4. blok čínské JE Tchien-wan s reaktory VVER prošel horkými testy

16 Května 2018
Energetika
Začátkem května byla dokončena etapa horkých testů reaktoru 4. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan), který je v Číně stavěn dle ruského projektu VVER-1000...

Praha, 16. května 2018 – (PREKON) – Začátkem května byla dokončena etapa horkých testů reaktoru 4. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan), který je v Číně stavěn dle ruského projektu VVER-1000. Tento blok je tak o krok blíže k uvedení do provozu.

Tato fáze testů měla za úkol potvrdit provozní způsobilost primárního okruhu nového bloku, kvalitu jeho montáže a bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.

„Tímto krokem jsme přešli k závěrečné fázi přípravy nového bloku k fyzikálnímu spouštění. Nyní nám zbývá prověřit správnou funkci pomocných zařízení primárního a sekundárního okruhu nového bloku a schválení žádosti o zavezení paliva do reaktoru ze strany dozorného úřadu,“ uvádí ředitel pro projekty jaderných elektráren v Číně společnosti IK ASE Alexej Bannik. Společnost IK ASE je součástí inženýringové divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Podle harmonogramu prací má fyzikální spouštění 4. bloku začít v září 2018.

„Během horkých testů reaktorového okruhu, jedné z nejvýznamnějších činností při přípravě nového bloku ke spuštění, jsme při teplotě 260 °C provedli následující zkoušky: prověření systémů chránících primární a sekundární okruh před překročením mezního tlaku, provozní testy hlavních cirkulačních čerpadel při teplotě blízké provozním hodnotám a prověření systémů pro vlastní napájení bloku,“ vysvětluje náměstek ředitele společnosti Atomprojekt Valerij Kedrov. Tato společnost je generálním projektantem bloků VVER v elektrárně Tchien-wan a součástí inženýringové divize Rosatomu.

Jaderná elektrárna Tchien-wan je největším objektem rusko-čínské hospodářské spolupráce. První dva bloky byly spuštěny v roce 2007 a každý rok vyrobí přes 15 TWh elektřiny. Třetí blok v březnu 2018 vstoupil do dvouletého garančního provozu.

Výstavby této jaderné elektrárny se účastnily i české firmy, které sem dodávaly svou produkci od roku 2002. Například firmy Armatury Group, Modřany Power a MSA dodaly armatury, Sigma Group čerpací techniku, Kabelovna Kabex kabely, ZPA Pečky elektropohony a Vítkovice díly parogenerátorů a vysokotlaké ohříváky.

Výstavba 3. a 4. bloku JE Tchien-wan probíhá na základě rusko-čínské mezivládní dohody o spolupráci, která byla podepsána v roce 2012. Základem je ruský projekt AES-91 s reaktorem VVER-1000, který plně odpovídá současným technickým a bezpečnostním požadavkům Číny, Ruska a Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Výstavbu realizuje čínská společnost Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) společně s ruskou společností IK ASE.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY