Sluneční kolektory z THERMO|SOLARU mohou být i atypické a na balkonech

13 Února 2018
Energetika
Opravdoví profesionálové najdou individuální řešení pro sluneční kolektory...

Žiar nad Hronom, 13. února 2018 – (PREKON) – Není umění nainstalovat sériově vyráběná zařízení na využívání Obnovitelných zdrojů energie (OZE), například sluneční kolektory, na ideální plochy. Mnohem náročnější a pro většinu montážních firem i téměř nemožné je vyhovět individuálním požadavkům u atypické architektury, historických a specializovaných budov, či v náročných klimatických podmínkách. Jednou z firem, která si dokáže poradit i s netradičními výzvami je největší slovenský výrobce slunečních kolektorů firma THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Mezi její mistrovské kousky patří logo hrocha ze slunečních kolektorů v ZOO Ostrava, dodávka pro solární loď a různá individuální řešení pro bytové domy, hotely a kostely po celém světě. Informuje o tom Alfréd Gottas, ředitel THERMO|SOLARU.

Individuální řešení pro hotel Jezerka v Čechách – využití balkonů pro solární systém

„V první polovině roku 2005 se začal budovat na Kongres hotelu Jezerka **** tehdy osmý největší solární systém na ohřev pitné vody v České republice. Namísto původního projektu, který počítal s instalací kolektorů na ploché střeše Aquafitu pomocí ocelové konstrukce a nerovnoměrného hydraulického rozdělení výkonů do topného systému, bojlerů a bazénů se pro jeho nákladnost, dlouhou návratnost, riziko z hlediska velkého zatížení ploché střechy i možného zatékání zrealizovalo jiné řešení. Navrhla ho sama montážní firma. K využití slunečních kolektorů se totiž přímo nabízely jižní balkony hotelu. Zároveň tak bylo možné řešit výměnu jejich dosluhujících dřevěných výplní,“ říká A. Gottas.

Když je vzhled na prvním místě

Byl povolen úhel sklonu k vodorovné rovině 65°, což odpovídá zvýhodnění přechodného a zimního slunce a tedy vyššímu energetickému zisku v těchto obdobích. Byly použity horizontální kolektory typu TS330, přičemž několik z nich muselo projít speciálními úpravami. Některé kolektory jsou zkosené pod speciálním úhlem, který je shodný s úhlem střešní roviny budovy. Rovněž byl přizpůsoben i délkový rozměr zakončujících kolektorů.

Jeden z největších solárních systémů v ČR

„Solární systém byl nakonec nainstalován na dvou budovách. V roce 2005 se na fasádu budovy „A“ začalo instalovat celkově 78 kolektorů, které předehřívají 2000 litrů pitné vody a v letních měsících ještě přidávají ohřev venkovního i vnitřního bazénu. V roce 2007 byl nainstalován další systém se 42 kolektory na fasádu budovy „B“, které rovněž předehřívají 2000 litrů pitné vody. Celkově je tedy na Kongres hotelu Jezerka nainstalováno 120 kolektorů typu TS 330. Tento solární systém s celkovou kolektorovou plochou 240 m2 tak tehdy představoval čtvrtý největší solární termický systém v České republice,“ vysvětluje A. Gottas.

Průkopnický bytový dům v Detvě

„Přestože k nám přichází množství poptávek od zástupců bytových společenství, kteří chtějí vypracovat návrh solárního systému a kalkulaci, jen málo z nich se zrealizuje. Není to o ceně ani o tom, že by bytové komunity neměly o tyto technologie zájem. Hlavním důvodem, proč je vidět na bytových domech solární kolektory jen velmi zřídka, je centrální zásobování teplem, na které je většina bytových domů napojena. V rámci platných kritérií podpůrného programu Zelená domácnostem tak nelze uplatnit upřednostňující kritéria a získat poukázku na podporu. V současnosti totiž kritériím podpory snadněji vyhoví rodinné domy a v programu stále poptávky žadatelů převyšují disponibilní finanční prostředky. Dalším problémem je neochota dodavatelů tepla přistoupit na takový způsob decentrálního zásobování bytových domů teplou vodou,“ informuje A. Gottas.

Dodává, že přesto existují termické solární systémy, které se realizovaly i bez podpory státu a vložené prostředky se vrátí do 10 let. Takovou výjimkou je termický solární systém na ohřev pitné vody pro bytový dům v Detvě v části Novosady, který realizoval THERMO|SOLAR v červenci a srpnu 2017.

„Tím, že bytový dům je připojen na CZT, finanční podpora od státu nebyla možná. Centrální dodavatel tepla v tomto případě neměl výhrady vůči instalaci a povolil vlastníkům bytů připojit do výměníkové stanice (KOST) systém solárního ohřevu. Investici na instalaci solárního systému pokryla část bankovního úvěru, který byl určen primárně na kompletní rekonstrukci střechy na obytném domě. Solární systém sestává z 35 ks solárních termických kolektorů typu TS500 (absorpční plocha 2,26 m2/kol), 4 ks 1000 l akumulačních zásobníků a zajišťuje solární předehřev studené vody pro 48 bytových jednotek v domě s 90 obyvateli a měl by ušetřit min. 50 – 60 % ročních nákladů na ohřev TÚV. Celková investice byla vypočtena do 54 000 eur. Kolektory jsou instalovány na rovné střeše v jedné řadě a orientované jsou na jihovýchod. Nejprve se uvažovalo s počtem 32 kolektorů TS500 a orientací přímo na jih, ale vzhledem k poloze a orientaci domu by výroba a montáž pomocné konstrukce natolik prodražila systém, že ztráta na výkonu orientací kolektorů se vykompenzovala navýšením počtu kolektorů. Výrazně se tím zjednodušilo ukotvení nosné konstrukce, což urychlilo realizaci a samozřejmě ušetřilo finance investorovi,“ vysvětluje A. Gottas.

Nevšední realizace a mimořádná spolehlivost

THERMO|SOLAR nabízí opravdu různorodé možnosti montáže solárních panelů. Sluneční kolektory lze použít například i jako architektonický doplněk objektu. Na základě požadavku není výjimkou ani zhotovení individuálního tvarového řešení kolektoru, například zkosení části kolektoru pod určitým úhlem apod. Panely a nosné konstrukce mají Hurikánový test, čili jsou testovány na odolání proti rychlosti větru až 230 km/h.

Kolektory ze Žiaru jsou mimořádně spolehlivé. Při zemětřesení v Chile před několika lety nebyl poškozen z celkových 300 ani jeden plochý kolektor z produkce THERMO|SOLARU, zatímco mnohé konkurenční trubicové kolektory ve stejné lokalitě zemětřesení neodolaly. Pracují často ve velmi extrémních podmínkách, ať už v Patagonii blízko Antarktidy, na nejvyšší německé hoře Zugspitze nebo v Nepálu. Jako kontrast k těmto mrazivým podmínkám lze uvést i jejich používání při odsolování mořské vody v Ománu nebo v marockém Marrákeši.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY