RUSKÝ BYZNYS AKTUÁLNĚ

13 Září 2018
Ostatní

Praha, 13. září 2018 — (PREKON) — Zlínský kraj, Kontaktní centrum pro východní trhy a Krajská Hospodařská komora Zlinského kraje Vás zvou na seminář. 

RUSKÝ BYZNYS AKTUÁLNĚ 

TERMÍN: 25. září 2018

                10:00–16:00 hod.

MÍSTO: Krajský úřad Zlínského kraje

              Tř. Tomáše Bati 21, Zlín

             (zasedací místnost v 16. etáži)
…………………………………………………………………………………
 

09:30-10:00 Prezence

10:00-10:30 Zahájení, úvodní příspěvky

10:30-12:30 I. blok – prezentovaná témata

1. Co se v posledních letech změnilo v ruské ekonomice?

 • Snížení úrovně podnikatelské činnosti  
 • Situace na finančním trhu 
 • Nový fenomén - přebytek bankovní likvidity ve srovnání s potřebami podnikání 
 • Snížení poptávky na spotřebitelském trhu  

2. Trendy v praxi ruského podnikání

 • Staré a nové obchodní strategie v Rusku 
 • Změny ve vlastnické struktuře aktiv 
 • Ziskové a neziskové odvětví ruské ekonomiky

3. Vliv zahraniční politiky na ruskou ekonomiku

 • Sankce a neúspěchy, jejich dopad na podnikání 
 • Jak se ruští podnikatelé přizpůsobují sankcím? 
 • Vývoz a dovoz prostřednictvím protistran z "neutrálních" zemí: Bělorusko, Turecko, Arménie 
 • Existuje náhrada evropského zboží na ruském trhu?

12:30-13:00 Přestávka na občerstvení

13:00-15:30 II. blok – prezentovaná témata

4. Co chtějí ruští podnikatelé od svých evropských obchodních partner?

 • Společné obchodní projekty v Rusku 
 • Společné obchodní projekty na území zemí Evropské unie 
 • Vzdělávání a související podniky jako slibná oblast pro spolupráci mezi českými a ruskými podnikateli 
 • Podniková emigrace ruských podnikatelů do České republiky jako oblasti pro obchodní spolupráci

5. Vliv vnitropolitické situace na podnikatelskou sféru

 • Proč v Rusku nebyla revoluce?

15:30-16:00 Diskuze
 

Během semináře je zajištěno simultánní tlumočení z ruštiny do češtiny.

Poplatek za účast: 1000,- Kč (pro členy KHK ZK a HK ČR)

                                1500,- Kč (pro nečleny)

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Platba je možná v hotovosti před zahájením semináře nebo poukázáním částky na účet u ČSOB, a.s., číslo účtu: 2446268/0300, variabilní symbol: 2509201802.

Na seminář se můžete přihlásit nejpozději do 22.9.2018 na e-mailu: konecna@khkzk.cz nebo telefonicky na +420 725 596 631.


Profil lektora

Doc. Alexander Prochorov, PhD.

Docent Jaroslavské státní univerzity P. G. Děmidova. Autor dvou knih o managementu. Monografie A. P. Prochorova "Ruský model řízení" byla oceněna Státní knihovnou RF jako nejlepší kniha roku. Kniha byla vydána celkem devětkrát, v ruštině, angličtině a francouzštině.

Pracovní zkušenosti:

finanční ředitel, náměstek generálního ředitele obchodní společnosti, ředitel personálních a sociálních věcí ve firmě zabývající se výrobou pneumatik, manažer několika volebních kampaní v regionu, ředitel rozvoje akciové společnosti v oblasti stavebnictví, poradce guvernéra pro ekonomické otázky, poradce při správě věcí veřejných. O ruském modelu řízení přednášel v Dánsku, USA, Maďarsku a Singapuru. Realizoval několik desítek autorských seminářů v různých regionech Ruska.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY