Rosatom dobývá Afriku, podepsal dohodu s další zemí, Rwandou

28 Června 2018
Energetika
22. června podepsala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom s Ministerstvem infrastruktury Rwandské republiky memorandum o porozumění v oblasti mírového využívání jaderné energie...

Praha, 28. června 2018 — (PREKON) — 22. června podepsala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom s Ministerstvem infrastruktury Rwandské republiky memorandum o porozumění v oblasti mírového využívání jaderné energie. Jde již o desátou africkou zemi, s níž má Rosatom uzavřené podobné memorandum.

Pod dokument se za ruskou stranu podepsal náměstek generálního ředitele Rosatomu Nikolaj Spasskij a za rwandskou stranu velvyslankyně Rwandské republiky v Ruské federaci Jeanne d‘Arc Mujawamariya.

Toto memorandum je prvním podobným dokumentem podepsaným mezi Ruskem a Rwandou. Vytváří právní základ pro navázání vzájemné spolupráce se širokým zaměřením od rozvoje rwandské jaderné infrastruktury přes vzdělávací programy pro obyvatelstvo v oblasti jaderných technologií až po použití radionuklidů v lékařství, zemědělství a průmyslu. Konkrétní projekty určí společné pracovní skupiny.

Jako další krok se očekává podepsání rámcové mezivládní dohody o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Většina afrických zemí trpí nedostatkem elektrické energie, který se projevuje častými výpadky dodávek, a pro pokrytí domácí poptávky by musely zněkolikanásobit instalovaný výkon svých elektráren. Instalovaný výkon rwandských elektráren dosahuje zhruba 200 MW a největší podíl zaujímají vodní elektrárny. K elektřině má přitom přístup jen asi 40 % obyvatelstva a zhruba 8 milionů obyvatel k ní přístup nemá. Přibližně pětinu své spotřeby elektřiny země pokrývá dovozem ze sousedních zemí.

Rosatom má z afrických zemí podepsané memorandum o spolupráci s Egyptem, Ghanou, Keňou, Nigérií, Súdánem, Tanzanií, Tuniskem, Ugandou, Zambií a nyní i Rwandou. V některých zemích se spolupráce posunula ke konkrétním krokům. Například v Egyptě bude Rosatom stavět čtyři bloky typu VVER-1200 v jaderné elektrárně El Dabaa, dále v Ghaně, Nigérii a Súdánu rozvíjí projekty výstavby jaderných elektráren, v Tanzanii postaví výzkumný jaderný reaktor a v Zambii centrum jaderného výzkumu a technologií.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY