JSV pokračuje v modernizaci technologické základny výroby

15 Srpna 2018
Strojírenství
Povrchová úprava má zásadní vliv na konečné vlastnosti výrobků. Zvyšuje jejich životnost, zlepšuje elektrotechnické vlastnosti a v neposlední řadě zlepšuje vzhled...

Praha, 15. srpna 2018 — (PREKON) — Povrchová úprava má zásadní vliv na konečné vlastnosti výrobků. Zvyšuje jejich životnost, zlepšuje elektrotechnické vlastnosti a v neposlední řadě zlepšuje vzhled. To vše má přímý vliv na vyšší prodejnost výrobků. Zkušenosti JSV s galvanickým pokovením sahají až do 60 let minulého století.

Kvalita povrchové úpravy ve firmě JSV je garantována nejen používáním osvědčených technologických postupů, ale i dodržování nastavených pravidel v rámci řízení jakosti potvrzené opětovným získáním certifikátů ISO 9001, ISO 14001 či certifikátu NADCAP.

V rámci plánované modernizace a rozšiřování technologické základny firmy byla na konci května 2018 uvedena do provozu moderní automatická galvanizační linka na úpravu povrchů výrobků jak letecké, tak i hydraulické divize v hodnotě více jak 14 mil. korun. Zprovoznění nové galvanizační linky povede k výraznému snížení provozních nákladů a k podstatnému snížení těžké fyzické práce zaměstnanců galvanovny.

Nová automatická galvanizační linka je přímo propojena s firemním informačním systémem. Galvanizace jednotlivých dílů se bude řídit předem definovanými procesy v informačním systému.

Po výběru příslušného dílce jsou všechny následující kroky, jako je volba lázně, doba strávená v lázni, až do úspěšného ukončení procesu řízena informačním systémem.

Samozřejmostí je i možnost následného dohledání a vyhodnocení tohoto procesu u konkrétního dílce. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nová galvanizační linka zajišťuje široké spektrum povrchové úpravy dílců, z nichž k nejrozšířenějším patří tzv. eloxování (např. sírový elox, tvrdý elox) a pasivace nerezových ocelí.

Zároveň je to jeden z dalších kroků, které podniká firma JSV ke zvýšení své konkurenceschopnosti v období probíhající čtvrté průmyslové revoluce.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY