckém kraji připadlo na 10 zaniklých společností pouze 14 nových, na Plzeňsku 21 a v Praze 24 společností.

Bankroty se na zániku firem podílí stále méně

Zatímco počet zaniklých společností v uplynulých letech postupně rostl, počet jejich bankrotů se naopak snižoval. V roce 2017 tak bankroty činily pouze 6,4 % všech zániků obchodních společností. „Až do roku 2014 se bankroty podílely na zánicích obchodních společností více než jednou pětinou. Výraznější pokles pod hranici 20 % jsme zaznamenali až v roce 2015 a v roce 2017 se poprvé  tento podíl snížil pod 10 %. To, že je podíl bankrotů na zánicích firem takto nízký, ukazuje na velmi dobrou situaci českých firem. Zvyšující se počet jejich zániků je totiž logickým důsledkem zvyšujícího se počtu firem na českém trhu a sám o sobě příliš nevypovídá o tom, jak se firmám daří nebo nedaří,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

 

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.

Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.

Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.

Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIFCzech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.

Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

 

Portál www.informaceofirmach.cz

Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY