Skupina BASF zvyšuje tržby, zisk v meziročním srovnání klesl

firma: BASF
29 Října 2018
Zahraniční zprávy
Tržby vzrostly na 15,6 miliard eur (plus 8 %), a to především díky vyšším prodejním cenám ve všech segmentech (plus 6 %) a vyšším objemům (plus 2 %)...

Ludwigshafen, Německo​​​​​​​, 29. října 2018 — (PREKON) — Ludwigshafen, Německo –29. října 2018 – Ve třetím čtvrtletí letošního roku vzrostly tržby skupiny BASF meziročně o 8 % na 15,6 miliard eur, důvodem posílení byly zejména vyšší prodejní ceny ve všech segmentech. K navýšení tržeb rovněž přispěly růst objemů a akvizice společností Bayer v srpnu 2018. Tento vývoj naopak tlumil negativní vliv směnných kurzů. Výnosy z provozních operací (EBIT) před započtením mimořádných položek poklesly o 232 milionů eur na 1,5 miliardy eur, a to zejména kvůli výrazně slabšímu podílu segmentu Chemicals. EBIT před započtením mimořádných položek se mírně snížil v segmentu Performance Products, podstatně pak v segmentech Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions. To částečně kompenzovaly vyšší příjmy v segmentu Other.

Zvláštní položky v EBIT činily ve třetím čtvrtletí roku 2018 minus 75 milionů eur, v odpovídajícím období minulého roku dosáhly 122 milionů eur. Na tomto výsledku se vedle nákladů na integraci, vzniklých v souvislosti s nabytím široké škály podniků a aktiv společnosti Bayer, podepsaly také náklady na restrukturalizační opatření a další náklady. Ve třetím kvartále loňského roku BASF vykázala zvláštní příjmy v segmentu Performance Products, spojené s převodem výroby chemikálií pro zpracování kůže do skupiny Stahl. V meziročním srovnání poklesl EBIT o 429 milionů eur na 1,4 miliardy eur. Výnosy z provozní činnosti před odpisy a amortizací (EBITDA před započtením mimořádných položek) se snížily o 254 milionů eur na 2,3 miliard eur, zatímco EBITDA oslabila o 465 milionů eur na 2,2 miliard eur.

Při prezentaci údajů za třetí čtvrtletí poukázali předseda představenstva společnosti BASF SE Dr. Martin Brudermüller a finanční ředitel Hans-Ulrich Engel na některé ze zvláštních faktorů uplynulého období. „Dokončili jsme akvizici významných podniků a aktiv společnosti Bayer a dosáhli dohody o sloučení společností Wintershall a DEA,“ uvedl Martin Brudermüller. Poté, co byla podepsána transakční smlouva mezi společnostmi BASF a LetterOne, bylo nutné upravit účetní výkazy zpětně od 1. ledna 2018. Údaje z předchozího roku byly taktéž upraveny.

Obchodní činnost negativně ovlivnila nízká hladina vody v řece Rýn. „S touto komplikací jsme se museli potýkat během celého předchozího čtvrtletí, což vedlo ke snížení výroby a vyšším přepravním nákladům,“ řekl Martin Brudermüller. Hodnocené období se navíc porovnává s velmi silným třetím čtvrtletím roku 2017, kdy byly obchodní podmínky pro BASF výrazně příznivější. „Výzvy v makroekonomickém prostředí rostou. O tom svědčí naše výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku,“ komentoval tuto skutečnost Martin Brudermüller.

Výhled na rok 2018

Ve třetím kvartále roku 2018 nedosáhl růst průmyslové výroby očekávaných hodnot, a to zejména v důsledku vývoje v automobilovém průmyslu během září. Zavedení nových emisních standardů mělo citelný dopad v Evropě. Rovněž se projevují dopady obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou. To vede ke zpomalení hospodářského růstu především v Asii, ze všeho nejvíce pak v Číně.

S ohledem na tyto aspekty upravila společnost BASF svou prognózu globálního ekonomického prostředí v roce 2018 (prognózu z letošní pololetní finanční zprávy uvádíme v závorkách):

  1. Růst hrubého domácího produktu: 3,0 % (3,0 %)
  2. Růst průmyslové výroby: 3,1 % (3,2 %)
  3. Růst chemické výroby: 3,1 % (3,4 %)
  4. Průměrný směnný kurz eura / dolaru 1,20 USD za euro (1,20 USD za euro)
  5. Průměrná cena ropy Brent za rok 70 dolarů za barel (70 dolarů za barel)

Podpis definitivní transakční dohody o sloučení společností Wintershall a DEA snižuje tržby a EBIT skupiny BASF o podíl jejích ropných a plynárenských aktivit, a to zpětně od 1. ledna 2018. Údaje z předchozího roku byly taktéž upraveny.

V důsledku toho byl výhled skupiny BASF na rok 2018 na konci září pozměněn (předchozí prognózu, pocházející z roku 2017, uvádíme v závorkách):

  1. Mírný nárůst tržeb (původně mírný růst)
  2. Mírné snížení EBIT před započtením mimořádných položek (původně mírný růst)
  3. Výrazný pokles EBIT (původně mírný pokles)

Vývoj v jednotlivých segmentech

Tržby v segmentu Chemicals meziročně vzrostly o 7 % na 4,3 miliardy eur, a to v souvislosti s vyššími cenami ve všech divizích, zvláště pak v divizi Petrochemicals. EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 851 milionů eur, což znamená meziroční pokles o 251 milionů eur. Tento vývoj zapříčinilo především snížení marží isokyanátů v divizi Monomers a produkty krakování v divizi Petrochemicals. Zisk byl také negativně ovlivněn vyššími fixními náklady, mimo jiné kvůli zvýšeným výdajům na údržbu. Zlepšené zisky v divizi Intermediates nemohly nahradit.

Tržby v segmentu Performance Products činily přibližně 4 miliardy eur, podobně jako ve třetím kvartálu loňského roku. BASF dosáhla vyšších cen ve všech divizích; objemy prodeje se naopak snížily v divizích Nutrition & Health, Dispersions & Pigments a Care Chemicals. Na tržbách se negativně odrazily také vliv směnných kurzů i vliv portfolia. Zisk z provozní činnosti (EBIT) před započtením mimořádných položek v meziročním srovnání poklesl o 6 % na 360 milionů eur, a to v důsledku nižších objemů, vyšších fixních nákladů a záporného vlivu směnných kurzů. Tyto dopady tlumily vyšší marže. Pomineme-li negativní vliv směnných kurzů, hodnota EBIT před započtením mimořádných položek odpovídala výsledkům za třetí čtvrtletí roku 2017.

Tržby v segmentu Functional Materials & Solutions meziročně stouply o 5 % na 5,2 miliard eur, což bylo dáno především vyššími cenami ve všech divizích, zejména pak v divizích Catalysts a Performance Materials. Objemy rovněž vzrostly, tržby naopak oslabil vliv směnných kurzů. Navzdory nárůstu objemů činil EBIT před započtením mimořádných položek 347 milionů eur, tedy podstatně méně než ve třetím kvartále loňského roku, což lze připsat na vrub hlavně vyšším fixním nákladům a nižším maržím téměř ve všech divizích. Tento segment BASF ovšem v průběhu roku 2018 průběžně zvyšoval čtvrtletní tržby a zároveň zmenšoval rozdíl oproti výsledkům za předchozí rok.

Tržby v segmentu Agricultural Solutions se v meziročním srovnání výrazně zvýšily, a to o 26 % na 1,2 miliardy eur. Stalo se tak v souvislosti s vlivem portfolia z transakce se společností Bayer, dále v souvislosti s vyšší cenovou hladinou a mírně silnějšími objemy. Záporný vliv směnných kurzů v uplynulém čtvrtletí opět oslaboval vývoj tržeb. Navzdory značně záporným výsledkům podniků, které BASF získala od společnosti Bayer, za dané období poklesla v meziročním srovnání hodnota EBIT před započtením mimořádných položek pouze o 26 milionů eur. Příjmy plynoucí z činností (s výjimkou činností podniků společnosti Bayer) ve srovnání se třetím kvartálem roku 2017 podstatně vzrostly. Pomineme-li záporný vliv směnných kurzů, hodnota EBIT před započtením mimořádných položek se celkově také mírně zvýšila.

„Po podpisu smlouvy s firmou LetterOne se tržby a EBIT plynoucí z obchodování s ropou a zemním plynem již nezapočítávají do výsledků skupiny BASF, a to zpětně od 1. ledna 2018. Stejně tak byly upraveny údaje z předchozího roku. Tyto aktivity proto již v našich zprávách nefigurují,“ potvrdil Hans-Ulrich Engel. Až do dokončení transakce budou výnosy po zdanění skupiny Wintershall vykázány v čistém výsledku skupiny BASF jako samostatná položka („Čistý zisk z ukončených činností“). Ve třetím čtvrtletí roku 2018 se příjmy před menšinovými podíly z ukončených aktivit zvýšily o 86 milionů eur na 235 milionů eur. To zapříčinily hlavně vyšší ceny a objemy, ale také těžba u pobřeží Libye ve třetím čtvrtletí roku 2018; v loňském roce jsme byli svědky téhož ve druhém čtvrtletí. Cena barelu ropy Brent činila ve třetím kvartále letošního roku v průměru 75 dolarů (ve třetím čtvrtletí roku 2017 to bylo 52 dolarů). Ceny plynu na evropských spotových trzích rovněž zaznamenaly výrazný meziroční nárůst.

Tržby v segmentu Other dosáhly 827 milionů eur, tedy podstatně vyšší úrovně než ve třetím čtvrtletí loňského roku, konkrétně zaznamenaly 51% posílení. Tento vývoj umožnily v první řadě vyšší objemy tržeb a vyšší ceny surovin. EBIT před započtením mimořádných položek se podstatně zvýšil z minus 203 milionů eur na minus eur 83 milionů, a to hlavně díky účinkům dlouhodobého pobídkového programu.

Vývoj tržeb a peněžních toků skupiny BASF

Čistý zisk klesl o 136 milionů eur na 1,2 miliardy eur. Zisk na akcii činil 1,31 eur (třetí čtvrtletí roku 2017: 1,45 eur). Zisk na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku byl 1,51 eur (třetí čtvrtletí roku 2017: 1,40 eur).

Ve třetím kvartále letošního roku dosáhly hotovostní toky z provozní činnosti 2,9 miliard eur, tedy v meziročním srovnání o 865 milionů eur méně. Důvodem byla především změna čistého pracovního kapitálu, zejména pak meziroční nárůst hotovosti spojený se soupisem majetku firmy a pokles hotovosti uvolněné z pohledávek. Volné peněžní toky činily 2 miliardy eur (třetí čtvrtletí roku 2017: 2,8 miliard eur).

Celková hodnota aktiv skupiny BASF vzrostla o 6,8 miliard eur na 85,6 miliard eur. Akvizice významných podniků a aktiv společnosti Bayer přispěla k tomuto navýšení podílem 8 miliard eur. V důsledku platby kupní ceny společnosti Bayer se čistý dluh BASF k 31. prosinci 2017 zvýšil o 6,5 miliard eur na 18 miliard eur. Poměr vlastního kapitálu skupiny BASF byl k 30. září 2018 činil solidních 43 %.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do čtyř segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions a Agricultural Solutions. V roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 60 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

 

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních
a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2017 měla v České republice skupina BASF 280 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY