Rusko a Jordánsko budou společně rozvíjet malé jaderné reaktory

30 Května 2018
Energetika
Podle nové dohody budou obě země spolupracovat při rozvoji projektu výstavby malého jaderného reaktoru ruského typu v Jordánsku...

Praha, 30. května 2018 — (PREKON) — Podle nové dohody budou obě země spolupracovat při rozvoji projektu výstavby malého jaderného reaktoru ruského typu v Jordánsku. Dohodu uzavřely Jordánská komise pro atomovou energii JAEC a společnost Rusatom Overseas a navázaly tím na mnohaletou vzájemnou spolupráci v mírovém využívání jaderné energie.

Na základě této dohody bude provedena technická a ekonomická studie proveditelnosti, která posoudí potenciál malých jaderných reaktorů v Jordánsku v souvislosti s měnící se situací na jeho energetickém trhu.

Za Jordánskou komisi pro atomovou energii, organizaci zabývající se rozvojem jaderné energetiky a jaderných technologií v Jordánsku, dohodu podepsal její předseda Chálid Túkán. Za Rusatom Overseas, společnost ze struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, její prezident Jevgenij Pakermanov.

„S Rosatomem spolupracujeme již řadu let a plánujeme tuto spolupráci dále rozvíjet v různých oblastech. V současnosti se nám projekt výstavby jaderné elektrárny malého výkonu jeví jako vhodnější, takže jsme se rozhodli soustředit právě na něj,“ řekl Túkán.

„Námi realizované projekty musí bezesporu naplňovat strategické potřeby a zájmy našich zákazníků. Právě proto jsme se společně s našimi jordánskými partnery rozhodli zaměřit se na rozvoj malé energetiky založené na inovativních technologiích nabízených Rosatomem. Jaderné reaktory malého výkonu dnes patří mezi prvořadé směry rozvoje světové energetiky,“ uvedl Pakermanov.

V oblasti malých jaderných reaktorů má Rosatom velmi rozsáhlé zkušenosti. Již v roce 2019 dojde ke spuštění plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov, která se stane unikátní referenčním projektem elektrárny tohoto typu. Rosatom rozvíjí rovněž malé reaktory pro suchozemské použití. Jednou z hlavních výhod malých reaktorů je jejich víceúčelovost, neboť jsou uzpůsobeny k dodávkám tepla a odsolování mořské vody. Jordánsko je nyní ve fázi zvažování všech dostupných možností vedoucích ke snížení své závislosti na dovozu energetických surovin.

Rusko a Jordánsko pokračují ve spolupráci při přípravě odborných pracovníků pro realizaci jordánského mírového jaderného programu. V současnosti studuje na ruských vysokých školách na 100 jordánských studentů, kteří získají bakalářské, magisterské nebo jiné akademické tituly.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY