Rosatom a Srbsko podepsaly balík dohod o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

21 Ledna 2019
Energetika
Mezi ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a Srbskem byl 17. ledna podepsán balík dohod, který umožní realizovat společné projekty v oblasti mírového využívání jaderné energie...

Praha, 21. ledna 2019 — (PREKON) — Mezi ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a Srbskem byl 17. ledna podepsán balík dohod, který umožní realizovat společné projekty v oblasti mírového využívání jaderné energie: mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie na základě ověřených a inovativních technologií a společné prohlášení o strategickém partnerství při výstavbě srbského Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací.

Za ruskou stranu dokumenty podepsal generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov a za srbskou stranu ministr zodpovědný za technologický rozvoj Nenad Popović. Slavnostní ceremonie proběhla za přítomnosti prezidentů obou zemí, Vladimira Putina a Alexandra Vučiće.

„Dnes pokládáme pevný základ pro rozvoj oborů s vysokou technologickou náročností v Srbsku, a to na dlouhé roky dopředu. Zvýšení efektivity hospodářství, rozvoj zemědělství, lékařské péče a kvality života si lze jen těžko představit bez použití mírových jaderných technologií. Podepsaná mezivládní dohoda znamená zahájení úzké a konkrétní spolupráce v oblasti inovací, digitalizace, vědy a výzkumu s naším historickým partnerem, Ruskem,“ uvádí Nenad Popović.

Podle mezivládní dohody budou obě země spolupracovat v širokém rozsahu oblastí, např. při vytváření a modernizaci srbské jaderné infrastruktury, při projektování, výstavbě a modernizaci výzkumných reaktorů, při rozvoji jaderné medicíny. Dále mezi ně patří: základní a aplikovaný výzkum v oblasti jádra, inovace, nové a digitální technologie, aplikace radiačních technologií v zemědělství a průmyslu a vzdělávání a školení odborníků.

„Srbsko má unikátní potenciál a zkušenosti v oblasti rozvoje a aplikace jaderných technologií. Určili jsme projekty, které spojí ruské a srbské specialisty a technické kompetence. Konkrétně jde o realizaci projektu na výstavbu Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací, které dá silný impulz nejen ke spolupráci Srbska a Ruska v celé řadě oborů od lékařství až po průmysl a zemědělství, ale také poslouží jako platforma pro spolupráci na úrovni celé střední Evropy. Ve všech projektech budou bezpodmínečně dodržovány nejvyšší normy jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, přičemž zásadní roli při přípravě těchto norem a standardů hraje MAAE,“ říká Alexej Lichačov.

Podepsaná dohoda stanovuje, že budou založeny společné pracovní skupiny, které budou mít na starosti realizaci spolupráce ve výšeuvedených směrech, takže budou řešit provádění výzkumných prací, výměnu odborníků, pořádání odborných seminářů a konferencí, školení specialistů z výzkumné a technické oblasti, dodávky komponent, materiálů a přístrojů.

Mezivládní dohoda navazuje na společné prohlášení o principech spolupráce v oblasti inovací a technologického rozvoje spojeného s mírovým použitím jaderné energie, které bylo podepsáno 15. května 2018 během mezinárodního fóra Atomexpo 2018 v Soči.

 

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. Na domácí půdě Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY