Nový úřad korupci neodstraní

30 Listopadu 2018
Finance
Komora daňových poradců zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů korupce...

Brno, 30. listopadu 2018 — (PREKON) —​​​​​​​ Komora daňových poradců zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Nová pravidla nepovedou k zabránění korupčního jednání, ale pouze ke zvýšení administrativy pro zaměstnavatele a ke vzniku nových úřednických míst. Návrh se navíc dostává do konfliktu se zákonnou povinností daňových poradců a jejich zaměstnanců mlčet o klientských záležitostech.

Podle Komory není základním nástrojem boje proti korupci ochrana oznamovatelů, ale jasná a transparentní pravidla, jejichž dodržování je ze strany orgánů veřejné moci kontrolováno a vymáháno. Návrh zákona je nedomyšlený a nedopracovaný.  Přinese pouze zbytečné zvýšení administrativní zátěže a nabobtnávání státní správy bez toho, že by bylo dosaženo zamýšleného cíle.

Martin Kopecký, člen Prezidia KDP ČR, k tomu říká: „Návrh na jednu stranu chrání oznamovatele nejen korupčního jednání, ale všech trestných činů a přestupků, na druhé straně neřeší konflikt mezi nově navrhovaným právem zaměstnance daňového poradce být chráněn při oznámení podezření z trestného činu nebo přestupku zaměstnavatele, a jeho povinností mlčet o klientských záležitostech, kterých se v rámci zaměstnání dozvěděl. Zákonná povinnost k mlčenlivosti totiž není ochrana daňového poradce, ale jeho klienta a je i v zájmu státu i celé společnosti.“ Oslabení zákonné mlčenlivosti povede k oslabení důvěry mezi klienty a daňovými poradci a ostatními osobami se zákonnou povinností k mlčenlivosti a může způsobit přesun těchto osob do šedé či černé ekonomiky. Návrh zákona tak de facto může způsobit opak toho co je jím zamýšleno.  Navíc i pro tyto profese již platí obecná povinnost překazit a oznámit vybrané trestné činy uvedené v trestním zákoníku.

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob,  dodává: „Komora nepovažuje za koncepční a efektivní zřízení dalšího úřadu, kterému by se oznámení měla podávat. Budou vznikat konfliktní a nejednoznačné situace v řízeních o podaných oznámeních a míře ochrany oznamovatelů. Navíc zákon neřeší situace, které jsou ekonomickou korupcí, ale nemají charakter trestného činu nebo přestupku, což může být korupce při tvorbě legislativy nebo jednání v rámci nekalé soutěže mezi podnikateli.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY