Vědci předávají své znalosti studentům, a to i díky podpoře Nadace ČEZ

firma: ČEZ
26 Března 2018
Energetika
Na různých místech České republiky probíhají v průběhu celého roku zajímavé workshopy a semináře zaměřené na současnou vědu a výzkum, které pro studenty a pedagogy ze středních škol pořádá Ústav informatiky Akademie věd ČR. ..

Praha, 26. března 2018 – (PREKON) – Na různých místech České republiky probíhají v průběhu celého roku zajímavé workshopy a semináře zaměřené na současnou vědu a výzkum, které pro studenty a pedagogy ze středních škol pořádá Ústav informatiky Akademie věd ČR. Zatím poslední série studentských besed s představiteli české vědy proběhla v Praze. Krom místních se jí zúčastnili například středoškoláci z Litoměřic či Brandýsu nad Labem.  Projekt „Vědci studentům“ podpořila Nadace ČEZ rovným čtvrt milionem korun.

Díky Ústavu informatiky AV ČR se studenti takto seznamují zajímavou formou s nejnovějšími poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR již čtvrtým rokem, přičemž jim mohou pomoci při rozhodování o dalším studiu. Pedagogové pro změnu mohou přenést nové poznatky do výuky.  Získají i užitečné kontakty na přednášející a výzkumné instituce. Různé workshopy jsou přitom zaměřeny i na aktivní zapojení posluchačů.

Nadace ČEZ vzdělávání, vědu a výzkum podporuje dlouhodobě, a to zejména v technických oborech. Proto přispěla i na pořádání projektu. „Vědci, výzkumníci a jejich práce by neměly zůstat odtržené od reálného života. Výsledky jejich činnosti ovlivňují mnoho oborů a právě poznání, jak moc praktická věda umí být, může mnohé studenty nasměrovat k budoucímu profesnímu zaměření,“ dodává k tomu ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Ústav informatiky AV ČR se zabývá především výzkumem v oblasti informačních a počítačových věd. Vydává vědecké publikace, poskytuje vědecké posudky, provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy. Získané znalosti předává vědecké komunitě, studentům i širší veřejnosti.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY