InnoEnergy vyhlašuje program pro začínající start-upy ve střední a východní Evropě

firma: InnoEnergy
22 Října 2018
Energetika
Výzva pro start-upy: Přihlaste se do podzimní edice programu Primer.

Praha, 22. října 2018 — (PREKON) — Přední akcelerátor projektů v oblasti udržitelné energie a zelených technologií InnoEnergy vyhlašuje nový program pro začínající start-upy. Jeho hlavním cílem je pomoci inovátorům z regionu střední a východní Evropy vybudovat podnikatelské dovednosti a připravit jejich podnikání na vstup do akceleračních a investičních programů. Nový program nastavuje standard pro další aktivity InnoEnergy pro začínající projekty.

Čtyřtýdenní program se skládá ze čtyřiceti hodin teoretických a praktických workshopů vedených profesionálními školiteli, odborníky z daného odvětví a zkušenými podnikateli. Témata se pohybují od právní ochrany a ochrany duševního vlastnictví přes design prezentací obchodních plánů až po metodologii agilního vývoje a dalších. Podnikatelé se díky programu naučí, jak si zvolit a přizpůsobit správné obchodní modely, jak získat finanční prostředky a vytvořit strategii marketingu a prodeje. Projdou také soft-skills tréninky v oblasti řídících schopností a vedení týmu. Program bude přizpůsoben potřebám zúčastněných start-upů.

„O naše akcelerační programy má zájem mnoho start-upů se skvělými produkty, ale často jim chybí základní obchodní dovednosti, které jsou potřeba k úspěchu na trhu,“ říká Christo Balinow, Business Development ředitel pro region střední a východní Evropy, Střední východ a Severní Ameriku. „Primer jsme vytvořili proto, abychom tuto mezeru v jejich znalostech vyplnili a zvýšili potenciál podnikatelů v regionu,” dodává.

V každém státě je program Primer zakončen takzvaným Demo Day, kde se všechny týmy během čtyř minut představí a následně ve třech minutách odpoví na otázky poroty a publika. K ukončení programu vytvoří začínající podnikatelé soubor výstupů, které obvykle požadují potenciální investoři. Patří mezi ně například dohoda o společném záměru, strategie vstupu na trh, obchodní plán a analýza konkurence.

Program Primer bude probíhat ve všech dvanácti centrech InnoEnergy. Poprvé se program uskutečnil již loni na jaře ve čtyřech zemích – v Maďarsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. Doposud se jej zúčastnilo více než padesát podnikatelů.

Primer je bezplatný neziskový program. Přihlásit se do něj mohou všechny začínající start-upy ze zemí, kde má InnoEnergy svá centra.

Další informace o programu Primer poskytne koordinátor programu Bartlomiej Tokarski (bartlomiej.tokarski@innoenergy.com).

Pokud máte zájem zapojit se do nadcházejících programů jako účastník, školitel nebo partner, obraťte se přímo na organizátory z jednotlivých zemí:

InnoEnergy Bulharsko                  hubbulgaria@innoenergy.com

InnoEnergy Estonsko                    hubestonia@innoenergy.com

InnoEnergy Chorvatsko                               hubcrotia@innoenergy.com

InnoEnergy Litva                             hublithuania@innoenergy.com

InnoEnergy Lotyšsko                     hublatvia@innoenergy.com

InnoEnergy Maďarsko                  hubhungary@innoenergy.com

InnoEnergy Rumunsko                 hubromania@innoenergy.com

InnoEnergy Řecko                          hubgreece@innoenergy.com

InnoEnergy Slovensko                  hubslovakia@innoenergy.com

InnoEnergy Slovinsko                   hubslovenia@innoenergy.com

InnoEnergy Srbsko                         hubserbia@innoenergy.com

InnoEnergy Turecko                      hubturkey@innoenergy.com

 

O InnoEnergy

InnoEnergy je evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie.

Podporuje a investuje do inovací ve všech etapách jejich vývoje – od učeben až ke konečným zákazníkům. Díky rozsáhlé celoevropské síti partnerů spojujeme investory z různých odvětví, stejně jako podnikatele s trhy, absolventy se zaměstnavateli a výzkumníky s firmami.

Působí ve třech klíčových oblastech inovačního mixu:

  • Vzdělávání – vytváření informované a ambiciózní pracovní síly, která chápe, co udržitelnost i samotné odvětví potřebují pro svou úspěšnou budoucnost
  • Inovativní projekty – propojení nápadů, jejich autorů a samotného odvětví s cílem uvádět na trh konkurenceschopné výrobky a služby, přinášející skutečné výsledky
  • Podpora podnikání – podpora podnikatelů a start-upů zaměřených na udržitelný rozvoj při vytváření prosperující společnosti schopné zapojit se do globálního energetického ekosystému

Propojování těchto oblastí zvyšuje jejich význam a vede k příznivému prostředí, pro inovativní výsledky práce.

Společenství InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY