Bulharská JE Kozloduj může být dle analýzy Rosatomu provozována do roku 2051

27 Července 2018
Energetika
Šestý blok bulharské jaderné elektrárny Kozloduj s reaktorem VVER-1000 je technicky schopen provozu v délce 60 let. Tvrdí to závěry analýzy, které 25. července 2018 předalo rusko-bulharské konsorcium provozovateli elektrárny...

Praha, 27. července 2018 — (PREKON) — Šestý blok bulharské jaderné elektrárny Kozloduj s reaktorem VVER-1000 je technicky schopen provozu v délce 60 let. Tvrdí to závěry analýzy, které 25. července 2018 předalo rusko-bulharské konsorcium provozovateli elektrárny.

Konsorcium ruských společností Koncern Rosenergoatom (provozovatel všech ruských jaderných elektráren) a Rusatom Service (obě patří do struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) a bulharské firmy Risk Engineering zkoumalo celkový stav elektrárny a zejména důležitých komponent, stavebních konstrukcí a elektrárenských systémů. Závěry ukázaly, že sledovaná zařízení jsou v technickém stavu, který za stávajícího programu údržby a modernizace a po provedení programu řízeného stárnutí a zavedení několika doporučení umožňuje prodloužit provoz elektrárny do roku 2051.

Protokol o závěrech analýzy byl podepsán generálním ředitelem jaderné elektrárny Kozloduj Ivanem Andrejevem a generálním ředitelem společnosti Rusatom Service Jevgenijem Salkovem. Předávání protokolu se zúčastnila bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová, první náměstek generálního ředitele a ředitel bloku pro rozvoj a mezinárodní obchod Rosatomu Kirill Komarov, představitelé elektrárny Kozloduj, Bulharského energetického holdingu, bulharského státního dozoru nad jadernou bezpečností a společností ze struktury Rosatomu zapojených do projektu: Rusatom Service, Koncern Rosenergoatom a OKB Gidropress.

„Společně s našimi partnery jsme realizovali kolosální objem práce. Zdařilé dokončení projektu bylo možné především díky svědomitému přístupu ruských i bulharských odborníků, blízkosti kultur a panující atmosféře vzájemné důvěry. Naše spolupráce s Bulharskem v oblasti jaderné energetiky trvá již více jak půl století. Rádi využijeme unikátní zkušenosti Rosatomu pro poskytnutí všestranné podpory našim bulharským kolegům i v dalších projektech jaderné energetiky,“ řekl Komarov.

„Základní prioritou bulharské vlády je uchování potenciálu jaderné energetiky a její rozvoj v souladu s mezinárodními normami pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Poté, co 5. blok jaderné elektrárny Kozloduj získal v loňském roce prodloužení provozního povolení o 10 let, patří mezi naše nejdůležitější úkoly prodloužení provozu 6. bloku,“ řekla Petkovová.

Kontrakt mezi provozovatelem jaderné elektrárny Kozloduj a konsorciem společností Rusatom Service, Koncern Rosenergoatom a Risk Engineering na analýzu způsobilosti 6. bloku elektrárny Kozloduj k 60letému provozu byl podepsán 28. ledna 2016. Termín odevzdání výsledků byl stanoven na 30 měsíců od podepsání smlouvy.

 

Společnost Rusatom Service patří do elektroenergetické divize Rosatomu. Společnost poskytuje elektrárnám typu VVER ležícím za hranicemi Ruska služby na dodávku komponent a prací nezbytných pro jejich provoz a údržbu. Působí prakticky ve všech zemích, kde jsou provozovány reaktory typu VVER. Na trzích v Číně, Íránu, Bulharsku a Arménii zastává firma vedoucí pozici a vystupuje jako generální dodavatel prací při údržbě během plánovaných odstávek, při modernizaci komponent a při prodlužování provozu jaderných elektráren typu VVER.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 8 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY