Přehled ruského jádra

firma: Atominfo.cz
02 Listopadu 2018
Energetika
Během let od svého založení získala mezinárodní agentura velkou úctu jako organizace schopná řešit širokou škálu jaderných problémů. Rusko vždy podporovalo MAAE a bude v tom pokračovat i nadále. Konkrétně financujeme velké technické projekty spolupráce, zajišťujeme fond pro jadernou bezpečnost, Rusk

Během let od svého založení získala mezinárodní agentura velkou úctu jako organizace schopná řešit širokou škálu jaderných problémů. Rusko vždy podporovalo MAAE a bude v tom pokračovat i nadále. Konkrétně financujeme velké technické projekty spolupráce, zajišťujeme fond pro jadernou bezpečnost, Rusko rovněž podporuje programy záruk mezinárodní agentury, programy léčby rakoviny a INPRO (mezinárodní projekt inovace jaderných reaktorů a palivového cyklu). Ruský příspěvek do rozpočtu agentury v roce 2018 přesáhl 17 milionů euro (téměř 439 milionů Kč). Klademe velký důraz na úsilí MAAE při implementaci bezpečnostních záruk. Tato část agenturní práce je klíčová pro dodržování smlouvy o nešíření jaderných materiálů.

Všechny dokumenty vyvinuté a schválené MAAE jsou výsledkem důkladných diskusí a dohod mezi členskými státy. Podporujeme tak profesionální a nepolitizovaný přístup používaný agenturou. Její vedení a odborníci si jsou jistí, že tento přístup bude zachován.

Jaderná energetika je citlivý průmysl. Musíme se vypořádat s ohromným množstvím energie. Všechny projekty, které provádíme jak v Rusku, tak v zahraničí, mají pracovat po celá desetiletí. To je důvod, proč je důležité, aby byl rychlý celosvětový vývoj jaderných technologií a průmysl zabezpečený proti politickým dopadům.

Ruské jaderné úspěchy

Rusko podporuje prohlášení učiněná v konečném dokumentu konference mezinárodní agentury pořádané v Abu Dhabi. Jsme potěšeni potvrzením, že mnoho zemí považuje jadernou energetiku za prověřenou, čistou, bezpečnou a cenově přijatelnou technologii, která bude mít význam jako udržitelný a bezpečný zdroj energie 21. století.

Mnoho cílů již bylo splněno v letech před konferencí. V prvním čtvrtletí tohoto roku zahájilo Rusko pilotní provoz čtvrtého bloku Rostovské jaderné elektrárny a prvního bloku Leningradské II elektrárny. Jednalo se již o druhý blok reaktoru III+, který byl v Rusku uveden do komerčního provozu.

V červenci začalo v murmanských loděnicích zavážení paliva do první plovoucí jaderné elektrárny na světě, Akademika Lomonosova. Ta bude v nejbližší době převezena do severního moře k městu Pevek, kde bude dodávat elektřinu, teplo, či odsolovat mořskou vodu. Malé jaderné reaktory jsou skvělým nástrojem pro přivedení elektřiny do oblastí, kde je ji nedostatek a zároveň zde není potřebná infrastruktura pro výstavbu velkých jaderných elektráren.

Nové produkty, které nyní nabízíme, jsou plovoucí jaderné elektrárny založené na reaktoru RITM-200. Výkon tohoto reaktoru byl zvýšen na 100 MW elektrických oproti předchozím modelům. Pro uspokojení žádostí našich čtyř partnerů byl zahájen vývoj stacionárního reaktoru s podobnými parametry. Jako první zařízení tohoto typu na světě, vytváří plovoucí jaderná elektrárna celosvětový trend v používání malých reaktorů. V následujících letech může dojít k celkově nové éře malých reaktorů s nízkým výkonem.

Rusko pokračuje v podpoře vývoje jaderných technologií v jiných zemích. „První lití betonu“ bylo provedeno na turecké jaderné elektrárně Akkuyu, bangladéšském Rooppur a dalším jednom bloku v indické Kudankulam. Aktivní stavební práce byly zahájeny na 2. a 3. bloku jaderné elektrárny Búšéhr. Výstavba pokračuje i ve Finsku, kde Rosatom staví první blok elektrárny Hankiviki, v Maďarsku na Pakš II a v Bělorusku. Svazek dokumentů byl podepsán s Čínou. Dohoda o výstavbě první jaderné elektrárny byla nedávno podepsána s Uzbekistánem.

Užitečná radioaktivita

Rusko poskytuje podporu zemím zajímajícím se o neenergetické využívání jaderných technologií. Nabízíme zemím naše projekty výstavby center pro jaderný výzkum a technologie. Centra jsou uzpůsobena pro vývoj výzkumu, medicíny a ozařovacích technologií jak pro průmysl, tak zemědělství. Rosatom uzavřel zakázky na výstavbu několika center v Bolívii a Zambii, přičemž neustále udržuje spolupráci s Vietnamem. Rýsuje se také spolupráce s Nigérií a Mongolskem.

Řešení problematiky použitého paliva

Účinnou likvidaci použitého jaderného paliva považujeme za největší výzvu blízké budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že je možné toho dosáhnout použitím dvojího energetického systému s uzavřeným palivovým cyklem. Rusko již nyní provozuje sodíkem chlazené jaderné reaktory BN-600 a BN-800. Tyto reaktory navíc patří do skupiny množivých, nebo plodivých reaktorů, které během svého provozu vytváří další štěpné produkty. V Seversku pokračuje náš projekt s názvem Proryv, což je ambiciózní pilotní centrum s rychlými reaktory, fabrikačním závodem na palivo MOX a přepracovacím závodem. Rosatom také vyvinul technologii výroby směsného uran-plutoniového paliva založeného na nitridové matrici. Ukázalo se, že toto palivo je nejlepší volbou pro rychlé množivé reaktory.

Také poskytujeme našim partnerům přepracovací centrum SNF se zaváděním uranu a plutonia do jaderného palivového cyklu. Toto centrum má na starost také řízení a správu jaderných odpadů. Všechny aktivity zajišťují, že bude jaderná energetika konkurenceschopná i v následujících desetiletích.

Cíle budoucnosti

Toto jaro pořádal Rosatom velkou vědeckou konferenci ve spolupráci s Kurčatovým institutem a ruským ministerstvem školství. Během konference byly učiněny dva hlavní závěry. První se týkal využití vývoje výroby vodíku pomocí jaderných zařízení, technologií plasmy a kontrolované termonukleární fúze. Druhý závěr se týkal významného průlomu v jaderných technologiích, který by mohl být zajištěn spojením pilotních technologií s výzkumnou infrastrukturou na domácí půdě i v zahraničí. S tímto účelem je také nutné upevnit profesionální kompetence.

S ohledem na tato fakta vítáme první ministerskou konferenci MAAE na téma Nuclear Science and Technology, která se uskuteční v listopadu. Této akce se hodláme zúčastnit. Jeden z Ruských prioritních výzkumných projektů je mezinárodní výzkumné centrum s reaktorem MBIR. Jedná se o multifunkční rychlý reaktor, který se nyní staví v Dimitrovgradu. Reaktor byl zapsán do seznamu zařízení, která budou k dispozici výzkumným programům mezinárodní agentury.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY