Sergej Morozov: Uljanovská oblast v Česku otevírá okno do Evropy

03 Dubna 2019
Ostatní
Preparát pro léčení onkologických onemocnění, inovace v jaderné energetice, vzdělávání mladých podnikatelů a logistické centrum jsou příklady spolupráce mezi Českem a Uljanovskou oblastí. Její delegace v čele s gubernátorem Sergejem Morozovem navštívila začátkem března 2019 pražské zasedání Mezivlád

Praha, 3. dubna 2019 — (PREKON) — Preparát pro léčení onkologických onemocnění, inovace v jaderné energetice, vzdělávání mladých podnikatelů a logistické centrum jsou příklady spolupráce mezi Českem a Uljanovskou oblastí. Její delegace v čele s gubernátorem Sergejem Morozovem navštívila začátkem března 2019 pražské zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi RF a ČR.

Pane Morozove, jaké jsou dnes vztahy mezi Uljanovskou oblastí a Českem?

Náš region s českými firmami spolupracuje docela aktivně již řadu let. Do Česka dodáváme zařízení a přístroje, které vyžaduje české hospodářství. Spolupracujeme v zemědělství, nábytkářském průmyslu, jaderných technologiích, výrobě obráběcích strojů, leteckém průmyslu, automotive a také v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

České firmy od nás získávají kvalitní zboží za příznivé ceny a díky nám mají možnost působit nejen na ruském trhu, ale také v dalších zemích SNS.

Od roku 2005 náš region prakticky nevynechal zasedání Mezivládní komise, jednoho z hlavních orgánů pro koordinaci spolupráce mezi našimi zeměmi, který nám umožňuje lépe si vzájemně porozumět z hlediska zákonů v oblasti hospodářství a inovativních projektů.

Jak český byznys reaguje na zavedení protiruských sankcí?

Český byznys stále věnuje velkou pozornost Ruské federaci, a dokonce s absolutní většinou podnikatelů nebyla přerušena hospodářská spolupráce ani kvůli sankcím. Společnosti z Česka se aktivně zapojují do technické modernizace našich závodů a výměny jejich výrobních zařízení za modernější a inovativnější.

Z hlavních oblastí spolupráce bych jmenoval především strojírenství a inovace. Obecně se dá říci, že spolupracujeme s mnoha zeměmi v různých směrech: výrobě automobilů, letadel, obráběcích strojů, mikroelektroniky, IT technologií a mnohých dalších produktů. V Rusku patříme mezi lídry ve výrobě nábytku, takže jedním z nových směrů mezinárodní spolupráce je i trh s nábytkem.

K věcem, na které je hrdý náš region i náš chemický ústav farmaceutického výzkumu, patří jaderné lékařské preparáty. Dodáváme je do 69 zemí světa, kde se pomocí nich léčí onkologická onemocnění a kde patří mezi nejdůležitější nástroje pro sledování stavu lidského organismu.

Firma Škoda vyrábí v Uljanovské továrně hlavy válců a hlavy motorů a pak je vyváží do Česka.

Avšak na druhou stranu jsme zaznamenali i ztráty. Měli jsme rozjetý velmi dobrý projekt se společností Trimill ve spojitosti s technickou obsluhou letadel, byla hotová příprava stavby výrobní linky, ale pak byl kvůli sankcím projekt zmražen. Zatím jsme ho úplně neopustili. Myslím si, že sankce nebudou trvat věčně. A až skončí, jsme připraveni obnovit celou řadu projektů.

Myslíte si, že budou v blízké době zrušeny?

Ano, věřím tomu. V Rusku se říká: Lepší špatný mír než dobrá rvačka. Války vždy skončily jednáním a mírem. Podle mého názoru už nemusíme čekat příliš dlouho, než přijde smír i v této věci.

Během Vaší návštěvy v Česku bylo otevřeno zastupitelství Uljanovské oblasti v ČR. Jaké jsou jeho cíle?

Pro nás je velmi důležité otevřít v Česku unikátní logistické centrum: obchodní zastupitelství Uljanovské oblasti v Evropě. Naše firmy se velmi často účastní různých evropských veletrhů. A naše produkce je konkurenceschopná díky kurzům měn. Zákazníci si ji oblíbili i díky kvalitě: už jsme se dostali od úrovně dobré čínské výroby na úroveň Itálie. Vyrábíme různé předměty do interiérů, nábytek, interiérové dveře a stavební materiály, a to jak v laciném, tak drahém provedení.

Během každého veletrhu se evropští partneři ptají, kde mohou získat v Evropské unii naše produkty. Obchodní zastupitelství pomůže evropským firmám kupovat naši produkci, která se již nachází ve středu Evropy a je proclená.

Z pohledu logistiky je Česko velmi příznivou zemí (i když je naším cílem celá Evropská unie). Prvním deseti společnostem, které se do tohoto projektu zapojí, na začátku pomůžeme kompenzovat část nákladů na zavedení značky a její adaptaci, přípravu nezbytných dokumentů, konzultační služby, překlady a certifikaci produkce. S našimi hlavními partnery v Česku začneme pracovat již od dubna. A potom na základě výsledků jednání a prvních kontraktů převedeme projekt do komerční fáze, kdy firmy začnou samy prodávat své zboží a samy toto centrum udržovat.

Podle našich odhadů bude během prvního roku fungování centra podpořeno minimálně 20 druhů exportovaných produktů a uzavřeno přinejmenším 20 prvních exportních smluv v hodnotě dva až tři miliony dolarů.

Pokud se tento sklad ukáže jako efektivní, půjdeme dále a další podobné centrum založíme v některé zemi západní Evropy.

Během návštěvy je pro nás také důležité sladit si s českým ministerstvem průmyslu a obchodu představy o jednom velkém projektu. V roce 2017 byla mezi českým MPO a Uljanovskou oblastí podepsána dohoda, v níž jsme popsali všechny směry spolupráce v sociální, hospodářské a kulturní oblasti. To nám umožní dosáhnout spoluprací velkých výsledků a realizovat společné projekty.

Dále plánujeme dokončit jednání se společností Alta. Už nyní Vám mohu říci, že v květnu během fóra v Rusku s ní podepíšeme velkou investiční dohodu v oblasti obrábění kovů.

Co očekáváte od spolupráce s Českem?

Česko patří k hlavním strojírenským oblastem Evropy. Spolupracujeme s ním také například v oblasti rozvoje jaderných technologií.

U nás v ústavu jaderných reaktorů NIIAR v Dimitrovgradě vznikl významný ruský jaderný inovační klastr. Nyní stavíme nový výzkumný reaktor a vedle něj ohromné centrum jaderné medicíny, které nemá obdoby dokonce ani v evropském měřítku. Vzniká tam předobraz podniku na výrobu radiofarmaceutických preparátů.

Navíc jsme jedním ze dvou center Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Taková vědeckotechnická centra jsou na planetě jen dvě: Paříž a Dimitrovgrad v Uljanovské oblasti.

Dalším důležitým směrem spolupráce je výroba obráběcích strojů. Například společnost Trimill vyrábí obráběcí stroje na velmi vysoké technické úrovni, které používáme v našich uljanovských továrnách.

Majitelé společnosti Alta začali připravovat velký inovativní projekt podniku na montáž a servis obráběcích strojů a odkoupili simbirskou továrnu na výrobu obráběcích strojů. Předpokládáme, že tato spolupráce přinese velmi dobré výsledky.

Máme celou řadu partnerů v oblasti výroby pro automobilový průmysl a v zemědělství. V neposlední řadě se také učíme zkušenosti ČR s obnovitelnými zdroji energie. Tuto energetiku u sebe teprve rozjíždíme, a tak je pro nás důležité převzít mnohaleté zkušenosti z Česka.

Nebrání místní konkurence spolupráci s Českem?

Kdybychom se báli konkurence, jaký by mělo smysl cokoliv dělat? Pro nás je dnes důležité vyrábět zboží, které bude v Rusku konkurovat nejlepším produktům z Asie a Evropy z hlediska kvality a vlastností. Nechceme být jen zemí, která by jen hloupě ze země těžila suroviny, ale chceme i je kvalitně zpracovávat.

Plánujete do regionu přilákat zahraniční kvalifikované odborníky?

To už děláme. U nás žije mnoho pracovníků japonských, německých, francouzských a amerických firem, které působí na území našeho regionu. Jsou to občané jmenovaných zemí.  Dále na našich univerzitách ze zhruba 50 000 studentů studuje kolem 3 000 cizinců z Evropy, Afriky nebo Blízkého východu. Plus existují projekty realizované se zahraničními partnery, kdy na našich vysokých školách vznikají významná centra kompetencí, kde studenti s pomocí zahraničních technologií získávají kvalifikaci pro svou budoucí profesi.

Před dvěma roky jsme rozjeli zajímavý projekt, nejprve společně s Čínou a později i s Japonskem. Jde o takzvaný byznysový inkubátor. Na 14 dní k nám přijede zahraniční delegace a s našimi studenty vymýšlí projekty v byznysu. Pak se vrací zpět do své země a přemýšlí, kde by se daly jednotlivé projekty lépe realizovat, jestli u nich, nebo v Rusku. My pak společně s tamní vládou finančně pomáháme převést tyto projekty do života. V tomto roce chceme vyzkoušet podobný projekt s Rakouskem, a jestli se vše vydaří, přijdeme s ním i do Česka.

1. března jsme udělali velké fórum Dny německého hospodářství v Uljanovské oblasti. Odborníci přednášeli mládeži o hospodářství a všechny německé firmy působící v regionu otevřely dveře mladým, aby se mohli podívat, kde mohou se svými kompetencemi pracovat, aby mohli získat nové zkušenosti, setkat se s novými technologiemi a naučit se něco o legislativě. Nyní chceme za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Podnikatelské rady a Obchodní a průmyslové komory udělat podobnou akci i s Českem.

Navíc jsme jediní v Rusku, kdo do školních osnov přidal Základy podnikání. Od 5. třídy se žáci tento předmět učí formou her. Během přípravy tohoto předmětu jsme zjistili, že něco podobného bylo v Česku už před 20 roky! Snažíme se změnit v hlavě dětí vztah k celému tomuto procesu a vychovávat profesionální občany, kteří znají nejen svá práva a povinnosti plynoucí z Ústavy, ale jsou zároveň finančně gramotnými a nebojí se žádných inovací používaných ve světě. Noví lidé jsou pro naše hospodářství nezbytní!

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY