Komora daňových poradců slaví 25 let existence

29 Května 2018
Finance
Přesně před 25-ti lety byla v Brně, dne 29. 5. 1993, Ustavující valnou hromadou založena Komora daňových poradců České republiky...

Brno, 29. května 2018 — (PREKON) —​​​​​​​ Přesně před 25-ti lety byla v Brně, dne 29. 5. 1993, Ustavující valnou hromadou založena Komora daňových poradců České republiky. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR nabyl účinnosti už v prosinci 1992, přičemž základní principy, na kterých je regulace a výkon daňového poradenství postavena, zůstaly do dneška bez významnějších změn. To dává jistotu především klientům daňových poradců v oblasti záruk jejich vysoké odbornosti, profesionality a odpovědnosti.

Všichni daňoví poradci musí při vstupu do profese projít náročnou kvalifikační zkouškou. Díky postavení daňového poradce v řízeních před státními úřady včetně finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení nebo třeba soudů, zákon ukládá daňovým poradců mlčenlivost, což garantuje vysokou míru důvěry mezi klientem a daňovým poradcem. Současně je daňový poradce pojištěn na škody, které by případně způsobil klientovi při placení daní. Takové pojištění přitom ostatní profese většinou nemají. „V oblasti zdaňování daňoví poradci pomáhají svým klientům při plnění daňových povinností, zbavují je tak zbytečných starostí v tom, že by při neodborném postupu mohli způsobit škodu sobě i státu.“ říká Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců.

Komora si připomněla výročí založení setkáním 10. 5. v Brně, kterého se zúčastnilo téměř 400 hostů - daňových poradců, zástupců veřejné a státní správy, profesních komor a svazů, akademické a obchodní sféry. Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, ve svém vystoupení konstatovala: „Jsem ráda, že mezi hosty mohu přivítat nejen daňové poradce, ale i všechny ostatní, kteří se daněmi zabývají. Oceňuji, že se společně účastníme diskusí, např. při tvorbě daňových zákonů. I když v praxi často stojíme proti sobě, dnes se tady setkáváme jako přátelé. “ Závěrem vyjádřila přání dalších úspěšných let činnosti Komory.

Kromě programu, jehož součástí byla talk show Marka Ebena s pozvanými hosty, hudební vystoupení Bratří Ebenů a vokální slovenské skupiny Fragile, bylo posláním akce setkání daňových odborníků napříč různými zájmovými skupinami. Podporovat odbornou diskusi všech zainteresovaných, Komory, Ministerstva financí, Finanční správy, podnikatelů a akademiků je i obecný cíl Komory, který se snaží trvale různou formou odborných a společenských setkání naplňovat. 

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 841 daňových poradců a eviduje 1041 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY