Ericsson pomocí strojové inteligence řeší rostoucí složitost sítí

firma: Ericsson
21 Března 2018
Informační technologie
Strojová inteligence se zaměřuje na rostoucí složitost sítí související se zavedením sítí 5G, internetu věcí a průmyslové digitalizace.

Praha, 21. března 2018 – (PREKON) – Společnost Ericsson (NASDAQ: ERIC) oznámila, že se v rámci celé organizace a ve všech zákaznických aktivitách zaměří na strojovou inteligenci. Zavedení technologií umělé inteligence (AI) přinese automatickou optimalizaci sítí, zvýšení efektivity a poskytne optimální uživatelskou zkušenost.

Složitost dnešních telekomunikačních systémů se bude se zaváděním sítí 5G, internetu věcí (IoT) a s probíhající průmyslovou digitalizací i nadále zvyšovat. Strojová inteligence, která využívá strojové učení a další technologie AI, je pro efektivnější zvládnutí těchto spletitých systémů životně důležitá.

Příklady přínosu strojové inteligence:

  • Implementací technologií AI zkracuje společnost Ericsson čas předání spojení mezi buňkami v mobilní síti na polovinu – výsledkem je menší počet výpadků hovorů a kratší čas potřebný pro konfiguraci a údržbu pro operátory. Stejně tak mohou algoritmy strojového učení předpovídat strukturu provozu a dynamicky převádět buňky v síti do režimu spánku, aniž by došlo ke zhoršení uživatelské zkušenosti – výsledkem je úspora energie až o 10 procent.
  • Využitím strojové inteligence pro prevenci budoucích poruch může společnost Ericsson poskytovat personálu centra síťového provozu operativní doporučení a omezit výjezdy servisních techniků až o 30 procent.
  • Do virtualizovaného jádra (vMME) prvního automatického škálování VNF na světě se nasazují samoučící agenti, kteří s pomocí hlubokého a zpětnovazebního učení zlepšují výkon systému o 25 procent ve srovnání s předdefinovanými prahovými hodnotami.
  • Nástroj Expert Analytics je nyní vybaven strojovou inteligencí a rozeznáváním struktury prostřednictvím hlubokého učení, což umožňuje detekci chyb a optimalizaci systému. Díky tomu je možné omezit hovory na centrum péče o zákazníky kvůli kvalitě sítě až o 20 procent.

Erik Ekudden, technický ředitel společnosti Ericsson, říká: „Umělá inteligence integrovaná do síťové platformy přináší vynikající výkon a zároveň optimalizuje využití omezených rádiových síťových zdrojů. Vyvíjíme řešení strojové inteligence v rámci celého portfolia našich produktů a služeb, abychom mohli svým zákazníkům poskytovat maximální výkon a plně intuitivní, snadno použitelné sítě.“

Výzkumné oddělení společnosti Ericsson prohlubuje své schopnosti ve sféře strojového učení a umělé inteligence od roku 2007 a v současnosti vlastní v této oblasti stovky patentů. Uvedené technologie zahrnují vše od základního strojového učení až po pokročilejší metody hlubokého učení a zpětnovazebního učení, a také funkcionalitu chatbotů se schopností zpracovávat přirozený jazyk (NLP) a rozeznávat obrazy. 

 

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení, fungujících v reálném čase, vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku firmy Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY