Balíkové přepravě stále hrozí tvrdý brexit

firma: GLS
15 Března 2019
Doprava
Pokud EU nevyhoví požadavku o odkladu brexitu, stále existuje možnost, že Velká Británie opustí unii bez dohody...

Praha, 15. března 2019 — (PREKON) — Pokud EU nevyhoví požadavku o odkladu brexitu, stále existuje možnost, že Velká Británie opustí unii bez dohody. V takovém případě bude pro zboží směřující oběma směry přes Lamanšský průliv platit stejný režim jako u nečlenských zemí Evropské unie. Tedy nutnost registrace Economic Operators Registration and Identification (EORI), klasifikačních kódů přepravovaného zboží a celního softwaru nebo celního makléře. Firmy by si tak musely zažádat o registraci EORI s dostatečným předstihem. Vyřízení registrace na celním úřadě totiž může trvat i několik týdnů.

Velká Británie chtěla opustit Evropskou unii 29. března 2019. Současný vývoj ale vypovídá o tom, že stát se může téměř cokoliv. Británie může odejít bez dohody (tvrdý brexit) nebo již s vyjednanou dohodou. Odsouvání termínu odchodu ale může vyústit i v druhé referendum s výsledkem v EU setrvat. Následující řádky popisují, jak se připravit na tvrdý brexit, který je z hlediska přeshraničního transferu zboží nejméně preferovanou variantou.

Přípravy na tvrdý brexit

Pokud bude jasné, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody, firmy budou pro pokračování bezproblémových transferů zásilek i s novou administrativní zátěží a případnými cly muset učinit některé nezbytné kroky. „Každá firma, která bude chtít obchodovat s Velkou Británií po tvrdém brexitu a nevyváží v současnosti mimo EU, by si měla zažádat o registraci EORI. Protože je možné, že standardní lhůty se těsně předtím prodlouží, žádost o registraci bude dobré podat včas,“ uvádí Pavel Včela, ředitel přepravní společnosti GLS Česká republika, a dodává: „Dalšími kroky by mělo být sepsání nových obchodních smluv s britskými partnery, které zohledňují celní sazby, a pořízení celního softwaru nebo zajištění celního makléře. U zasílaného zboží se budou muset uvádět klasifikační kódy. Na turbulentní vývoj jsme v GLS připraveni, zákazníci najdou na našich webových stránkách neustále aktualizované informace k přepravě balíků.

Výhoda jednotného digitálního trhu EU

Evropský parlament a Rada EU se začátkem letošního roku dohodly na sjednocení digitálního trhu v Evropské unii. Nová jednotná pravidla, která by měla v průběhu roku vstoupit v platnost, zlepší a zpřehlední přeshraniční doručování balíků napříč celou EU. V případě uskutečnění tvrdého brexitu by se však Velké Británie netýkala. „Výhodu by ale i v takové situaci měly společnosti, které mají v Británii svou mateřskou firmu. V případě GLS je to Royal Mail Group, díky které by zasílání balíků mezi Británií a Českem s GLS mělo mít nadstandardně krátké dodací lhůty,“ vysvětluje Pavel Včela.                                                  

___________________________________________________________________________


GLS v České republice a skupina GLS

GLS Czech Republic s.r.o. je dceřinou firmou General Logistics Systems B.V. (s centrálou v Amsterdamu). GLS zajišťuje spolehlivé, vysoce kvalitní služby přepravy balíků pro více než 270 000 zákazníků doplněné logistickými a expresními službami. “Lídr kvality v evropské balíkové přepravě”, to je hlavní motto GLS a udržitelný rozvoj je jednou z klíčových hodnot. Prostřednictvím vlastních a partnerských společností skupina GLS provozuje síť pokrývající 41 evropských zemích. GLS působí také v 8 státech USA a Kanadě, se zbytkem světa je propojena přes smluvní partnery. GLS má k dispozici přes 50 centrálních a regionálních třídících středisek a více než 1 000 dep. Se svou pozemní sítí je GLS jedním z předních poskytovatelů balíkových služeb v Evropě. GLS znamená na 18 000 zaměstnanců a na silnicích každý den okolo 30 000 automobilů v barvách GLS. Ve finančním roce 2017/18 GLS dosáhla obratu 2,9 miliardy eur a přepravila 584 milionů balíků.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY