Největší firemní daňové riziko aneb převodní ceny nejsou jen o cenách

19 Října 2018
Finance
Zákonná úprava pravidel pro převodní ceny není v českých zákonech zcela konkrétní a postupy se v praxi opírají o základní právní principy a mezinárodní doporučení...

Praha, 19. října 2018 — (PREKON) —​​​​​​​ Zákonná úprava pravidel pro převodní ceny není v českých zákonech zcela konkrétní a postupy se v praxi opírají o základní právní principy a mezinárodní doporučení. O to více je důležité hledat sjednocující aplikační praxi. I to je jeden z důvodů, proč Komora daňových poradců ČR (KDP ČR) a International Fiscal Association ČR (IFA-ČR) uspořádali dne 16. 10. 2018 v Praze mezinárodní konferenci k převodním cenám.

Konference propojila špičkové české i mezinárodní přednášející s účastníky nejen z řad profese daňového poradce, zástupců státní a akademické sféry včetně studentů, ale i zástupců firem. Přednáškami nabitého programu konference se zúčastnilo více než 140 účastníků ze 13 zemí. Zájem o tuto konferenci potvrdil, že téma převodních cen v tzv. době „post BEPS“ nabývá na ještě větším významu.     

Generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček ve svém vystoupení uvedl „Finanční správa zavedla celou řadu opatření v oblasti převodních cen a zaměřuje se také na analytickou činnost s cílem nalezení správného postupu při placení daní v oblasti převodních cen. I z tohoto důvodu podporuje Finanční správa diskusní platformy jako je konference IFA ČR a KDP ČR a považuje za důležité setkání odborníků a vzájemnou komunikaci.

Prezidentka KDP ČR, Petra Pospíšilová, podtrhla důležitost spolupráce KDP ČR a IFA ČR s cílem nalézání společných přístupů a řešení nejen v oblasti převodních cen. „Transfer pricing není atomová věda, ale udržet konzistenci v této oblasti a zdokumentovat všechny nezbytné aspekty transakcí v holdingu je pro společnosti velmi náročné. Každé takové fórum umožní všem zúčastněným si uvědomit, jak náročná disciplína to je.

Nepodceňujte včas a do detailu zhotovenou dokumentaci jednotlivých transakcí mezi spojenými osobami i její roční aktualizaci včetně správně vyplněného „Přehledu transakcí mezi spojenými osobami“! Dokumentace těchto transakcí je základem pro bezproblémové projití daňovou kontrolou. Signálem pro finanční úřad, že něco není v pořádku, může být např. i to, že daňový poplatník žádá o prodloužení lhůty pro dodání dokumentace. Na základě vyplněného Přehledu finanční úřad zpracovává rizikovou analýzu a dále slouží i k pokládání otázek daňovému subjektu v místním šetření,“ říká organizátorka, přednášející i moderátorka této akce v jedné osobě, Gabriela Hrachovinová.       

International Fiscal Association ČR je neziskovou organizací daňových odborníků, akademiků, vládních úředníků a zástupců businessu. Strategickým cílem IFA ČR je vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademie a praxe se zaměřením na koncepční rozvoj daňového práva včetně osvěty a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím.  

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 841 daňových poradců a eviduje 1058 společností vykonávající daňové poradenství.

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Komora je členem Confédération Fiscale Européenne. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně C.F.E. provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org.

 

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY