4. blok Rostovské JE dosáhl 100% výkonu

25 Dubna 2018
Energetika
Poslední ze čtyř bloků Rostovské jaderné elektrárny s reaktory VVER-1000 dosáhl poprvé svého nominálního výkonu...

Praha, 25. dubna 2018 – (PREKON) – Poslední ze čtyř bloků Rostovské jaderné elektrárny s reaktory VVER-1000 dosáhl poprvé svého nominálního výkonu. Došlo k tomu 14. dubna 2018 v rámci programu na jeho uvádění do provozu. Elektrárna se nachází na jihu Ruska a staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom.

„Během asi jednoho měsíce provedeme komplexní testy vnitřních zařízení nového bloku při nominálním výkonu. Poté, co touto cestou ověříme správnou funkčnost všech komponent a systémů, jej začneme připravovat k zahájení komerčního provozu,“ řekl hlavní inženýr Rostovské elektrárny Andrej Gorbunov.

Energetické spouštění 4. bloku Rostovské elektrárny začalo 1. února 2018 a navyšování jeho výkonu na 100 procent trvalo 72 dní. Díky kvalitně odvedené montáži a včasnému a úspěšnému provádění zkoušek bylo možné realizovat program spouštění ve stanovených termínech.

Připomeňme, že při výstavbě Rostovské jaderné elektrárny se podařilo dosáhnout celé řady rekordů. Například svaření hlavního cirkulačního potrubí trvalo jen 96 dní oproti rekordu z 80. let v délce 150 dní. Dále byla 2-2,5krát zkrácena doba od prvního betonu do připojení bloku k síti. V neposlední řadě zde byly jako v jediné jaderné elektrárně v současném Rusku uvedeny do provozu 3 tři bloky během 7 let.

Uvedení nového bloku do komerčního provozu proběhne ještě v letošním roce. V Rusku jde o poslední blok typu VVER-1000, který byl ve výstavbě. Bloky s těmito reaktory jsou stále nabízeny na zahraničním trhu, jde však o podstatně modernizované verze, které jsou z pohledu bezpečnosti srovnatelné s novějšími bloky VVER-1200 generace III+.

Bloky VVER-1000 se staví v Indii a Číně a připravuje se výstavba v Íránu.

Do výstavby Rostovské jaderné elektrárny byly dodavatelsky zapojeny i české firmy. Například armatury dodaly firmy Arako, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, kabely dodala Kabelovna Kabex, čerpadla Sigma Group, servopohony ZPA Pečky, komponenty nízkotlakého ohřívače Vítkovice a telené výměníky ZVU Strojírny. V souhrnu dodávky z Česka překročily 600 milionů korun.

Rostovskou jadernou elektrárnu, která se nachází na břehu Cimljanské vodní nádrže asi 250 kilometrů od centra regionu Rostovu na Donu, provozuje Koncern Rosenergoatom (výrobní divize Rosatomu). Nachází se zde celkem 4 bloky typu VVER-1000: 1. byl spuštěn v roce 2001, 2. v roce 2010, 3. v roce 2015 a fyzikální spouštění 4. začalo v prosinci 2017. Výstavba tohoto bloku byla v roce 1990 přerušena a v roce 2010 ji Rosatom obnovil.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY