Rosatom dokončil zkoušky nové modifikace jaderného paliva pro maďarskou a finskou JE

06 Prosince 2018
Energetika
V experimentálním a výzkumném oddělení společnosti Gidropress (součást struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) byly dokončeny zkoušky odolnosti maket palivových kazet s optimalizovaným vodo-uranovým poměrem pro reaktory VVER-440...

Praha, 6. prosince 2018 — (PREKON) — V experimentálním a výzkumném oddělení společnosti Gidropress (součást struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) byly dokončeny zkoušky odolnosti maket palivových kazet s optimalizovaným vodo-uranovým poměrem pro reaktory VVER-440. Nová modifikace paliva 2. generace je určena pro maďarskou jadernou elektrárnu Paks a finskou Loviisa. Vývoj probíhá dle smluv Palivové společnosti Rosatomu TVEl s jejími zahraničními zákazníky.

Zkoušky odolnosti jsou z pohledu zákazníka jednou z nejdůležitějších etap vývoje. Jejich výsledky ukazují, jak se konstrukční materiály chovají za podmínek blízkých těm, které panují v aktivní zóně reaktoru během provozu. V rámci zkoušek se v průběhu 1500 hodin zkoumalo chování maket v proudu chladiva, jehož parametry v maximální možné míře odpovídaly provozním, jak z pohledu rychlosti průtoku, teploty a tlaku, tak i změnám objemu průtoku.

Zkoušky byly hodnoceny podle výsledků kontroly maket na speciálním zařízení a byly představeny finskému a maďarskému zákazníkovi v rámci návštěvy zástupců finské společnosti Fortum Power and Heat, maďarské jaderné elektrárny Paks a maďarského dozorného úřadu. Během návštěvy bylo řečeno, že zvolená technická řešení (pro imitaci podmínek uvnitř kazet charakteristickým pro vyhořelé jaderné palivo) umožnila prověřit a potvrdit práceschopnost nově vyvinuté konstrukce paliva ve všech etapách jeho provozu.

Nová modifikace jaderného paliva druhé generace pro reaktory VVER-440 umožní zvýšit objem chladiva v aktivní zóně reaktoru a optimalizovat vodo-uranový poměr, což se pozitivně odrazí na technických a ekonomických ukazatelích provozu bloku.

„Základem nového paliva pro jaderné elektrárny v Maďarsku a Finsku je jednotné technické řešení, které umožňuje Palivové společnosti Rosatomu TVEL vyrábět exkluzivní konečné produkty přímo na míru konkrétnímu palivovému cyklu a individuálním požadavkům zákazníka. Použité technické řešení umožňuje buďto dosáhnout při provozu elektrárny úspor díky snížení počtu palivových kazet, nebo snížit míru obohacení uranu,“ řekl viceprezident pro vědeckou a technickou činnost společnosti TVEL Alexandr Ugrjumov.

 

Společnost TVEL uzavřela na konci roku 2017 a na začátku roku 2018 smlouvy na poskytování inženýringových služeb s maďarskou společností MVM Paks Ltd. a dodatečnou dohodu k palivovému kontraktu s finským provozovatelem jaderné elektrárny Loviisa, společností Fortum Power and Heat Oy. Očekává se, že k prvním dodávkám nového paliva zákazníkům dojde v letech 2021 a 2022 po dokončení celého cyklu zkoušek, zahájení sériové výroby a licencování nového jaderného paliva v Maďarsku a Finsku.

 

Palivová společnost Rosatomu TVEL zahrnuje podniky na fabrikaci jaderného paliva, konverzi a obohacování uranu, výrobu obohacovacích centrifug a vědeckovýzkumné a konstrukční ústavy. Je jediným dodavatelem jaderného paliva pro jaderné elektrárny v Rusku. Dále dodává palivo pro 72 energetických reaktorů ve 14 zemích světa, pro výzkumné reaktory v 8 zemích a také pro námořní reaktory ruské flotily jaderných ledoborců. Každý šestý energetický reaktor na světě používá palivo vyrobené společností TVEL.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY