Rosatom: V Česku je možná maximální možná míra lokalizace výstavby nových bloků

04 Října 2018
Energetika
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom představila své kompetence v oblasti výstavby nových jaderných bloků během Business dne Ruské federace, který proběhl 2. října 2018 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Praha, 4. října 2018 — (PREKON) — Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom představila své kompetence v oblasti výstavby nových jaderných bloků během Business dne Ruské federace, který proběhl 2. října 2018 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

„Za posledních 11 let Rosatom spustil 13 nových bloků,“ řekl Leoš Tomíček, viceprezident pro jaderné projekty Rusatom Overseas (společnost ze struktury Rosatomu zodpovědná za propagaci integrované nabídky výstavby nových jaderných bloků a center jaderného výzkumu a technologií na mezinárodním trhu). Pokud se Česko rozhodne stavět nové jaderné bloky za účasti českého průmyslu, bude možné, aby míra lokalizace překročila 50 procent. Tyto závěry byly získány během přípravy nabídky do zrušeného tendru na rozšíření JE Temelín a vychází ze širokých zkušeností Rosatomu s lokalizací v zahraničních projektech v Číně a Indii a z dlouholetých zkušeností s dodávkami českého průmyslu. V současnosti totiž Rosatom realizuje projekty na výstavbu 42 nových bloků ve 12 zemích světa (z toho 6 bloků připadá na Rusko).

„Při odhadu možné míry lokalizace výstavby nových bloků v Česku vycházíme z našich dobrých zkušeností s českými dodavateli. Ti se účastní velké řady projektů, které realizujeme po celém světě. České firmy mají díky dlouholeté spolupráci zkušenosti s ruskými normami a standardy a některé dokonce patří mezi naše tradiční dodavatele,“ uvádí Tomíček.

V prezentaci se Tomíček dále věnoval aktuálnímu postupu v projektech, které jsou v pokročilé fázi realizace v Rusku i v zahraničí. Patří mezi ně i jaderná elektrárna Novovoroněžská II, první provozovaná elektrárna generace III+ na světě - její první blok byl uveden do provozu v únoru 2017. Dále jsou realizovány projekty v Bělorusku, Číně, Indii, Bangladéši, Íránu a dalších zemích. Důraz Tomíček kladl na projekty geograficky blízké Česku jako je Hanhikivi ve Finsku, Paks v Maďarsku a Akkuyu v Turecku.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2018 je jubilejním 60. ročníkem a co do rozsahu také největším v celé historii. Stánek Rosatomu v expoziční části veletrhu je otevřen jak zástupcům českých firem, které mají zájem o informace o možné spolupráci, tak laickým návštěvníkům.

Business den Ruské federace je tradiční součástí MSV, která ukazuje příležitosti pro rozvoj česko-ruských obchodních vztahů. Vystupují na něm zástupci českých exportních institucí a ruských regionů, společností a orgánů pro podporu zahraničního obchodu.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY