Dokument společnosti Eaton analyzuje, proč by výrobci strojů měli zvažovat digitální RCD

firma: Eaton
30 Dubna 2018
Informační technologie
Společnost Eaton zveřejnila dokument nazvaný „Snížení neplánovaných prostojů pomocí digitálních RCD“, který rozebírá výhody a přínosy vyplývající z použití digitální technologie v proudových chráničích...

Praha, 30. dubna 2018 – (PREKON) – Společnost Eaton zveřejnila dokument nazvaný „Snížení neplánovaných prostojů pomocí digitálních RCD“, který rozebírá výhody a přínosy vyplývající z použití digitální technologie v proudových chráničích (RCD). Jejich pokročilé možnosti sledování a předběžného varování umožňují výrobcům strojů zvýšit spolehlivost i bezpečnost při současné úspoře peněz a času pro sebe i své zákazníky při vývozu zařízení.

Tento dokument, který je druhým v řadě tří dokumentů zkoumajících témata zbytkového proudu, ukazuje, že při správném zavedení RCD mohou výrobci strojů zvýšit výkon a bezpečnost svých zařízení, což v konečném důsledku vede ke zvýšení produktivity pro jejich zákazníky. Digitální technologie může servisnímu personálu poskytovat životně důležitá data a umožňuje jim provádět preventivní údržbu za účelem minimalizace neplánovaných prostojů strojů.

Digitální RCD jsou ideální volbou pro výrobce strojů, protože v sobě slučují ochranné funkce s digitálními vlastnostmi. Na trhu zařízení pro ochranu obvodů jsou jedinečné, protože trvale měří zbytkové proudy a zobrazují jejich stav pomocí kontrolek předběžného varování v místě instalace a zároveň dálkově pomocí bezpotenciálových výstupů. Stav systému je k dispozici vždy na první pohled čímž se snižují náklady na údržbu.

„Jedním z aspektů doporučených normou IEC 60204 je preventivní údržba – použitím nejnovější digitální technologie RCD mohou výrobci strojů tato opatření zavádět“, říká Peter-Lukas Genowitz, produktový manažer RCCB ve společnosti Eaton. „Funkce předběžného varování nejnovějších digitálních RCBO a RCCB mohou rozpoznat plíživé poruchové proudy – umožňují tak upozornit uživatele na hrozící poruchu ještě před jejím vznikem a provést nezbytná opatření a úkony, díky nimž se poruše zamezí.“

Uvádíme příklad, jak mohou být RCD snadno integrovány do automatizovaného prostředí a jak mohou výrobci a konstruktéři strojů dále snížit neplánované prostoje a dosáhnout dalších úspor až o 30 %. Stav ochrany může být zpřístupněn v rámci řídicího nebo sledovacího systému stroje nebo přes napájecí rozvodnou síť, což poskytuje podporu servisním a údržbovým týmům. Je tak možno rychle reagovat na problémy a udržovat neplánované prostoje systému na minimální úrovni. Dokument se zabývá také volbou typu RCD; informuje čitatele o způsobu nejlepší volby zařízení, které splňuje příslušné normy a bezpečnostní předpisy, což je důležité pro výrobce strojů, kteří stroje vyváží, opět při současné úspoře času a snížených nákladech.

Kromě digitálních a analogových RCD nabízí společnost Eaton široký okruh výrobků a řešení včetně MCB, MCCB, ACB, pojistek a hydro-magnetických jističů obvodů. Společnost jako taková je ideální volbou pro podporu výrobců strojů z hlediska veškerých jejich požadavků na ochranu obvodů od první specifikace a volby až po instalaci a údržbu.

Tento dokument je k dispozici k bezplatnému stažení na adrese www.eaton.eu/cz/cp/rcd

                                                                                                        

O společnosti Eaton

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení
a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 95 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. 

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY