Česko zaujalo na konferenci o SMR v Atlantě

05 Dubna 2018
Energetika
Mezinárodní zájem o český koncept malého jaderného reaktoru z Řeže.

Řež, 5. dubna 2018 – (PREKON) – Na 8. ročníku mezinárodní konference o malých jaderných reaktorech (8th Annual International SMR and Advanced Reactor Summit 2018) v Atlantě (USA), prezentovala Skupina ÚJV vlastní projekt s názvem Energy Well. 

Konference, kterou každoročně organizuje Nuclear Energy Insider (člen FCBI Energy Ltd.), patří mezi nejvýznamnější setkání k problematice malých modulárních jaderných reaktorů na světě. Letošní, už osmý ročník za účasti tří stovek odborníků ze dvou desítek zemí představil nové technologické poznatky a aktuální stav výzkumu a vývoje v této oblasti.

Česká stopa v Atlantě

S projektem malého modulárního jaderného reaktoru s názvem Energy Well (Studna energie) přijeli letos do Atlanty i odborníci ze společností Centrum výzkumu Řež (CVŘ) a ÚJV Řež (členové Skupiny ÚJV), kde se této oblasti dlouhodobě věnují. Výsledky dosavadní práce na konceptu představili Marek Ruščák, vedoucí oddělení Termohydraulické výpočty CVŘ, Otakar Frýbort, vedoucí oddělení Energetika a fúzní technologie CVŘ a Josef Pilát vedoucí Strojního oddělení z divize ENERGOPROJEKT PRAHA, ÚJV Řež.

Český stánek i prezentace projektu sklidily v Atlantě velký ohlas a řada firem na místě projevila zájem účastnit se na dalším vývoji. Zástupci společnosti X-Energy, podílející se na výrobě palivo TRISO, diskutovali o možnostech jeho využití v Energy Well O potenciálu možné spolupráce hovořili také představitelé firem z Francie a Švédska i další účastníci konference.

Co je Energy Well?

Koncept Energy Well představuje návrh malého modulárního vysokoteplotního reaktoru s nízkým výkonem kolem 20 MWt, chlazeného tekutými solemi (primární chladivo: FLiBe, sekundární chladivo: NaBF4 a terciární chladivo: superkritické CO2). Jeho design je založen na unikátních znalostech dosažených v ČR třemi generacemi jaderných inženýrů. Kombinace dlouhé životnosti, snadné transportovatelnosti (všechny tři okruhy - primární, sekundární i terciární lze přepravovat jako oddělené jednotky) a jednoduché konstrukce reaktoru s velkým důrazem na bezpečnost má široký rozsah použití. Takové dodávky elektrické energie a tepla budou využitelné například pro odsolování a čištění vody, zajištění dodávek energie pro uzavřené komunity nebo pro systémy ukládání energie prostřednictvím výroby vodíku. Tým Skupiny ÚJV předpokládá, že už za tři roky by mohl představit studii proveditelnosti a predesign projektu. Přestože lze ve světě napočítat nejméně čtyři desítky projektů malých jaderných reaktorů, z nichž některé už pokročily Pres Release ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, tel.: +420 266 17 3235, email: vladimir.vercak@ujv.cz, www.ujv.cz 2 do fáze žádosti o licenci (např. americká NuScale Power), není český projekt bez šance uspět na reálném trhu. Systematický výzkum reaktorů chlazených tavenou solí se uskutečňuje pouze ve Spojených státech, v Číně a právě v České republice. Důležitým mezníkem tohoto výzkumu byl v roce 2012 podpis memoranda o porozumění mezi Ministerstvem energetiky Spojených států amerických a českým ministerstvem průmyslu a obchodu o v podpoře spolupráce právě v oblasti fluoridových technologií. V rámci této spolupráce byla poskytnuta České republice, jako jedinému zahraničnímu partnerovi, z Oak Ridge National Laboratory sůl FLIBE (směs fluoridů lithia a beryllia s isotopem 7 Li), která tvoří základ experimentů realizovaných na výzkumném jaderném reaktoru LR-0 v CVŘ.

Projekt ENERGY WELL má unikátní potenciál vytvořit pro český průmysl obchodní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou a podpořit udržení a rozvoj národních jaderných kompetencí. 

 

Skupina ÚJV, člen Skupiny ČEZ, spojuje špičková technologické společnosti: ÚJV Řež, a. s. (www.ujv.cz), Centrum výzkumu Řež, s.r.o. (www.cvrez.cz), Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o. (www.uam.cz), Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (www. vzuplzen.cz). Společnost ÚJV Řež, a. s., je mateřskou společností Skupiny ÚJV se 100% podílem. Již více než 60 let, od svého založení v roce 1955, se ÚJV Řež, a. s., jak v České republice, tak v rámci mezinárodních kontraktů zaměřuje na inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu i nové výstavbě jaderných i klasických energetických zařízení. Společnost nabízí komplexní a systémové služby zejména v oblasti využití jaderné energie, zdrojů ionizujícího záření, výzkumu a sledování stavu materiálů, koncepčních či prováděcích projektů a nakládání s radioaktivními odpady. Specializuje se na vývoj a výrobu radiofarmak pro pozitronovu emisní tomografii (PET). 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY